Српски | Srpski | English

апарати за притисак М-37/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности бр. М-37/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – апарати за притисак за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-37-2017
Конкурсна документација, ЈН В-37-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-37-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ м-37-2017