Српски | Srpski | English

Др Живко Будишин

  • ЛАБОРАТОРИЈА: Биохемијска лабораторија
  • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Tрансфузиологијa
  • СЛУЖБА: Трансфузиологије
  • ТЕЛЕФОН: + 381 11 2060 722
  • ФАКС: + 381 11 2684 672
  • EMAIL: zivko.budisin@udk.bg.ac.rs

Zivko-Budisin1Област делатности: Трансфузиологија, клиничка трансфузиологија, хемостаза, аутоматска обрада података Дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1980. г. Специјалиста трансфузиологије од 1990.г. Радио у Институту за трансфузију крви Србије од 1982. г. као: организатор окупљања давалаца крви (4 год.), лекар на одљењу за прикупљање крви (3 год), трансфузиолог у одсеку за клиничку трансфузиологију и претрансфузиона испитивања (5 год.), руководилац производње тест реагенаса за трансфузиолошке анализе (7 год.), трансфузиолог у одсеку за аферезне процедуре (плазмаферезе, цитаферезе, терапијске измене плазме) (4 г,), помоћник директора за сектор производње лекова, медицинских и дијагностичких средстава (2 год). Од 2005. г. ради као клинички трансфузиолог у Универзитетској дечјој клиници. Као стручна помоћ угроженим службама за трансфузију 2 пута радио у служби трансфузије у Приштини и 2 пута у служби трансфузије болнице у Книну. Члан председништва Секције за трансфузиологију СЛД преко 10 година. Написао и штампао 4 скирпте (АИДС, Крвне групе, Компонентна терапија и Трансфузиологија), и два издања Практикума одабраних поглавља из трансфузиологије (званични уџбеник за постдипломско усавршавање из трансфузиологије). Аутор и коаутор преко 60 стручних радова презентираних на стручним скуповима и објављених у стручним часописима. Вишеструки давалац крви са више од 200 давања крви, плазме и тромбоцита. Специјалиста трансфузиологије