Српски | Srpski | English

Проф. др Мирослав Ђорђевић

 • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Дечја хирургија
 • СЛУЖБА: Пластична хирургија и опекотине, Служба урологије
 • ТЕЛЕФОН: 0112060769
 • EMAIL: djordjevic@uromiros.com

_MG_2789Ужа специјалност (субспецијализација): Дечја урологија

Друга специјализација: Урологија

Област делатности (интересовања): Урологија, урогенитална реконструктивна хирургија

Наставно звање: Ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра хирургије

Научно звање: Научни саветник

Руководећа функција: Помоћник директора за хирургију

Web: www.genitalsurgerybelgrade.com

 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Мирослав (Љубише) Ђорђевић је рођен 10.02.1965. године у Крушевцу. Запослен је на Универзитетској дечјој клиници од 1994. године. По завршетку специјализације дечје хирургије ради на одељењу дечје урологије Универзитетске дечје клинике.
Научна област: дечја хирургија, дечја урологија и одрасла урологија (урогенитална хирургија).

Основне студије:
Медицински факултет Универзитета у Београду завршио је 1991. године са средњом оценом 8,43.

Магистеријум:
Магистерску тезу под називом „Ерекција изазвана простагландином Е1 наспрам артефицијалној ерекцији у дијагностици и лечењу урођених аномалија пениса“. на Медицинском факултету у Београду, одбранио је 1997. године (комисија: Проф. Др Д. Милутиновић, Проф. Др М. Јанић, Проф. Др С. Перовић.)

Докторат:
Докторску дисертацију из области урологије под називом „Нови приступ за хируршко лечење Peyronie болести“ одбранио је 26. априла 2003. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. (комисија: Проф. Др Д. Милутиновић, Проф. Др С. Мићић, Проф. Др С. Перовић.)

Стручни рад (специјализација):
Специјализацију Дечје хирургије завршио је јула 1998. године. e
Ужу специјализацију Дечје урологије завршио је априла 2002.
Специјализацију Урологије завршио је маја 2002. године.

Досадашњи избори у наставна и научна звања:
Од јануара 2000. године запослен на Медицинском факултету Универзитета у Београду у звању асистента на предмету Хирургија, наставна база Дечја хирургија.
Априла 2008. године изабран је у звање Доцента на предмету Хирургија.
У звање Ванредног професора изабран је новембра 2012.
Виши научни сарадник Министарства за науку постао је 2006.г.
Научно звање Научни саветник у области медицине стекао је 09.05.2012.године.
Изабран за Ванредног члана Академије медицинских наука Српског Лекарског Друштва јуна 2013.

 

2. СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА

– Докторска дисертација и магистарски рад

МАГИСТЕРИЈУМ
Магистерску тезу под називом „Ерекција изазвана простагландином Е1 наспрам артефицијалној ерекцији у дијагностици и лечењу урођених аномалија пениса“. на Медицинском факултету у Београду, одбранио је 1997. године (комисија: Проф. Др Д. Милутиновић, Проф. Др М. Јанић, Проф. Др С. Перовић.)

ДОКТОРАТ
Докторску дисертацију из области урологије под називом „Нови приступ за хируршко лечење Peyronie болести“ одбранио је 26. априла 2003. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. (комисија: Проф. Др Д. Милутиновић, Проф. Др С. Мићић, Проф. Др С. Перовић.)

 

КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

 1. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N. Komplette disassembly technik bei der epispadiekorrektur-eine neue variante. In Urologie Trends and Perspektiven, Jonas, U. and Machtens, S.A. (eds.), Biermann Verlag GmbH, Koeln, 2000, p. 140-144.
 2. Perovic SV, Djordjevic, M: Reconstrucao peniana: tecnica de separacao do penis como uma nova abordagem a reconstrucao cirurgica do orgao. In Disfuncao sexual, Teloken C, Da Ros CT and Tannhauser M (eds.), Revinter Ltda, Rio de Janeiro, 2003, p.192-199.
 3. Djordjevic ML, Bizic M. Cirurgia de transgenitalizacao mulher-homem (female to male sex reasignment surgery). In Transgender Medicine, da Silva EA (ed.), Brasil, 2011. P, 129-148.
 4. Djordjevic M, Santucci R. Penile reconstructive surgery: New achievements. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2012.
 5. Djordjevic ML. Sexual reassignment surgery: Male to female. In: Aesthetic and functional surgery of the genitalia, Salgado CJ and Redett R, (eds.), New York: Nova Publishers; 2014.
 6. Djordjevic ML. Primary and secondary reconstruction of the neophallus urethra. In: Advanced Male Urethra and Genital Reconstructive Surgery, Brandes S and Morey A (eds.), 2nd Edition. New York: Humana Press; 2014, p. 493-505.
 7. Djordjevic ML. Hypospadias surgery: Challenges and limits. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc; 2014.

 

