Српски | Srpski | English

Tекуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију В-48/2015.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке услуга бр. В-48/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију, по партијама.

Позив за подношење понуда В-48-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА В-48-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-48-2015
Одговор на питање 2, ЈН В-48-2016
ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора за партију 1
Обавештење о закљученом уговору 1 за В-48-2015
Одлука о додели уговора за партију 2 В-48-2015
Обавештење о закљученом уговору 2 за В-48-2015