Српски | Srpski | English

адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана М-03/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-03/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, ЈН М-03-2019
Конкурсна документација, ЈН М-03-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-03-2019
Одлука о обустави поступка, ЈН М-03-2019

Одлуку о додели уговора, ЈН М-03-2019
Обавештење о закљученом уговору Кибид
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss
Обавештење о закљученом уговору Нелт

Обавештење о закљученом уговору Phoenix pharma