Српски | Srpski | English

PANIK LED светла М-02/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-02/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – PANIK LED светла за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-02-2017
Конкурсна документација, ЈН М-02-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-02-2017
Обавештење о закљученом уговору Mak trade group