Ћирилица / Latinica

Асист. др Марко Мајсторовић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Област делатности (интересовања): дечја хирургија, пластична хирургија

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):

*Европска асоцијација уролога (ЕАУ)
*Секција за урологију СЛД
*Секција за дечију хирургију СЛД

Научно-истраживачка делатност: Дечја пластична хирургија

Биографија:

Датум рођења: 10.04.1978. год.
Звање: Лекар, специјалиста дечије хирургије; Клинички асистент на предмету Дечја хирургија

Основне студије
Назив установе: Медицински факултет у Београду
Место и год. завршетка: Београд, 2004.год.
Просечна оцена 8.91 (осам зарез деведесет и један)

Магистеријум
Назив установе: Медицински факултет у Београду
Место и год. завршетка: Београд, 2009.год.
Чланови комисије: Проф. др В. Радоњић, Проф. др С. Живковић, Доц. др Мирослав Ђорђевић, Проф. др З. Крстић (ментор)
Назив магистарског рада: »Коришћење трансплантата букалне мукозе у рконструкцији уретре код деце«
Ужа научна област: Дечија урологија

Специјализација
Специјализација дечије хирургије започета је у октобру 2008. Специјалистички испит положио у октобру 2013. године.

Од јуна 2016. године је Клинички асистент на предмету Дечја хирургија.

Чланства:
Асоцијације Европска асоцијација уролога (ЕАУ)
Секција за урологију СЛД
Секција за дечију хирургију СЛД

Награде
Конгрес и година – Прва награда за најбољи рад на Четвртом регионалом Конгресу Европске Уролошке Асоцијације, 2008.
– Прва награда за најбољи рад на Петом регионалом Конгресу Европске Уролошке Асоцијације, 2009.

У оквиру научног и истраживачког рада, др Мајсторовић је обрадио више области из дечије хирургије и урологије: урођене аномалије спољних гениталија, са посебним акцентом на хипоспадије, лечење стриктура уретре у педијатријској и адултној популацији, коришћење слободних трансплантата букалне мукозе у реконструкцији уретре, лечење поремећаја полне диференцијације и премећаја полног идентитета.
За свој рад примио је две награде на медјународним скуповима: прва награда за најбољи рад на Четвртом регионалом Конгресу Европске Уролошке Асоцијације, 2008. године и прва награда за најбољи рад на Петом регионалом Конгресу Европске Уролошке Асоцијације, 2009. године
Др Мајсторовић је у својој магистарској тези, одбрањеној пред комисијом у саставу Проф. др В. Радоњић, Проф. др С. Живковић и Доц. др М. Ђорђевић, приказао да коришћење графта букалне мукозе у реконструкцији уретре код деце представља златни стандард. Горе поменути графт је ушао у стандардну оперативну технику која се користи у реконструктивној хирургији уретре у Универзитетској дечијој клиници, чиме је значајно смањен број постоперативних компликација и реинтервенција.
Др Марко Мајсторовић обавља специјлистички стаж треће године специјализације дечије хирургије на Универзитетској дечијој клиници у Београду.
Др Мајсторовић је члан Европске Асоцијације Уролога (ЕАУ), Уролошке Секције СЛД и Секције за дечију хирургију СЛД.

Објављени радови (публикације):

1. Ђордјевић МЛ, Станојевић Д, Којовић В, Дуцић С, Јоксић И, Павићевић П, Смољанић З, Бижић М, Мајсторовић МЈ. COMPLETE BLADDER DUPLICATION WITH SEVERE UROGENITAL MALFORMATIONS. Eur J Pediatr Surg. 2009 Dec;19(6):410-2

2. Ђордјевић МЛ, Бижић М, Станојевић Д, Бумбаширевић М, Којовић В, Мајсторовић М, Аћимовић М, Пандеy С, Перовић С. URETHRAL LENGTHENING IN METOIDIOPLASTY (FEMALE TO MALE SEX REASSIGNMENT SURGERY) BY COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LABIA MINORA FLAP. Urology, 2009 Aug;74(2):349-53.

3. Ђордјевић МЛ, Станојевић Д, Бижић М, Којовић В, Мајсторовић М, Вујовић С, Милошевић А, Кораћ Г, Перовић СВ. METOIDIOPLASTY AS A SINGLE STAGE SEX REASSIGNMENT SURGERY IN FEMALE TRANSSEXUALS: BELGRADE EXPERIENCE. J Sex Med., 2009 May;6(5):1306-13.

4. Ђорђевић МЛ, Мајсторовић М, Станојевић Д, Бижић М, Којовић В, Вукадиновић В, Кораћ Г, Крстић З и Перовић С. COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND DORSAL PENILE SKIN FLAP FOR REPAIR OF SEVERE HYPOSPADIAS. Urology, 2008 May, 71(5):821-825.

5. Ђордјевић МЛ, Мајсторовић М, Станојевић Д, Бижић М, Дуцић С, Којовић В, Вукадиновић В, Кораћ Г, Перовић С. ONE-STAGE REPAIR OF SEVERE HYPOSPADIAS USING COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LONGITUDINAL DORSAL SKIN FLAP. Eur J Pediatr Surg. 2008;18(6):427-30.

6. Станојевић Д, Ђорђевић М, Мартинс Ф, Рудић Ј, Станојевић М, Бижић М, Мајсторовић М, Којовић В. LEČENJE VEZIKOVAGINALNE FISTULE NASTALE NAKON JONIZUJUĆEG ZRAČENJA KOŽNIM REŽNJEM VELIKE USNE, Српски архив за целокупно лекарство, vol. 138, br. 5-6, str. 356-361, Maj/Jun 2010.

7. Ђорђевић М, Стојановић Б, Стојсављевић М, Дучић С, Бижић М, Мајсторовић М. Учесталост курватуре пениса код различитих форми хипоспадија. Срп Арх Целок Лек.2009 Јул-Авг;137(7-8):391-395

8. Мајсторовић М, Бижић М, Којовић В, Стојановић Б, Крстић З, Ђорђевић М. Реконструкција уретре код теших облика хипоспадија коришћењем трансплантата букалне мукозе и режња коже пениса. Срп Арх Целок Лек. 2011 Сеп-Оkт;139(9-10):631-637