Српски | Srpski | English

Tекући грађевински радови-санација крова В-23/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-23/2014
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – Текући грађевински радови-санација крова изнад компресорске
станице и адаптација фасаде на главном улазу Универзитетске дечје клинике.
Назив и ознака из општег речника: 45000000 – Грађевински радови
45443000 – Фасадни радови

Poziv za podnosenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA