Српски | Srpski | English

Oдржавања економско-финансијског софтвера NexTBIZ, ЈН М-14/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности, ЈН М-14/2016

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – одржавања економско-финансијског софтвера NexTBIZ, NexTZU
и набавка софтвера за баркодирање за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, JН М-14-2016
Конкурсна документација, ЈН М-14-2016
Одлука о додели уговора, ЈН М-14-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-14-2016