РАДОВИ ШТАМПАНИ У ЦЕЛИНИ У ЧАСОПИСИМА ИНДЕКСИРАНИМ У CC, SCI

 1. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N.   Natural erection induced by prostaglandin e1 in the diagnosis and treatment of congenital penile anomalies. Br J Urol, 1997; 79:43-46. M22
 2. Perovic S, Vukadinovic V, Djordjevic M, Djakovic N. The penile disassembly technique in hypospadias repair. Br J Urol, 1998; 81:479-487. M22
 3. Perovic S, Djordjevic ML. A new approach in hypospadias repair. World J Urol, 1998; 16: 195-199. M23
 4. Perovic S, Djordjevic ML, Djakovic N. A new approach to the treatment of penile curvature. J Urol, 1998; 160:1123-1127. M21
 5. Perovic S, Scepanovic D, Vukadinovic V, Djakovic N, Djordjevic ML.   Technique de désassemblage du pénis: une nouvelle approche de la chirurgie reconstructice de l’hypospade. Progrés en Urologie, 1999; 9: 371-379. M23
 6. Perovic S, Vukadinovic V, Djordjevic ML, Djakovic N.   Penile disassembly technique in epispadias repair: variants of technique. J Urol, 1999; 162:1181-1185. M21
 7. Perovic S, Vukadinovic V, Djordjevic ML. Augmentation ureterocystoplasty could be performed more frequently. J Urol, 2000; 164: 924-927. M21
 8. Perovic S, Stanojevic D, Djordjevic ML. Vaginoplasty in male transsexuals using penile skin and a urethral flap. Br J Urol, 2000; 86: 843-850. M22
 9. Perovic S, Djordjevic ML. Penile lengthening. Br J Urol, 2000; 86: 1028-1033. M22
 10. Perovic S, Djordjevic ML. Penile disassembly technique to surgical treatment of Peyronie’s disease. Br J Urol, 2001; 88: 731-739. M22
 11. Perovic S, Djordjevic ML, Kekic Z, Djakovic N. Penile surgery/reconstruction. Curr Opin Urol, 2002; 12:191-194. M22
 12. Perovic S, Djordjevic ML, Kekic Z, Vukadinovic V. Bladder autoaugmentation with rectus muscle backing. J Urol, 2002; 168: 1877-1880. M21
 13. Perovic, S.V., Radojicic, Z., Djordjevic ML, Vukadinovic, V.: Enlargement and sculpturing of a small and deformed glans. J Urol, 2003;170:1686-1690. M21
 14. Perovic, S.V., Djordjevic ML, Kekic, Z., Vukadinovic, V.: Detrusorectomy with rectus muscle hitch and backing. J Pediatr Surg, 2003; 38:1637-1641. M22
 15. Perovic, S.V., Djordjevic ML. Metoidioplasty: a variant of phalloplasty in female transsexuals. BJU Int, 2003; 92:981-985. M22
 16. Bubanj TB, Perovic SV, Milicevic RM, Jovcic SB, Marjanovic ZO, Djordjevic M. Sexual behavior and sexual function of adults after hypospadias surgery: a comparative study. J Urol, 2004; 171:1876-1879. M21
 17. Radojicic ZI, Perovic SV, Djordjevic ML, Vukadinovic VM, Djakovic N. ‘Pseudospongioplasty’ in the repair of a urethral diverticulum. BJU Int, 2004; 94:126-130. M22
 18. Djordjevic ML, Perovic, S.V. Complex penile joining in a case of wide penile duplication. J Urol, 2005; 173:587-588. M21
 19. Djordjevic ML, Perovic SV, Vukadinovic V. Dorsal dartos flap in prevention fistula formation in snodgrass hypospadias repair. BJU Int, 2005; 95:1303-1309. M22
 20. Perovic SV, Byun JS, Scheplev P, Djordjevic ML, Kim JH, Bubanj T. New perspectives of penile enhancement surgery: tissue engineering with biodegradable scaffolds. Eur Urol, 2006;49:139-147. M21
 21. Djordjevic ML, Perovic SV, Slavkovic Z, Djakovic N. Longitudinal dorsal dartos flap for prevention of fistula after a snodgrass hypospadias procedure. Eur Urol, 2006; 50:53-57. M21
 22. Perovic SV, Djinovic R, Bumbasirevic M, Djordjevic M, Vukovic P. Total phalloplasty using a musculocutaneous latissimus dorsi flap. BJU Int, 2007;100:899-905. M21
 23. Stanojevic DS, Djordjevic ML, Milosevic A, Sansalone S, Slavkovic Z, Ducic S, Vujovic S, Perovic SV. Sacrospinous ligament fixation for neovaginal prolapse prevention in male-to-female surgery. Urology, 2007;70:767-71. M22
 24. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Krstic Z and Perovic S. Combined buccal mucosa graft and dorsal penile skin flap for repair of severe hypospadias. Urology, 2008;71:821-825. M22
 25. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Ducic S, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Perovic S. One-stage repair of severe hypospadias using combined buccal mucosa graft and longitudinal dorsal skin flap. Eur J Pediatr Surg, 2008;18:427-30. M23
 26. Djordjevic ML, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Vujovic S, Milosevic A, Korac G, Perovic SV. Metoidioplasty as a Single Stage Sex Reassignment Surgery in Female Transsexuals: Belgrade Experience. J Sex Med, 2009;6:1306-1313. M21
 27. Perovic SV, Djinovic RP, Bumbasirevic MZ, Santucci RA, Djordjevic ML, Kourbatov D. Severe penile injuries: a problem of severity and reconstruction. BJU Int, 2009;104: 678-87. M21
 28. Vujovic S, Popovic S, Sbutega-Milosevic G, Djordjevic M, Gooren L. Transsexualism in Serbia: A Twenty-Year Follow-Up Study. J Sex Med, 2009;6:1018-1023. M21
 29. Djordjevic ML, Stanojevic D, Kojovic V, Ducic S, Joksic I, Pavicevic P, Smoljanic Z, Bizic M, Majstorovic MJ. Complete Bladder Duplication with Severe Urogenital Malformations. Eur J Pediatr Surg, 2009;19:410-412. M23
 30. Djordjevic ML, Bizic M, Stanojevic D, Bumbasirevic M, Kojovic V, Majstorovic M, Acimovic M, Pandey S. Urethral lengthening in metoidioplasty (female to male sex reassignment surgery) by combined buccal mucosa graft and labia minora flap. Urology, 2009;74:349-353. M22
 31. Djordjevic ML. Penile enhancement surgery. J Dtsch Dermatol Ges. 2010;8:645-7. M23
 32. Djordjevic ML, Santucci R. In Memory of Sava V. Perović (1937-2010). Urology, 2010, 76:1273-1274. M22
 33. Djordjevic ML, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Vukadinovic V, Korac G. “Hanging” of the buccal mucosal graft for urethral stricture repair after failed hypospadias. J Urol, 2011;185:2479-82. M21
 34. Labus LD, Djordjevic ML, Stanojevic DS, Bizic MR, Stojanovic BZ, Cavic TM. Rectosigmoid vaginoplasty in patients with vaginal agenesis: sexual and psychosocial outcomes. Sex Health, 2011;8:427-30. M23
 35. Djordjevic ML, Stanojevic DS, Bizic MR. Rectosigmoid vaginoplasty: Clinical experience and outcomes in 86 cases. J Sex Med, 2011;3487-3494. M21
 36. Palminteri E, Brandes S, Djordjevic M. Urethral reconstruction in lichen sclerosus. Review. Current Opinion in Urology, 2012; 22 (6):478-483. M21
 37. Djordjevic ML, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Vukadinovic V, Korac G, Krstic Z. Epispadias repair after failed surgery in childhood, Eur J Pediatr Surg 2013;23(1):67-71. M23
 38. Kojovic V, Djordjevic ML, Bizic M, Majstorovic M. Unrecognized anterior urethral valves as a cause of renal failure, Cent. Eur. J. Med. 2013; 8: 343-345.
 39. Nikolic DV, Djordjevic M, Granic MK, Nikolic AT, Stanimirovic VV, Zdravkovic D, Jelic S. Importance of revealing a rare case of breast cancer in female to male transsexual after bilateral mastectomy. World J Surg Oncol, 2012, 10:280, M22
 40. Djordjevic ML, Bizic MR. Comparison of two different methods for urethral lengthening in female to male (metoidioplasty) surgery. J Sex Med 2013; 10(5):1431-1438.
 41. Bizic MR, Majstorovic MJ, Radojcic Z, Vukadinovic V, Krstic Z, Djordjevic ML. Fast-track surgery concepts for congenital urogenital anomalies. Ann Ital Chir. 2013; 84:61-66. M23
 42. Djordjevic ML, Kojovic V. Penile prosthesis implantation and tunica albuginea incision without grafting in the treatment of peyronie’s disease with erectile dysfunction, Asian J Androl, 2013; 15(3):391-394. M 22
 43. Djordjevic ML, Bizic MR, Martins F, Kojovic V, Krstic Z. Treatment of failed epispadias repair presenting in adults. J Urol. 2013; 190:165-170. M 21
 44. Djordjevic ML, Bumbasirevic MZ, Krstic Z, Bizic MR, Stojanovic BZ, Miocinovic R, Santucci RA. Severe penile injuries in children and adolescents: reconstruction modalities and outcomes. Urology 2014; 83:465-470. M 22, IF 2.132
 45. Gómez RG, Storme O, Catalán G, Marchetti P, Djordjevic M. Traumatic testicular dislocation. Int Urol Nephrol. 2014; 46(10):1883-1887. M 23, IF 1.293
 46. Djordjevic ML, Palminteri E, Martins F. Male genital reconstruction for the penile cancer survivor. Curr Opin Urol. 2014; 24(4):427-433. M 22, IF 2.115
 47. Djordjevic ML. Surgery: Treating urotrauma – new guidelines to aid decisions. Nat Rev Urol. 2014;11(9):495-496. M21, IF 4.522
 48. Stojanovic B, Djordjevic M. Anatomy of the clitoris and its impact on neophalloplasty (metoidioplasty) in female transgenders. Clin Anat. 2015; 28(3):368-75. M23, IF 1.332

