Српски | Srpski | English

адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана М-22/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-22/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-22-2017
Конкурсна документација, ЈН М-22-2017
Одговор на питање 1, ЈН М-22-2017
Одговор на питање 2, ЈН М-22-2017
Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-22-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Обавештење о закљученом уговору Kibid
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN M-22-2017 – pharmaswiss
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru – JN M-22-2017 – kibid