Ћирилица / Latinica

Др сци. мед. Марта Бижић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Област делатности (интересовања): реконструктивна хирургија, урологија

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):

*Европска асоцијација уролога (ЕАУ)
*Секција за дечију хирургију СЛД

*Европска асоцијација дечјих хирурга EUPSA

Научно-истраживачка делатност (област научноистраживачког рада):

Докторске студије из Реконструктивне хирургије

Биографија:
Рођена у Београду 1977. године, где је завршила основну, средњу школу, и Медицински факултет Универзитета у Београду.
Од 2006. године запослена на Универзитетској дечјој клиници.
Од 2007. године на специјализацији из дечје хирургије.
2009-2010. Специјалистичке академске студије из области Дечја хирургија: „Могућности једнодневне хирургије у лечењу урођених аномалија урогениталног система“
2011.-2014. Учесник на пројекту Министарства науке и технологије Републике Србије број 175048 „Генитална реконструктивна хирургија: изазови и границе“
Усавршавања:
2004. Three day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies“, Београд, Србија
2008. и 2009. University of Toledo, Toledo, Ohio, USA
2009. Center for Genital Reconstructive Surgery, Miami, Florida, USA
Награде:
2008. Прва награда за постер презентацију на Четвртом регионалном састанку EAU одржаном у Тирани, Албанија под насловом: „Urethral lengthening in female transsexuals using combined buccal mucosa graft and labia minora flap“
2009. Прва награда за постер презентацију на Петом регионалном састанку EAU одржаном у Београду, Србија, под насловом: „One stage metoidioplasty in female to male transgender patients: the role of genital flaps for urethral reconstruction“
2011. Друга награда за постер презентацију са радом „Fast-track surgery concepts in pediatric urology: are they always possible?“, на годишњем конгресу Европског удружења дечијих хирурга, одржаном у Барселони.
2011. Прва награда за најбољу постер презентацију са радом „Total phalloplasty in female transsexuals: Technique and outcomes“, на седмом конгресу Европског удружења уролога – Секција за југоситочну Европу, одржаном у Скопју.

Објављени радови (публикације):

Радови у часописима са међународним значајем

1. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Krstic Z and Perovic S. COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND DORSAL PENILE SKIN FLAP FOR REPAIR OF SEVERE HYPOSPADIAS. Urology, 2008 May, 71(5):821-825.
2. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Ducic S, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Perovic S. ONE-STAGE REPAIR OF SEVERE HYPOSPADIAS USING COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LONGITUDINAL DORSAL SKIN FLAP. Eur J Pediatr Surg. 2008;18(6):427-30.
3. Djordjevic ML, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Vujovic S, Milosevic A, Korac G, Perovic SV. METOIDIOPLASTY AS A SINGLE STAGE SEX REASSIGNMENT SURGERY IN FEMALE TRANSSEXUALS: BELGRADE EXPERIENCE. J Sex Med., 2009 May;6(5):1306-13.
4. Djordjevic ML, Bizic M, Stanojevic D, Bumbasirevic M, Kojovic V, Majstorovic M, Acimovic M, Pandey S, Perovic S. URETHRAL LENGTHENING IN METOIDIOPLASTY (FEMALE TO MALE SEX REASSIGNMENT SURGERY) BY COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LABIA MINORA FLAP. Urology, 2009 Aug;74(2):349-53.
5. Djordjevic ML, Stojanovic B, Stojsavljevic M, Ducic S, Bizic M, Majstorovic M, INCIDENCE OF PENILE CURVATURE IN VARIOUS FORMS OF HYPOSPADIAS. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2009,137(7-8):391-5.
6. Djordjevic ML, Stanojevic D, Kojovic V, Ducic S, Joksic I, Pavicevic P, Smoljanic Z, Bizic M, Majstorovic MJ. COMPLETE BLADDER DUPLICATION WITH SEVERE UROGENITAL MALFORMATIONS. Eur J Pediatr Surg. 2009, Dec;19(6):410-2.
7. Станојевић Д, Ђордјевић МЛ, Мартинс Ф, Рудић Ј, Станојевић М, Бижић М, Мајсторовић М, Којовић В. ЛЕЧЕЊЕ ВЕЗИКОВАГИНАЛНЕ ФИСТУЛЕ НАСТАЛЕ НАКОН ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА КОЖНИМ РЕЖЊЕМ ВЕЛИКЕ УСНЕ. Српски архив за целокупно лекарство, 2010,138(5-6):356-361.
8. Мајсторовић М, Бижић М, Којовић В, Стојановић Б, Крстиц З, Ђорђевић М. Реконструкција уретре код теших облика хипоспадија коришћењем трансплантата букалне мукозе и режња коже пениса. Срп Арх Целок Лек. 2011 Сеп-Оцт;139(9-10):631-637
9. Ђордјевић МЛ, Којовић В, Бижић М, Мајсторовић М, Вукадиновић В, Кораћ Г. „Hanging“ of the buccal mucosal graft for urethral stricture repair after failed hypospadias. J Urol. 2011;185(6):2479-82.
10. Labus LD, Djordjevic ML, Stanojevic DS, Bizic MR, Stojanovic BZ, Cavic TM. Rectosigmoid vaginoplasty in patients with vaginal agenesis: sexual and psychosocial outcomes. Sex Health. 2011;8(3):427-30.
11. Djordjevic ML, Stanojevic DS, Bizic MR. Rectosigmoid vaginoplasty: Clinical experience and outcomes in 86 cases. J Sex Med, 2011 Dec;8(12):3487-94.
12. Stojanovic B, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Djordjevic M. Penile curvature incidence in hypospadias: Can it be determined? Advances in Urology, Hindawi Publishing Corporation, Advances in Urology, Volume 2011, Article ID 813205, 4 pages.

Абстракти у часописима са међународним значајем

1. Janic N, Asanin A, Bizic M, Djuric T, Alimpic S. LAPAROSCOPIC TREATMENT OF VARICOCELE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. 26th Congress of the Greek Association of Paediatric Surgeons, Santorini, Greece, 2005, a88.
2. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Krstic Z and Perovic S COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND DORSAL PENILE SKIN FLAP FOR SEVERE HYPOSPADIAS REPAIR. First World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders, Nov.2005, 7, p26.
3. Djordjevic M, Perovic S, Korac G, Bizic M, Majstorovic M. BUCCAL MUCOSA GRAFT COMBINED WITH GENITAL FLAPS FOR URETHRAL LENGTHENING IN FEMALE TRANSSEXUALS. Urology, 2007; 70(suppl. 3a):166(abs.MP22.01)
4. Stanojevic D, Djordjevic M, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Perovic S. GENITAL FLAPS COMBINED WITH BUCCAL MUCOSA GRAFT FOR URETHRAL RECONSTRUCTION IN FEMALE TRANSSEXUALS. J Sex Med 2007; 5(suppl.2):65 (abs. P-07-061)
5. Stanojevic D, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Perovic S, Djordjevic M. NEOVAGINAL PROLAPSE PREVENTION IN MALE TRANSSEXUALS BY SACROSPINOUS LIGAMENT FIXATION. J Sex Med 2007; 5(suppl.2):85 (abs. MP-04-118)
6. Djordjevic M, Majstorovic M, Bizic M, Korac G, Perovic S, Kojovic V, COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND DORSAL SKIN FLAP FOR SEVERE HYPOSPADIAS REPAIR, 8th European Congress of Pediatric Surgery, Turin, Italy, 2007; p87 (69)
7. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Perovic S COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND DORSAL PENILE SKIN FLAP FOR SEVERE HYPOSPADIAS REPAIR. Second World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders, Rome, 2007, p133 (26)
8. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Milosevic A, Ducic S, Korac G, Djordjevic M. PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION WITHOUT GRAFTING OF THE TUNICA ALBUGINEA IN THE TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE. Eur Urol 2008;3(9):77
9. Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Korac G, Stanojevic D, Djordjevic M. URETHRAL LENGTHENING IN FEMALE TRANSSEXUALS BY COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND LABIA MINORA FLAP. Eur Urol 2008;3(9):78
10. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Korac G, Stanojevic D, Djordjevic M. GENITAL SKIN FLAPS FOR RECONSTRUCTION OF IATROGENIC TRAPPED PENIS. Eur Urol Meetings 2008;3(9):80
11. Labus L, Stanojevic D, Djordjevic M, Bizic M, Cavic T. PSYCHOSOCIAL AND SEXUAL ASPECTS AFTER RECONSTRUCTIVE SURGERY OF VAGINAL AGENESIS IN MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER SYNDROME. J Sex Med 2008;1-149:63
12. Djordevic M, Stanojevic D, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V. METOIDIOPLASTY: SEX REASSIGNMENT SURGERY IN FEMALE TRANSSEXUALS. J Sex Med 2008;1-149:80
13. Djordjevic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G. FUNCTIONAL AND AESTHETIC REDUCTION OF ENLARGED LABIA MINORA. J Sex Med 2008;1-149:123
14. Djordjevic M, Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Korac G, Milosevic A. PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING IN THE TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE. J Sex Med 2008;1-149:144
15. Djordjevic M.L, Majstorovic M. Bizic M, Kojovic V, Milosevic A, Pandey S. V39 PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING IN THE TREATMENT OF PEYRONIE’S DISEASE European Urology Supplements, 2009;8(4):392.
16. Djordevic M, Bizic M, THE ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHROPLASTY IN SINGLE STAGE METOIDIOPLASTY. XXI Biennial Symposium WPATH, Oslo, Norway, 2009; p38
17. Djordevic M, Stanojevic D, Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Pandey S, TOTAL PHALLOPLASTY COMBINED WITH METOIDIOPLASTY AS A SINGLE STAGE PROCEDURE IN FEMALE TO MALE GENDER REASSIGNMENT SURGERY: PRELIMINARY REPORT. XXI Biennial Symposium WPATH, Oslo, Norway, 2009; p40