 

РАДОВИ ШТАМПАНИ У ЦЕЛИНИ У ЧАСОПИСИМА ИНДЕКСИРАНИМ У Science Citation Index Expanded (SCIE)

 1. Djordjevic ML, B. Stojanovic, M. Stojsavljevic, S. Ducic, M. Bizic, M. Majstorovic. Incidence of penile curvature in various forms of hypospadias. Srp Arh Celok Lek, 2009;137:391-395.
 2. Stanojevic D, Djordjevic ML, Martins F, Rudic J, Stanojevic M, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V. Repair of vesicovaginal fistula caused by radiation therapy with labia maiora skin flap. Srp Arh Celok Lek, 2010;138:356-361.
 3. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Stojanovic B, Krstic Z, Djordjevic ML. Urethral reconstruction in severe hypospadias using buccal mucosa graft and penile skin flap. Srp Arh Celok Lek, 2011;139:631-637.
 4. Bižić MR, Cvetinović N, Majstorović MJ, Radojčić Z, Vukadinović V, Krstić Z, Djordjević ML. Possibilities of fast track surgery principles in the treatment of congenital urological anomalies. Srp Arh Celok Lek. 2012;140(5-6):326-331.
 5. Miocinovic R, Bumbasirevic U, Djordjevic ML, Bojanic N, Milojevic B, Tulic C, Stephenson AJ. Optimal use of prostate specific antigen for prostate cancer screening. Vojnosanit Pregl., 2013; 70(5):501-503.
 6. Djordjevic ML. Graft surgery in extensive urethral stricture disease. Curr Urol Rep. 2014; 15(8):424.
 7. Bizic M, Kojovic V, Duisin D, Stanojevic D, Vujovic S, Milosevic A, Korac G, Djordjevic ML. An overview of neovaginal reconstruction options in male to female transsexuals. ScientificWorldJournal 2014 (2014), Article ID 638919, 8 pages, M21, IF 1.219
 8. Vujović S, Popović S, Mrvošević-Marojević L, Ivović M, Tančić-Gajić M, Stojanović M, Barać M, Barać B, Kovačević B, Duišin D, Barišić J, Djordjević ML, Micić D. Finger length ratios in serbian transsexuals. ScientificWorldJournal 2014 (2014), Article ID 763563, 4 pages, M21, IF 1.219
 9. Duišin D, Batinić B, Barišić J, Djordjevic ML, Vujović S, Bizic M. Personality disorders in persons with gender identity disorder. ScientificWorldJournal 2014 (2014), Article ID 809058, 7 pages, M21, IF 1.219
 10. Djordjevic ML, Salgado CJ, Bizic M, Kuehhas FE. Gender dysphoria: the role of sex reassignment surgery. ScientificWorldJournal. 2014;2014:645109, M21, IF 1.219

 

РАДОВИ ШТАМПАНИ У ЦЕЛИНИ У ЧАСОПИСИМА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У БАЗУ MEDLINE

 1. Perović S, Đorđević M, Đaković N. Vaginoplastika u hirurgiji promene pola iz muškog u žensko. Acta Chir Iug., 1996; 43:143-49.
 2. Stanojević D, Perović S, Đorđević M. Zatvaranje vezikovaginalne fistule metodom po marcijusu. Srp Arh Celok Lek, 1999; 127:149-152.
 3. Stanojević D, Perović S, Đorđević M. Formiranje nove vagine od dela rektosigmoidnog kolona. Acta Chir Iug, 2001; 48: 89-91.
 4. Peco-Antic A, Smoljanic Z, Dimitrijevic N, Kostic M, Marsenic O, Djordjevic M, Kruscic D. The Lesch-Nyhan syndrome. Srp Arch Celok Lek, 2001; 129:260-263.
 5. Stanojević D, Perović S, Đorđević M. Fiksacija vagine i neovagine za sakrospinalni ligament. Acta Chir Iug, 2001; 48: 33-35.
 6. Radojicic ZI, Vukadinovic V, Djordjevic M, Scepanovic D, Cirovic D, Krstic Z, Perovic S. Effect of treatment of lower urinary tract dysfunction on occurrence of urinary tract infections in children with vesicoureteral reflux. Srp Arch Celok Lek, 2004; 132(suppl.1): 82-85.
 7. 7. Djordjević M, Stanojević D, Perović S. Naša iskustva u zatvaranju veziko-vaginalne fistule po Martiusu. Acta Chir Iug, 2004; 51:101-103.
 8. Djordjevic ML. Penile Reconstructive Surgery. Editorial. Advances in Urology, 2008. Hindawi Publishing Corporation, Advances in Urology, Volume 2008, Article ID 5640328,
 9. Stojanovic B, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Djordjevic M. Penile curvature incidence in hypospadias: Can it be determined? Advances in Urology, Hindawi Publishing Corporation, Advances in Urology, Volume 2011, Article ID 813205, 4 pages.

 

РАДОВИ ШТАМПАНИ У ЦЕЛИНИ У ЧАСОПИСИМА КОЈИ НИСУ УКЉУЧЕНИ У БАЗЕ ПОДАТАКА CC, SCI, MEDLINE

 1. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N.   Penile disassembly technique in hypospadias repair: a new approach. Eur Urol Video J, 1998; Vol.5 Nr. 1: 10-11.
 2. Perovic S, Milosevic A, Djordjevic M. A new approach to the surgical treatment of peyronie’s disease. Eur Urol Video J, 1999; Vol.6 Nr. 1: 5-7.
 3. Perovic S, Djordjevic M. Extravesical detrusor tunneling ureterocystoneostomy in the surgical treatment of a megaureter. Eur Urol Video J, 1999; Vol.6 Nr. 1: 8-10.
 4. Perovic S, Stanojevic D, Djordjevic M. Refinements in rectosigmoid vaginoplasty. Eur Urol Video J, 2000; Vol.7 Nr. 2: 4-5.
 5. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N.   Penile disassembly technique in epispadias repair: our variant. Eur Urol Video J, 2000; Vol.7 Nr. 2: 5-7.
 6. Perovic S, Djordjevic M. Penile duplication with long distance: joining with successful outcome. Eur Urol Video J, 2004; Vol. 10 Nr.1: 4-5
 7. Djordjevic M, Perovic, S. Clitoroplasty in intersex repair using disassembly technique. Eur Urol Video J, 2004; Vol. 10 Nr.4: 18-19
 8. Perovic S, Djordjevic M, Kollias A. Complex repair in failed male transsexual surgery. Eur Urol Video J, 2004; Vol. 10 Nr.4: 20-21
 9. Perovic S, Stanojevic D, Djordjevic M. Vaginoplasty in male to female transsexuals using penile skin and urethral flap. Int J Transgenderism, 2005; 8(Vol 1):43-64.
 10. Djordjevic ML, Bumbasirevic MZ, Vukovic PM, Sansalone S, Perovic SV. Musculocutaneous latissimus dorsi free transfer flap for total phalloplasty in children. J Pediatr Urol, 2006; 2(4): 333-339.
 11. Zivkovic S, Djordjevic M, Milic N, Smoljanic Z, Djuricic G, Pavicevic P, Keserovic B, Stojanovic B. Effectiveness of Wharton’s jelly stem cells in gastroschisis repair using the inner surface of the umbilical cord as a patch: long-term results. Ann Ped Surg 2015; 11:173–80.

