Српски | Srpski | English

Oдржавања рендген апарата, ЈН В-24/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак, ЈН В-24/2016

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничког одржавања рендген апарата за
потребе Универзитетске дечје клинике, по партијама.

Позив за подношење понуда ЈН В-24-2016
Конкурсна документација, ЈН В-24-2016
Измена конкурсне документације, ЈН В-24-2016, Измена прва
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда, ЈН В-24-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-24-2016.
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-24-2016.
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-24-2016.