Српски | Srpski | English

адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана М-25/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-25/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 25-2018
Кonkursna dokumentacija, ЈН М-25-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-25-2018

Одлука о обустави поступка, ЈН М-25-2018
Обавештење о закљученом уговору