Српски | Srpski | English

Pеспиратори В-33/2015

Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак бр. В-33/2015.
Предмет јавне набавке:
Набавка добара - респиратори за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-33-2015
Конкурсна документација, ЈН В-33-2015
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-33-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-33-2015
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-33-2015
Измена конкурсне документације 4, ЈН В-33-2015
Одговор на питање 2, ЈН В-33-2015
Одговор на питање 3, ЈН В-33-2015
Измена конкурсне документације 3, ЈН В-33-2015
Одговор на питање 4, ЈН В-33-2015
Одговор на питање 5, ЈН В-33-2015
Одговор на питање 6, ЈН В-33-2015
Одлука о додели уговора, ЈН В-33-2015
Обавештење о закљученом уговору