Српски | Srpski | English

Oстали уградни материјал В-21/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-21/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда, В-21-2016
Конкурсна документација, В-21-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-21-2016
Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН В-21-2016
Обавештење о закљученом уговору 2, В-21-2016