Српски | Srpski | English

Test za aparat DCA 2000 В-22/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-22/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Test za aparat DCA 2000 за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, V-22-2020
Конкурсна документација, ЈН В-22-2020
Odluka o dodeli ugovora, JN V-22-20
Обавештење о закљученом уговору еуродијагностика в-22