Српски | Srpski | English

Oдржавања економско – финансијског софтвера NexTBIZ и NexTZU М – 1 1 / 201 5

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.М-11/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга одржавања економско-финансијског софтвераNexTBIZ и NexTZU
.
Позив заподношење понуда(1)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(4)
Обавештење о закљученом уговору