Српски | Srpski | English

Tехничко одржавање респиратора В-30/14.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-30/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање респиратора, по партијама.
Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије:

Позив за подношење понуда – респиратори

Конкурсна – респиратори