Српски | Srpski | English

адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана М-32/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-32/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-32-2017
Конкурсна документација, ЈН М-32-2017
Одговор на питање 1, ЈН М-32-2017
Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-32-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa
Одлука о додели уговора, ЈН М-32-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН М-32-2017
м-32-кибид
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN M-32-2017-phoenix pharma
м-32 Pharma Swiss