 

РАДОВИ ШТАМПАНИ У ИЗВОДУ У ЗБОРНИКУ СА МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА, ОД 2010. ГОДИНЕ

 1. Perovic S, Bumbasirevic M, Djordjevic M. MUSCULOCUTANEOUS LATISSIMUS DORSI FREE TRANSFER TOTAL PHALLOPLASTY IN CHILDREN. Eur Urol, 2005; 4:191(abs. 753)
 2. Perovic S, Djordjevic M. DORSAL DARTOS FLAP FOR FISTULA PREVENTION IN SNODGRASS HYPOSPADIAS REPAIR. Eur Urol, 2005; 4:276(abs. V20)
 3. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N. DORSALER DARTOSLAPPEN ZUR FISTELFORBEUGUNG BEI DER HYPOSPADIEKORREKTUR NACH SNODGRASS. Der Urologe, 2005; 44(suppl. 1): 122(abs. 1.4)
 4. Djordjevic M, Perovic S, Sansalone S. IATROGENIC TRAPPED PENIS: ONE STAGE REPAIR. Eur Urol Suppl, 2006; 5(2):83 (abs. 242)
 5. Perovic S, Djordjevic M, Djakovic N, Hohefellner M. PENISTEILAMPUTATION MIT GLANSREKONSTRUKTION ALS THERAPIE DES PENISKARZINOMS. .Der Urologe, 2006; 45(suppl. 1): 142(abs. 2.7)
 6. Djordjevic M, Perovic S, Vukadinovic V. SURGICAL ANATOMY OF EPISPADIAS AND ITS IMPACT ON SURGICAL TREATMENT. Urology, 2006; 68(suppl.5):18(abs.PD05.08)
 7. Djordjevic M, Perovic S. ONE STAGE REPAIR OF IATROGENIC TRAPPED PENIS. Urology, 2006; 68(suppl.5):121(abs.MP11.01)
 8. Djordjevic M, Perovic S, Djinovic R. MUSCULOCUTANEOUS LATISSIMUS DORSI FREE TRANSFER FLAP FOR TOTAL PHALLOPLASTY. Urology, 2006; 68(suppl.5):168 (abs.MP17.22)
 9. Djordjevic M, Perovic S, Korac G. PENILE CARCINOMA: ORGAN SPARING SURGERY. Urology, 2006; 68(suppl.5):216(abs.V05.11)
 10. Perovic S, Djordjevic M, Sansalone S. GEOMETRICAL PRINCIPLE(EGYDIO PROCEDURE) IN THE SURGICAL TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE – OUR EXPERIENCE. Eur Urol Suppl, 2007;6(2): 286(ABS.1054)
 11. Djordjevic M, Perovic S, Reed H. COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LOCAL FLAP FOR URETHRAL RECONSTRUCTION IN FEMALE TRANSSEXUALS. J Urol, 2007; 177(4): 59 (abs. 175)
 12. Djordjevic M, Perovic S, Korac G, Bizic M, Majstorovic M. BUCCAL MUCOSA GRAFT COMBINED WITH GENITAL FLAPS FOR URETHRAL LENGTHENING IN FEMALE TRANSSEXUALS. Urology, 2007; 70(suppl. 3a):166(abs.MP22.01)
 13. Djordjevic M, Santucci R, Bumbasirevic M, Perovic S. OUTCOMES AND SPECIAL TECHNIQUES FOR TREATMENT OF SEVERE PENILE INJURIES. Urology, 2007; 70(suppl. 3a):167(abs.MP22.06)
 14. Djordjevic M, Santucci R, Perovic S. COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND PENILE FLAP FOR URETHRAL RECONSTRUCTION IN FAILED HYPOSPADIAS REPAIR. Urology, 2007; 70(suppl.5):183 (abs.V05.07)
 15. Djordjevic M, Djakovic N, Hohenfellner M, Perovic S. BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LONGITUDINALO SKIN FLAP FOR FAILED HYPOSPADIAS REPAIR. Der Urologe, 2007; 46(suppl. 1): 150-151 (abs. 1.5)
 16. Stanojevic D, Djordjevic M, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Perovic S. GENITAL FLAPS COMBINED WITH BUCCAL MUCOSA GRAFT FOR URETHRAL RECONSTRUCTION IN FEMALE TRANSSEXUALS. J Sex Med 2007; 5(suppl.2):65 (abs. P-07-061)
 17. Stanojevic D, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Perovic S, Djordjevic M. NEOVAGINAL PROLAPSE PREVENTION IN MALE TRANSSEXUALS BY SACROSPINOUS LIGAMENT FIXATION. J Sex Med 2007; 5(suppl.2):85 (abs. MP-04-118)
 18. Djordjevic M., Santucci R., Perovic S.: COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND PENILE FLAP FOR URETHRAL RECONSTUCTION IN FAILED HYPOSPADIAS REPAIR. J Urol 208;179(4):305
 19. Ivovic J, Zejnilovic N, Djordjevic M. TENSION-FREE MIDURETHRAL SLINGS IN THE TREATMENT OF FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE: CONTROLLED TRIALS 2 YEARS AFTER SURGICAL PROCEDURES. Eur Urol 2008;3(9):54
 20. Ivovic J, Djordjevic M, Zejnilovic N. REPAIR OF VAGINAL VAULT PROLAPSE WITH COLPOSACROPEXY USING POLYPROPYLENE MESH GRAFT MATERIAL. Eur Urol 2008;3(9):59
 21. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Milosevic A, Ducic S, Korac G, Djordjevic M. PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION WITHOUT GRAFTING OF THE TUNICA ALBUGINEA IN THE TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE. Eur Urol 2008;3(9):77
 22. Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Korac G, Stanojevic D, Djordjevic M. URETHRAL LENGTHENING IN FEMALE TRANSSEXUALS BY COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LABIA MINORA FLAP. Eur Urol 2008;3(9):78
 23. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Korac G, Stanojevic D, Djordjevic M. GENITAL SKIN FLAPS FOR RECONSTRUCTION OF IATROGENIC TRAPPED PENIS. Eur Urol Meetings 2008;3(9):80
 24. Labus L, Stanojevic D, Djordjevic M, Bizic M, Cavic T. PSYCHOSOCIAL AND SEXUAL ASPECTS AFTER RECONSTRUCTIVE SURGERY OF VAGINAL AGENESIS IN MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER SYNDROME. J Sex Med 2008;1-149:63
 25. Djordevic M, Stanojevic D, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V. METOIDIOPLASTY: SEX REASSIGNMENT SURGERY IN FEMALE TRANSSEXUALS. J Sex Med 2008;1-149:80
 26. Djordjevic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G. FUNCTIONAL AND AESTHETIC REDUCTION OF ENLARGED LABIA MINORA. J Sex Med 2008;1-149:123
 27. Djordjevic M, Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Korac G, Milosevic A. PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING IN THE TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE. J Sex Med 2008;1-149:144
 28. Djordjevic M, Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Milosevic A, Pandey S. PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION WITHOUT GRAFTING OF THE TUNICA ALBUGINEA IN THE TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE. Eur Urol Suppl 2009; 8(4): 392
 29. Djordjevic ML, Bizic, D. Stanojevic, M. Bumbasirevic, V. Kojovic, M. Majstorovic, M. Acimovic, S. Pandey, S.V. Perovic. URETHRAL LENGTHENING IN METOIDIOPLASTY (FEMALE-TO-MALE SEX REASSIGNMENT SURGERY) BY COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LABIA MINORA FLAP Urology, 2009(74)2:349-353
 30. Djordjevic ML, M. Bizic, L. Labus, D. Stanojevic, M.L. Djordjevic. S121 PATIENTS WITH VAGINAL AGENESIS (MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER SYNDROME) – THEIR PSYCHOSOCIAL AND PSYCHOSEXUAL ASPECTS AFTER RECONSTRUCTIVE SURGERY. Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8:647.
 31. M. Bizic, M. Majstorovic, V. Kojovic, D. Stanojevic, G. Korac, B. Stojanovic, Djordjevic ML. ONE STAGE METOIDIOPLASTY IN FEMALE TO MALE TRANSGENDER PATIENTS: THE ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8: 648.
 32. V. Kojovic, M. Bizic, M. Majstorovic, S. Kojic, D. Stanojevic, G. Korac, Djordjevic ML. COMBINED TOTAL PHALLOPLASTY AND METOIDIOPLASTY AS A SINGLE STAGE PROCEDURE IN FEMALE TO MALE GENDER REASSIGNMENT SURGERY. Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8:648.
 33. M. Bizic, V. Kojovic, M. Majstorovic, G. Korac, Djordjevic ML. FUNCTIONAL AND ESTHETIC REDUCTION OF HYPERTHROPHIED LABIA MINORA. Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8:648-649.
