Српски | Srpski | English

Oдржавања болничког информационог система „Heliant Health“, M-17/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности, ЈН М-17/2016

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – одржавања болничког информационог система „Heliant
Health“ за потребе Универзитетске дечје клинике.

Kонкурсна документација, ЈН М-17-2016
Позив за подношење понуда, ЈН М-17-2016
Измена конкурсне документације М-17-2016, Измена прва
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда, ЈН М-17-2016
Одлука о додели уговора, ЈН М-17-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-17-2016