Српски | Srpski | English

Oстали лабораторијски материјал В – 12/2015.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-12/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–остали лабораторијски материјал за потребе Универзитетскедечје клинике:
 .
Позив за подношење понуда, ЈН В-12-2015
Конкурсна документација, В-12-2015
Измена и допуна конкурске документације бр. 1
Одговор на питање В122015
Одговор на питање други В122015
Одговор на питање бр. 3
Одговор на питање бр. 4

Одговор на питање бр. 5
Измена конкурсне документације бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на питање бр. 6
Одговор на питање бр. 7
Измента конкурсне документације бр. 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2
Одговор на питање бр. 8
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору 2
Обавештење о закљученом уговору 3
Обавештење о закљученом уговору 4
Обавештење о закљученом уговору 5
Обавештење о закљученом уговору 6
 Обавештење о закљученом уговору 7
Обавештење о закљученом уговору 9