 34. V. Kojovic, M. Majstorovic, M. Bizic, S. Ducic, G. Korac, Djordjevic ML. HANGED VENTRAL BUCCAL MUCOSA GRAFT IN THE TREATMENT OF URETHRAL STRICTURE AFTER FAILED HYPOSPADIAS REPAIR Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8:649.
 35. M. Majstorovic, M. Bizic, V. Kojovic, B. Stojanovic, Z. Krstic, Djordjevic ML. TREATMENT OF PROXIMAL HYPOSPADIAS USING EXTENDED SNODGRASS TECHNIQUE WITH DORSAL DARTOS FLAP WRAPPING. EUR. Urol. Suppl. 2009(8)8:649-650.
 36. M. Majstorovic, V. Kojovic, M. Bizic, B. Stojanovic, G. Korac, Z. Krstic, Djordjevic ML. REAL INCIDENCE OF PENILE CURVATURE IN HYPOSPADIAS Eur. Urol. Suppl. 2009(8)8:650.
 37. V. Kojovic, Djordjevic ML, D. Stanojevic, M. Bizic, M. Majstorovic, S. Pandey. SINGLE STAGE METOIDIOPLASTY (FEMALE TO MALE SURGERY): THE ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. Urology 2009(74)4:S37
 38. M. Majstorovic, M. Bizic, V. Kojovic, S. Ducic, F. Martins, Djordjevic ML. HANGED VENTRAL BUCCAL MUCOSA GRAFT IN URETHRAL STRICTURE REPAIR AFTER FAILED HYPOSPADIAS. Urology 2009(74)4:S88.
 39. Djordjevic ML, M. Majstorovic, M. Bizic, V. Kojovic, A. Milosevic, J. Ivovic, N. Zejnilovic. PEYRONIE’S DISEASE TREATMENT BY PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING. Urology 2009(74)4:S159.
 40. Djordjevic ML, D. Stanojevic, M. Bizic, M. Majstorovic, V. Kojovic, F. Martins, S. Pandey. METOIDIOPLASTY AS A ONE-STAGE GENDER REASSIGNMENT SURGERY IN FEMALE-TO-MALE TRANSSEXUALS. Urology 2009(74)4:S164.
 41. L. Labus, D. Stanojevic, M. Bizic, Djordjevic ML, T. Cavic. PSYCHOSOCIAL AND PSYCHOSEXUAL ASPECTS AFTER RECONSTRUCTIVE SURGERY IN PATIENTS WITH MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER SYNDROME. Urology 2009(74)4:S326.
 42. Djordjevic ML, L. Labus, M. Bizic, D. Stanojevic. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY AND ITS IMPACT ON PSYCHOSOCIAL AND SEXUAL LIFE IN PATIENTS WITH VAGINAL AGENESIS. Eur. Urol. Suppl. 2010(9)2:109-110.
 43. M. Bizic, M. Majstorovic, V. Kojovic, D. Stanojevic, G. Korac, B. Stojanovic, Djordjevic ML. ONE STAGE METOIDIOPLASTY IN FEMALE TO MALE TRANSGENDER PATIENTS: THE ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. Eur. Urol. Suppl. 2010(9)2:107.
 44. M. Bizic, M. Djordjevic ML, D. Stanojevic, V. Kojovic, M. Majstorovic. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY – OUR EXPERIENCE IN PATIENTS WITH MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER SYNDROME. The Journal of Urology 2010(183)4:Suppl. 1:e210-e211.
 45. Djordjevic ML, D. Stanojevic, M. Bizic, V. Kojovic, M. Majstorovic, S. Perovic. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY: OUR EXPERIENCE IN FIRST 86 CASES. The Journal of Urology 2010(183)4:Suppl. 1:e428.
 46. Djordjevic ML, F. Martins, M. Bizic, V. Kojovic, M. Majstorovic, N.Martins. ONE STAGE REPAIR OF IATROGENIC TRAPPED PENIS. The Journal of Urology 2010(183)4:Suppl. 1:e429.
 47. Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Stanojevic D, Korac G, Stojanovic B, Djordjevic M. ONE STAGE METOIDIOPLASTY IN FEMALE TO MALE TRANSGENDER PATIENTS: THA ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. Eur Urol Suppl 2010;9(2):107(249).
 48. Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Djordjevic M. A VERSATILE LABIA MINORA SKIN FLAP IN SEVERE VESICOVAGINAL FISTULA REPAIR. Eur Urol Suppl 2010;9(6)572.
 49. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Djordjevic M. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY: OUR EXPERIENCE IN 83 CASES. Eur Urol Suppl 2010;9(6)572.
 50. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Djordjevic M. RADICAL APPROACH IN EPISPADIAS REDO SURGERY IN ADULTHOOD. Eur Urol Suppl 2010;9(6)573.
 51. Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic M. A VERSATILE LABIA MINORA SKIN FLAP IN SEVERE VESICOVAGINAL FISTULA REPAIR. Urology 76 (Supplement 3A), September 2010, S19.
 52. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Korac G, Djordjevic M. ADULT URETHRAL STRICTURES IN PREVIOUS HYPOSPADIAS PATIENTS. Urology 76 (Supplement 3A), September 2010, S20
 53. Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Stanojevic D, Korac G, Stojanovic B, Djordjevic M. ONE STAGE METOIDIOPLASTY IN FEMALE TO MALE TRANSGENDER PATIENTS: THA ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. Eur Urol Suppl 2010;9(2):107(249).
 54. Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Djordjevic M. A VERSATILE LABIA MINORA SKIN FLAP IN SEVERE VESICOVAGINAL FISTULA REPAIR. Eur Urol Suppl 2010;9(6)572.
 55. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Djordjevic M. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY: OUR EXPERIENCE IN 83 CASES. Eur Urol Suppl 2010;9(6)572.
 56. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Djordjevic M. RADICAL APPROACH IN EPISPADIAS REDO SURGERY IN ADULTHOOD. Eur Urol Suppl 2010;9(6)573.
 57. Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic M. A VERSATILE LABIA MINORA SKIN FLAP IN SEVERE VESICOVAGINAL FISTULA REPAIR. UROLOGY 76 (Supplement 3A), September 2010, S19.
 58. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Korac G, Djordjevic M. ADULT URETHRAL STRICTURES IN PREVIOUS HYPOSPADIAS PATIENTS. UROLOGY 76 (Supplement 3A), September 2010, S20.
 59. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Milosevic A and Djordjevic M. TADALAFIL AS A PROPHYLAXIS IN PREVENTION OF POSTOPERATIVE GRAFT RETRACTION IN SEVERE PEYRONIE’S DISEASE. J Sex Med 2010;7(suppl 6): p441.
 60. M. Bizic, M. Majstorovic, V. Kojovic, A. Milosevic and M.L. Djordjevic. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY -OUR EXPERIENCE IN 85 CASES. J Sex Med 2010;7(suppl 6): p399.
 61. Djordjevic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Milosevic A. URETHRAL RECONSTRUCTION IN METOIDIOPLASTY: COMPARISON OF THREE DIFFERENT METHODS. International Journal of Transgenderism 2011.
 62. Bizic M, Djordjevic M, Stanojevic D, Vujovic S, Milosevic A. RE-DO VAGINOPLASTY WITH RECTOSIGMOID COLON IN MALE-TO-FEMALE TRANSSEXUALS. International Journal of Transgenderism 2011.
 63. Djordjevic M., Kojic S., Stanojevic D., Jocic D., Bizic M. TOTAL PHALLOPLASTY IN FEMALE TRANSSEXUALS: TECHNIQUE AND OUTCOMES. Eur Urol Suppl 2011;10(9):579.
 64. Djordjevic M., Milosevic A., Acimovic M., Kojovic V. ANTERIOR URETHRAL SUBSTITUTION BY COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND PENILE SKIN FLAP. Eur Urol Suppl 2011;10(9);580.
 65. Djordjevic M, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M. CORRECTION OF EPISPADIAS IN ADULT AFTER FAILED REPAIR IN CHILDHOOD. UROLOGY 78 (Supplement 3A), September 2011, S179.
 66. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Djordjevic M. PEYRONIE’S DISEASE TREATMENT BY PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING. UROLOGY 78 (Supplement 3A), September 2011, S361.
 67. Bizic M, Majstorovic, Kojovic V, Djordjevic M. RECONSTRUCTION OF IATROGENIC TRAPPED PENIS BY GENITAL SKIN FLAPS. UROLOGY 78 (Supplement 3A), September 2011, S83.

