Српски | Srpski | English

Oстали лабораторијски материјал В-60/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-60/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Oстали лабораторијски материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике“, обликована по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, V-60-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-60-2017
Odgovor 1, JN V-60-2017
Odgovor 2, JN V -60-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-60-2017, ИЗМЕНА 1
Odgovor 3, JN V-60-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-60-2017, ИЗМЕНА 2
Обавештење о продужењу рока V-60-2017
Odgovor 4, JN V-60-2017