Српски | Srpski | English

апарат за уродинамска истраживања В-08/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-08/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – апарат за уродинамска истраживања, батеријски погонски систем и минијатурни цисто-уретроскоп-сет за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-08-2017
Позив за подношење понуда, В-08-2017
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Paroco Medical Equipment

Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору Lupus Medical