68 Djordjevic ML, Stanojevic D, Kojovic V, Bizic MR, Majstorovic M. TOTAL PHALLOPLASTY COMBINED WITH METOIDIOPLASTY AS A ONE-STAGE PROCEDURE IN FEMALE TRANSSEXUALS: IS IT POSSIBLE? J Sex Med, 2011; (8):394.

 1. Bizic MR, Stanojevic D, Vujovic S, Djordjevic ML. RE-DO VAGINOPLASTY WITH SIGMOID COLON IN MALE TRANSSEXUALS. J Sex Med, 2011; (8):401.
 2. Kojovic V, Acimovic M, Tulic C, Djordjevic ML. SINGLE STAGE REPAIR OF OBLITERATED ANTERIOR URETHRAL STRICTURES BY COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LONGITUDINAL DORSAL PENILE SKIN FLAP. Eur Urol, 2012; (11): 612.
 3. Djordjevic ML, Kojovic V, Majstorovic M, Bizic MR. FAILED EPISPADIAS IN ADULT: RADICAL APPROACH WITH SATISFACTORY OUTCOME. Eur Urol, 2012; (11):EV9.
 4. Djordjevic ML, Kojovic V, Majstorovic M, Bizic MR. TOTAL PHALLOPLASTY WITH URETHRAL LENGTHENING AND SCROTOPLASTY AS ONE-STAGE PROCEDURE IN FEMALE TRANSSEXUALS: IS IT POSSIBLE? J Urol 2012; (5): 312.
 5. Stojanovic B, Bumbasirevic U, Kravic-Stevovic T, Martinovic T, Bizic M, Kojovic V, Djordjevic M. MICROSCOPIC EVALUATION OF TISSUE REMODELING AFTER PENILE GIRTH ENHANCEMENT USING BIODEGRADABLE SCAFFOLDS. Eur Urol Suppl 2012;11(4):140
 6. Djordjevic ML, Bizic M, Kojovic V, Stojanovic B, Krstic Z. REPAIR OF ADULT EPISPADIAS AFTER FAILED SURGERY IN CHILDHOOD. J Urol Suppl 2013; 189: e312.
 7. Djordjevic ML, Vukadinovic V, Bizic M, Stojanovic B, Djordjevic D, Radojicic Z. OBJECTIVE LONG-TERM EVALUATION AFTER BLADDER AUTOAUGMENTATION WITH RECTUS MUSCLE BACKING. Pediatric Urology Fall Congress 2013, Las Vegas, USA.
 8. Djordjevic ML, Majstorovic M, Bizic M, Stojanovic B, Korac G, Vukadinovic V, Krstic Z. LONGITUDINAL DORSAL DARTOS FLAP URETHRAL COVERING IN PROXIMAL SNODGRASS HYPOSPADIAS REPAIR. Pediatric Urology Fall Congress 2013, Las Vegas, USA.
 9. Bumbasirevic U, Kravic T, Martinovic T, Stojanovic B, Djordjevic M. HYSTOCHEMICAL OUTCOMES OF TISSUE REMODELING AFTER PENILE GIRTH ENHANCEMENT USING BIODEGRADABLE SCAFFOLDS. Urology 2013; 82 (3 Supplement 1): S288.
 10. Djordjevic M, Bizic M, Stojanovic B, Krstic Z. VENTRAL BUCCAL MUCOSA GRAFT FOR REPAIR OF URETHRAL STRICTURE IN FAILED HYPOSPADIAS. Urology 2013; 82 (3 Supplement 1): S289.
 11. Bizic M, Stojanovic B, Djordjevic M. MANAGEMENT OF THE CORPORA CAVERNOSA REMNANTS AFTER MALE TO FEMALE SEX REASSIGNMENT SURGERY. Urology 2013; 82 (3 Supplement 1): S289.
 12. V. Kojovic, A. Milosevic, C. Tulic, O. Durutovic, N. Bojanic, M. Papoutsakis, M. Djordjevic. THE ROLE OF TADALAFIL IN PREVENTION OF POSTOPERATIVE GRAFT RETRACTION IN THE TREATMENT OF SEVERE PEYRONIE’S DISEASE. Eur Urol Suppl 2013; 12(4): e1132.
 13. Bizic M, Vujovic S, Duisin D, Markovic D, Rakic Z, Stanojevic D, Milosevic A, Djordjevic ML. REVERSAL PHALLOPLASTY IN REGRETFUL MALE TO FEMALE TRANSSEXUALS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY. WPATH Symposium 2014.
 14. Duisin D, Barisic J, Bizic M, Vujovic S, Djordjevic ML. REGRETS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY AND REQUEST FOR SEX-RECONVERSION SURGERY IN MTF TRANSSEXUALS CASE REPORTS. WPATH Symposium 2014.
 15. Kojovic V, Bizic M, Stojanovic B, Vujovic S, Milosevic A, Djordjevic M. REVERSAL PHALLOPLASTY IN REGRETFUL MALE TO FEMALE TRANSSEXUALS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 1-108.
 16. Bizic M, Stojanovic B, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic M. CORPORA CAVERNOSA REMNANT REMOVAL AFTER MALE TO FEMALE SEX REASSIGNMENT SURGERY. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 1-108.
 17. Djordjevic ML, Majstorovic M, Bizic M, Stojanovic B, Korac G, Vukadinovic V, Radojicic Z, Krstic Z. LONGITUDINAL DORSAL DARTOS FLAP URETHRAL COVERING IN PROXIMAL SNODGRASS HYPOSPADIAS REPAIR. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 1-108.
 18. Stojanovic B, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic ML. DEVELOPMENT OF VULVAR LICHEN SCLEROSUS FOLLOWING MALE TO FEMALE PENILE SKIN INVERSION VAGINOPLASTY. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 1-108.
 19. Djordjevic ML, Bumbasirevic M, Bizic M, Stojanovic B, Majstorovic M, Vukadinovic V, Radojicic Z, Krstic Z. SEVERE PENILE INJURIES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: RECONSTRUCTION MODALITIES AND OUTCOMES. J Sex Med 2014; 11 (Suppl 1): 27.
 20. Majstorovic M, Kojovic V, Stojanovic B, Bizic M, Djordjevic M. NON-URETHRAL COMPLICATIONS AFTER HYPOSPADIAS REPAIR. Eur. Urol. Suppl. 2014; 13(7): e1493.
 21. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Stojanovic B, Djordjevic M. SINGLE STAGE REPAIR OF OBLITERATIVE ANTERIOR URETHRAL STRICTURES USING BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LONGITUDINAL DORSAL PENILE SKIN FLAP. Eur. Urol. Suppl. 2014; 13(7): e1572.
 22. Kojovic V, Bizic M, Kojic S, Jocic D, Majstorovic M, Stojanovic B, Djordjevic M. REVERSAL SURGERY IN REGRETFUL MALE TO FEMALE TRANSSEXUALS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY. Eur. Urol. Suppl. 2014; 13(7): e1619.
 23. Bizic M, Stanojevic D, Kojovic V, Majstorovic M, Stojanovic B, Djordjevic M. SIGMOID VAGINOPLASTY AS A VIABLE SURGICAL OPTION FOR MALE TO FEMALE TRANSSEXUALS. Eur. Urol. Suppl. 2014; 13(7): e1620.