18. Djordjevic M, Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Korac G, Milosevic A, Pandey S, TREATMENT OF PEYRONIES DISEASE BY PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING, 19th World Congress for Sexual Health, Goeteborg, Sweden, 2009, p60 (OP1.8-2)
19. Djordjevic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G ESTHETIC AND FUNCTIONAL ENLARGED LABIA MINORA REDUCTION, 19th World Congress for Sexual Health, Goeteborg, Sweden, 2009, p181 (PO-1223)
20. Stanojevic D, Djordjevic M, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Pandey S. NEOVAGINAL PROLAPSE PREVENTION BY SACROSPINOUS LIGAMENT FIXATION IN MALE TO FEMALE TRANSSEXUALS, 19th World Congress for Sexual Health, Goeteborg, Sweden, 2009, p181-182 (PO-1224)
21. Djordjevic M, Stanojevic D, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Pandey S THE PURPOSE OF GENITAL FLAPS IN URETHRAL RECONSTRUCTION IN SINGLE STAGE METOIDIOPLASTY, 19th World Congress for Sexual Health, Goeteborg, Sweden, 2009, p195-196 (PO- 1332)
22. Majstorovic M, Kojovic V, Bizic M, Stojanovic B, Korac G, Krstic Z, Djordjevic M. REAL INCIDENCE OF PENILE CURVATURE IN HYPOSPADIAS. European Urology Supplements, Volume 8, Issue 8, September 2009, Page 650.
23. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Stojanovic B, Krstic Z, Djordjevic M. TREATMENT OF PROXIMAL HYPOSPADIAS USING EXTENDED SNODGRASS TECHNIQUE WITH DORSAL DARTOS FLAP WRAPING. European Urology Supplements, Volume 8, Issue 8, September 2009, Pages 649-650.
24. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Ducic S, Korac G, Djordjevic M. HANGED VENTRAL BUCCAL MUCOSA GRAFT IN THE TREATMENT OF URETHRAL STRICTURE AFTER FAILED HYPOSPADIAS REPAIR.
European Urology Supplements, Volume 8, Issue 8, September 2009, Page 649.
25. Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic M.L. FUNCTIONAL AND ESTHETIC REDUCTION OF HYPERTHROPHIED LABIA MINORA. European Urology Supplements, Volume 8, Issue 8, September 2009, Pages 648-649.
26. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Kojic S, Stanojevic D, Korac G, Djordjevic M. COMBINED TOTAL PHALLOPLASTY AND METOIDIOPLASTY AS A SINGLE STAGE PROCEDURE IN FEMALE TO MALE GENDER REASSIGNMENT SURGERY. European Urology Supplements, Volume 8, Issue 8, September 2009, Page 648.
27. Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Stanojevic D, Korac G, Stojanovic B, Djordjevic M.L. ONE STAGE METOIDIOPLASTY IN FEMALE TO MALE TRANSGENDER PATIENTS: THE ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. European Urology Supplements, Volume 8, Issue 8, September 2009, Page 648
28. Bizic M, Labus L, Stanojevic D, Djordjevic M.L. PATIENTS WITH VAGINAL AGENESIS (MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER SYNDROME) – THEIR PSYCHOSOCIAL AND PSYCHOSEXUAL ASPECTS AFTER RECONSTRUCTIVE SURGERY. European Urology Supplements, Volume 8, Issue 8, September 2009, Page 647
29. Labus L, Stanojevic D, Bizic M, Djordjevic M, Cavic T. PSYCHOSOCIAL AND PSYCHOSEXUAL ASPECTS AFTER RECONSTRUCTIVE SURGERY IN PATIENTS WITH MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER SYNDROME. Urology, Volume 74, Issue 4, Supplement 1, October 2009, Page S326
30. Djordjevic M, Stanojevic D, Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Martins F., Pandey S. METOIDIOPLASTY AS A ONE-STAGE GENDER REASSIGNMENT SURGERY IN FEMALE-TO-MALE TRANSSEXUALS. Urology, Volume 74, Issue 4, Supplement 1, October 2009, Page S164
31. Djordjevic M, Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Milosevic A, Ivovic J, Zejnilovic N. PEYRONIE’S DISEASE TREATMENT BY PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING. Urology, Volume 74, Issue 4, Supplement 1, October 2009, Page S159
32. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Ducic S, Martins F, Djordjevic M. HANGED VENTRAL BUCCAL MUCOSA GRAFT IN URETHRAL STRICTURE REPAIR AFTER FAILED HYPOSPADIAS. Urology, Volume 74, Issue 4, Supplement 1, October 2009, Page S88
