Српски | Srpski | English

Oтворени поступак бр.В-01/2014 поправке и одржавање медицинске опреме

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-01/2014, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – поправке и одржавање медицинске опреме, по партијама:
1. Партија 1. – Суви стерилизатори, водена купатила, термостати и добоши запаковање материјала
2. Партија 2. – апарати за анестезију, произвођача „Drager”, са потрошнимматеријалом
3. Партија 3. – инкубатори, произвођача „Drager”
4. Партија 4. – парни стерилизатори, произвођача „Cisa” са потрошнимматеријалом

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Спецификација

Одговори на питања

Одговори на питања 2

Одговори на питања 3

Oбавештење о обустави поступка партија 3