 

3. МЕНТОРСТВО У МАГИСТАРСКИМ ТЕЗАМА И ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА
Магистеријуми:
1. В. Којовић: Лонгитудинални дорзални дартос режањ у превенцији фистула код операције хипоспадије. Децембар, 2009. Члан Комисије
2. М. Мајсторовић: Коришћење трансплантата букалне мукозе у реконструкцији уретре код деце
Јун, 2009. Члан комисије
3. Д. Црномарковић: Лактат дехидрогеназа у семеној плазми инфертилних мушкараца
Април, 2010. Члан комисије
4. С. Живадиновић: Предности коришћења трансплантата букалне мукозе за лечење сужења предње уретре. 2012, Одобрена теза, Ментор
5. Б. Мимић: Значај избора кардиоплегије за метаболички и функционални опоравак миокарда након операција уродјених срчаних мана код деце. 2012, Одобрена теза, Ментор

Академске специјализације:
1. М. Бижић: Могућности једнодневне хирургије у лечењу уродјених аномалија урогениталног система. Децембар, 2010. Ментор
2. В. Миловановић: Неонатална критична коарктација аорте-хируршки проблем. Јун 2010. Члан Комисије
3. Н. Карбунар:  Уролошке малформације удружене са конгениталним ано-ректалним аномалијама. Април 2012, Члан комисије
4. Дј. Стојаноски: Процена удаљених резултата самоувећања капацитета мокраћне бешике техником пресецања мишића детрусора. 2012, Ментор
5. Б. Стојановић: Значај интраоперативе дијагнозе и корекције курватуре пениса у лечењу хипоспадија. Децембар 2013. Ментор

Докторати:
1. Владимир Којовић: Улога слободног трансплантата букалне мукозе у решавању стенозе уретре.
2011, Пријављена дисертација, Ментор
2. Марко Мајсторовић: Функционалне и психосексуалне удаљене компликације примарно лечених хипоспадија у дечијем узрасту. 2011, Пријављена дисертација, Ментор
3. Марта Бижић: Реконструкција гениталија у хирургији промене пола из мушког у женски. 2013, Пријављена дисертација, Ментор
4. Предраг Илић: Лечење калкулозе уринарног тракта код деце применом ласера. 2013, Пријављена дисертација, Ментор

 

4. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ И УНАПРЕЂЕЊУ МЕДИЦИНЕ

ГОСТ ХРВАТСКОГ САБОРА – ПАРЛАМЕНТАРНОГ ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО, ТЕМА: ПОЛОЖАЈ ТРАНСРОДНИХ ОСОБА У ХРВАТСКОЈ И НАЧИН ДА СЕ ПРИЗНАВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА УСАГЛАСИ СА ЗАКОНОМ; АПРИЛ 2014.

– Председник комисије за трансродне поремећаје при Министарству здравља Републике Србије, од 2012. године.
– Шеф катедре за специјалистичку наставу из дечје хирургије
– Шеф катедре за последипломску наставу из дечје хирургије, у склопу чега профилише и организује специјалистичку и субспецијалистичку наставу у области дечје хирургије, дечје урологије и дечје ортопедије
– Оснивач Београдског Центра за Гениталну Реконструктивну Хирургију
– Значајан број лекара из целог света долази и развија своје вештине у склопу рада овог познатог центра

 

5. ЧЛАНСТВО И АКТИВНОСТ У ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА, НАУЧНИМ ДРУШТВИМА И АКАДЕМИЈАМА

Члан је следећих међународних удружења:

– European Association of Urology, American Urological Association, Societe International Urologie, European Society of Pediatric Urology, American Academy of Pediatrics, Section of Urology, Deutsche Gesselschaft für Urologie, Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, European Society for Male Genital Surgery, Genitourinary Reconstructive Surgery Association

Рецензент водећих светских часописа: Journal of Urology, Urology International, British Journal of Urology, Asian Journal of Andrology, Journal of Sexual Medicine.

