Српски | Srpski | English

Uградни материјал В-57/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-57/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-57-2019
Конкурсна документација, ЈН В-57-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-57-2019
Одговор на питање 2, ЈН В-57-2019