33. Kojovic V, Djordjevic M, Stanojevic D, Bizic M, Majstorovic M, Pandey S. SINGLE STAGE METOIDIOPLASTY (FEMALE TO MALE SURGERY): THE ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHRAL RECONSTRUCTION. Urology, Volume 74, Issue 4, Supplement 1, October 2009, Page S37
34. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Ducic S, Djordjevic M, URETHRAL STRICTURE REPAIR AFTER FAILED HYPOSPADIAS BY HANGED VENTRAL BUCCAL MUCOSA GRAFT, 42nd Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgery, Hong Kong, 2009, p120, (P076)
35. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Ducic S, Djordjevic M, EXTENDED SNODGRASS TECHNIQUE WITH DORSAL DARTOS FLAP WRAPING IN THE TREATMENT OF PROXIMAL HYPOSPADIAS, 42nd Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgery, Hong Kong, 2009, p69-70, (P037)
36. Bizic M, Stojanovic B, Kojovic V, Majstorovic M, Ducic S, Djordjevic M, PENILE CURVATURE IN HYPOSPADIAS: HOW TO DEFINE ITS INCIDENCE? 42nd Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgery, Hong Kong, 2009, p187-188, (P120)
37. Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Stanojevic D, Korac G, Stojanovic B, Djordjevic M, ONE STAGE METOIDIOPLASTY IN FEMALE TO MALE TRANSGENDER PATIENTS: THA ROLE OF GENITAL FLAPS FOR URETHRAL RECONSTRUCTION,Eur Urol Suppl 2010; 9 (2): 107 (249)
38. Djordjevic M. L, Labus L, Bizic M, Stanojevic D. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY AND ITS IMPACT ON PSYCHOSOCIAL AND SEXUAL LIFE IN PATIENTS WITH VAGINAL AGENESIS,Eur Urol Suppl 2010; 9 (2): 109 (259)
39. Bizic M, Stojanovic B, Majstorovic M, Ducic S, Korac G, Vukadinovic V, Djordjevic M. INCIDENCE OF PENILE CURVATURE IN PATIENTS WITH HYPOSPADIAS: HOW TO DEFINE IT? First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Belgrade, Serbia 2010; p111 (o47)
40. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Papoutsakis M, Djordjevic M, THE ROLE OF HANGING OF VENTRAL BUCCAL MUCOSA GRAFT FOR URETHRAL RECONSTRUCTION IN FAILED HYPOSPADIAS REPAIR, First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Belgrade, Serbia 2010; p112 (o48)
41. Majstorovic M, Bizic M, Korac G, Vukadinovic V, Krstic Z. PROXYMAL HYPOSPADIAS REPAIR USING EXTENDED SNODGRASS TECHNIQUE WITH LONG DORSAL DARTOS FLAP. First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Belgrade, Serbia 2010; p113 (o49)
42. Ducic S, Bizic M, Abramovic D, Vidosavljevic M, Brdar R, Bukva B, Radlovic V. MANAGEMENT OF DISPLACED EXTENSION-TYPE SUPRACONDYLAR FRACTURES OF THE HUMERUS IN CHILDREN. First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Belgrade, Serbia 2010; p158 (p09)
43. Ducic S, Bizic M, Majstorovic M, Radlovic V, Stojanovic B, Vukicevic R, Milasinovic S. FRACTURES OF THE LATERAL HUMERAL CONDYLE IN CHILDREN. First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Belgrade, Serbia 2010; p159 (p10)
44. Toplicic Dj, Bizic M, Stojanovic B, Krstic Z. CLOSED ENTRANCE TO THE SCROTUM AND TESTICULAR DESCENT. First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Belgrade, Serbia 2010; p211 (p57)
45. Bizic M, Cvetinovic N, Majstorovic M, Stojanovic B, Radojicic Z, Krstic Z, Djordjevic M. DURATION OF HOSPITALIZATION OF SURGICALLY TREATED PATIENTS WITH UROLOGICAL ANOMALIES. First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Belgrade, Serbia 2010; p212 (p58)
46. Nedeljkovic Dj, Bizic M, Markovic M, Krstic Z. »THE OPTIMAL AGE« FOR SURGICAL TREATMENT OF UNDESCENDED TESTICLE IN SERBIA. First Congress of Serbian Association of Pediatric Surgeons, Belgrade, Serbia 2010; p213 (p59)
47. Majstorovic M, Kojovic V, Bizic M, Korac G, Djordjevic M, COMBINED BUCCAL MUCOSA GRAFT AND PENILE FLAP FOR URETHRAL RECONSTRUCTION IN FAILED HYPOSPADIAS REPAIR, 21st Video Urology Congress, Egypt, 2010, p20, (II-7)
48. Bizic M, Majstorovic M, Kojovic V, Korac G, Djordjevic M, METOIDIOPLASTY: SEX REASSIGNMENT SURGERY IN FEMALE TRANSSEXUALS, 21st Video Urology Congress, Egypt, 2010, p20, (II-9)

49. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic M, PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING IN THE TREATMENT OF PEYRONIES DISEASE 21st Video Urology Congress, Egypt, 2010, p45, (IX-6)
50. Bizic M., Kojovic V., Majstorovic M., Djordjevic M. A VERSATILE LABIA MINORA SKIN FLAP IN SEVERE VESICOVAGINAL FISTULA REPAIR. European Urology Supplements 2010 9 (6):572-572
51. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Djordjevic M. RADICAL APPROACH IN EPISPADIAS REDO SURGERY IN ADULTHOOD. European Urology Supplements 2010 9 (6):573-573
52. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Djordjevic M. RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY: OUR EXPERIENCE IN 83 CASES. European Urology Supplements 2010 9 (6):572-573
53. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Vukadinovic V, Korac G, Djordjevic M, HANGING OF THE BUCCAL MUCOSA GRAFT FOR URETHRAL RECONSTRUCTION IN FAILED HYPOSPADIAS REPAIR: TRICK FOR SUCCESS, 1st World Congress of Pediatric Urology, San Francisco, CA, USA, 2010; Abstract Book, p251 (74)
54. Bizic M, Djordjevic M, Stanojevic D, Kojovic V, Majstorovic M, RECTOSIGMOID VAGINOPLASTY – OUR EXPERIENCE IN PATIENTS WITH MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER SYNDROME, American Urology Association Annual Meeting, San Francisco, California, USA, 2010; p74, (534)
55. Djordjevic M, Stanojevic D, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Perovic S, RECTOSYGMOID VAGINOPLASTY: OUR EXPERIENCE IN FIRST 86 CASES, American Urology Association Annual Meeting, San Francisco, California, USA, 2010; p125, (1102)
56. Djordjevic M, Martins F, Bizic M, Kojovic V, Majstorovic M, Martins N, ONE STAGE REPAIR OF IATROGENIC TRAPPED PENIS, American Urology Association Annual Meeting, San Francisco, California, USA, 2010; p125, (1104)
57. Stojanovic B, Bumbasirevic U, Kravic-Stevovic T, Martinovic T, Bizic M, Kojovic V, Djordjevic M. MICROSCOPIC EVALUATION OF TISSUE REMODELING AFTER PENILE GIRTH ENHANCEMENT USING BIODEGRADABLE SCAFFOLDS. Eur Urol Suppl 2012;11(4):140 49. Kojovic V, Bizic M, Majstorovic M, Korac G, Djordjevic M, PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION AND TUNICA ALBUGINEA INCISIONS WITHOUT GRAFTING IN THE TREATMENT OF PEYRONIES DISEASE 21st Video Urology Congress, Egypt, 2010, p45, (IX-6)