Едитор следећих часописа:

 1. Editor: Advances in Urology, Hindawi Publisher,
 2. Editorial Board: Urology. Datasets Papers in Medicine, ISSN 2236-207X  www.datasets.com/journals/medicine/editors/urology
 3. Advisory Board: Andrologiia Journal, Sofia, Bulgaria ISSN 1310-3806
 4. International Editorial Board: Urologia Essencial, Brasil, www.sbu.org.br

 

Предавања по позиву:

 1. Djordjevic ML. Hypospadia multioperadas. Annual Meeting of Brasilian Urological Association, Rio de Janeiro, April 2008.
 2. Djordjevic ML. Casos complexos da doenca de peyronie. Annual Meeting of Brasilian Urological Association, Rio de Janeiro, April 2008.
 3. Djordjevic ML. Neofaloplastia. Annual Meeting of Brasilian Urological Association, Rio de Janeiro, April 2008.
 4. Djordjevic ML. Urethral reconstruction in female to male transgender patients. 8th Transhealth Conference, Philadelphia, June 2009.
 5. Djordjevic ML. Metoidioplasty: basics, advances and roles in ftm surgery. 8th Transhealth Conference, Philadelphia, June 2009.
 6. Djordjevic ML. Penile reconstruction. Annual Meeting of International Society for Plastic and Reconstructive Surgery, Rhodes, September 2009
 7. Djordjevic ML. Management of hypospadias. European Association of Urology, Section of South-Eastern European Section, Belgrade, October 2009.
 8. Djordjevic ML. Adult stricture in previous hypospadias patients. Annual Meeting of Societe International de Urologie, Shangai, November 2009.
 9. Djordjevic ML. Reconstrucao peniana. Annual Meeting of Portugal Andrological Society. Lisbon, November 2009.
 10. Djordjevic ML. Genital reconstructive surgery. Varna, March 2010.
 11. Djordjevic ML. Surgical management of hypospadias and epispadias Greek Association of Paediatric Surgeons, Ianina, April, 2010.
 12. Djordjevic ML. Penile fracture. Annual Meeting of European Society for Sexual Medicine. Malaga, November 2010.
 13. Djordjevic ML. Genital Reconstructive surgery. Visiting Professor, Washington University, Saint Louis, January 2011.
 14. Djordjevic ML. Peyronieva bolest – modaliteti hirurškog lečenja. 20 kongres Udruženja urologa Srbije, 21-22 april, 2011, Beograd
 15. Djordjevic ML. Festschrift for dr Sava V. Perovic: personal observations and surgical techniques from the master. American Urological Association Anual Meeting. Washington DC, USA, May 2011.
 16. Djordjevic ML. Post hypospadiac urethral strictures. Consultations on urethral stricture disease, Medical Faculty, University of Belgrade, October 21, 2011.
 17. Djordjevic ML. Severe genital trauma – emergency treatment in 2011. 14th Congress of the European Society for Sexual Medicine. Milano, Italy, December 2011.
 18. Djordjevic ML. Flap urethroplasty: tricks and traps! 31st Congress of the Societe Internationale D’Urologie. Berlin, Germany,October 2012.
 19. Djordjevic ML. Urogenital reconstruction. MichiganUrologic Society (MUS) Meeting. Detroit, USA, May 2012.
 20. Djordjevic ML. Female to male transsexual surgery. Sex Reassignment Surgery Meeting Clinical Hospital of Federal University of Goias, Goiania, Brasil, May 2012.
 21. Djordjevic ML. Urođene anomalije genitalija. Udruženje pedijatara Srbije, Pedijatrijska škola Srbije, Zlatibor, Jun 2012
 22. Djordjevic ML. Female to male surgery: basics, principles and challenges. 12th Asia-Oceania Congress of Sexology (AOCS). Matsue-city, Japan, August 2012.
 23. Djordjevic ML. Genital injury. Society of Genitourinary reconstructive surgeons Simposuium. 32nd Congress of the Societe International d’Urologie. September 30-October 4, 2012, Fukuoka, Japan.
 24. Djordjevic ML. Severe genital trauma – emergency treatment in 2011. European Society for Sexual Medicine, 15th Congress, Amsterdam, December 6-8, 2012.
 25. Djordjevic ML. What are the various options in phalloplasty & An overview in gender reassignment surgery. Gender Aesthetic Congress Asia 2013, Singapore, April 10-13th.
 26. Djordjevic ML. Genital complications after hypospadias repair. 33rd Congress of the Société Internationale d’Urologie, Vancouver, Canada, September 8-12th, 2013.
 27. Djordjevic ML. Urethroplasty in neophalloplasty. 33rd Congress of the Société Internationale d’Urologie, Vancouver, Canada, September 8-12th, 2013.
 28. Djordjevic ML. Severe penile injuries in children and adolescents: Reconstruction modalities. 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Istanbul, Turkey, January 29th – February 1st, 2014.
 29. Djordjevic ML. Organizer and Chairman of the Mini-Symposia ”Pitfalls in Transsexual Surgery”. 23rd Symposium of World Professional Association for Transgender Health (WPATH), Bangkok, Thailand, February 14-18th, 2014.
 30. Djordjevic ML. Pannel: Hypospadias: Severe chordee – ventral lengthening Vs dorsal plication. 25th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Urology (ESPU), Innsbruck, Austria, May 07-10th, 2014.
 31. Djordjevic ML. State of the Art Lecture: Severe Genital Trauma & Live surgery. 2nd Live operative workshop on male and female complicated urinary tract reconstructive and incontinence surgerie – PENRECON 2014, Ahmedabad, India, August 23-24th, 2014.
 32. Djordjevic ML. Moderator in Live surgery on Hypospadias repair. 8th Masterclass of Genito-Urethral Reconstructive Surgery, London, UK, November 3-6th, 2014.
 33. Djordjevic ML. The 18th Hypospadias Study Days, Istanbul, Turkey, November 29th, 2014.

 

Visiting professor

 1. University of Varna, Bulgaria, March 2010
 2. University of Saint Louis, USA, January 2011
 3. University of Michigan, USA, May 2012
 4. University of Goiania, Brasil, May 2012
 5. University of Skopje, Makedonia, November 2012
 6. University of Istanbul, Turkey, November 2014

 

6. ДОМАЋА И СТРАНА ПРИЗНАЊА, ДИПЛОМЕ, ОДЛИКОВАЊА И НАГРАДЕ

1. Прва награда за најбољу научну видео презентацију са радом “Komplette Penile Disassembly Technik Bei Der Epispadiekorrektur-Eine Neue Variante” на 51-ом конгресу немачког удружења уролога, Wiesbaden 1999.
2. Прва награда за најбољи научни рад “New approach for surgical treatment of Peyronie’s disease” за 1999 г. од стране Европског удружења уролога, Brussels, 2000.
3. Друга награда за најбољу научну видео презентацију са радом “Diphallus – Erfolgreiche Chirurgische Vereinigung der Penise” на 55-ом конгресу немачког удружења уролога, Hamburg, 2003.
4. Трећа награда за најбољу научну видео презентацију са радом “Dorsaler Dartoslappen zur Fistelforbeugung bei der Hypospadiekorrektur nach Snodgrass“ на 57-ом конгресу немачког удружења уролога, Dusseldorf, 2005.
5. Прва награда за најбољу постер презентацију са радом „Urethral lengthening in female transsexuals using combined buccal mucosa graft and labia minora flap“, на четвртом конгресу Европског удружења уролога – Секција за југоисточну Европу, Тирана 2008. (ПРИЛОГ)
6. Прва награда за најбољу постер презентацију са радом „One stage metoidioplasty in female to male transgender patients: the role of genital flaps for urethral reconstruction“, на петом конгресу Европског удружења уролога – Секција за југоисточну Европу, Београд, 2009.
7. Друга награда за постер презентацију са радом „Fast-track surgery concepts in pediatric urology: are they always possible?”, на годишњем конгресу Европског удружења дечијих хирурга, Barcelona, 2011.
8. Прва награда за најбољу постер презентацију са радом „Total phalloplasty in female transsexuals: Technique and outcomes“, на седмом конгресу Европског удружења уролога – Секција за југоисточну Европу, Скопје, 2011.
9. Прва награда за најбољу презентацију са радом „Reversal surgery in regretful male to female transsexuals after sex reassignment surgery“, на десетом конгресу Европског удружења уролога – Секција за југоисточну Европу, Београд, 2014.