Ћирилица / Latinica

Доц. др Јелена Лазић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Ужа специјалност: Хематологија и онкологија

Друга специјализација: Хематологија

Област делатности: Малигна и не-малигна педијатријска хематологија, педијатријска онкологија и генетика малигних болести

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво
2. SIOP – International society of pediatric oncology
3. UNEPSA – Удруженје педијатара Србије и Црне Горе

Научно-истраживачка делатност:
6 радова као аутор или коаутор у часописима индексираним у Current Contents-u или Science Citation Index-u
6 радова у часописима укљученим у базу података MEDLINE
4 рада у часописима који нису укључени у горе поменуте базе података, од националог или међународног значаја
12 презентација у виду предавања или постера на интернационалним конгресима публикованих у књизи сажетака
32 презентације у виду предавања или постера на националним конгресима публикованих у књизи сажетака
Учесник бројних стручних скупова у земљи и иностранству (одговарајући сертификати и поени за континуирану медицинску едукацију)

Биографија:
Рођена 3.7.1974. године у Београду, где је завршила Медицински факултет Универзитета у Београду Запослена на Универзитетској дечјој клиници у Београду од 2002. године као клинички лекар

Стручно усавршавање:
2003-2005 – лабораторијски рад у области молекуларне генетике у Институту за молекуларну генетику и генетички инжињеринг у Београду, ментор проф. др Соња Павловић
2005 – „Research program in the hemato-oncology section and laboratory“ на одељењу педијатријске хематологије и онкологије и „Tettamanti Foundation“ лабораторији, Универзитет Milan-Bicocca, „San Gerardo Hospital“, Moнца, Италија, ментор Prof. dr Giusepe Massera
2005-2006 – „Special training program in paediatric haematology and oncology“ u „St. Anna Children’s Hospital“ у Бечу, Аустрија, ментор Prof. dr Helmut Gadner
Одбрана магистарске тезе 2007. године: Корелација присуства минималне резидуалне болести и прогностичких параметара у току лечења деце са акутном лимфобластном леукемијом, ментор Проф. др Драгана Јанић
2002-2009 – Национални „data menager“ за Интернационални ALL IC-BFM 2002 Protocol
2006-2009 – Члан Националног тима у Интернационалном FECS/ECCO-SIOP пројекту: „Collaboration between nurses and doctors in paediatric oncology
2009 и даље – Национални „data menager“ за Интернационални „ALL IC-BFM“ 2009 Protocol
Положен специјалистички испит из педијатрије 2009. године са одличним успехом
2010. године започете субспецијалистичке студије из хематологије

Објављени радови:

Рад у часопису који је индексиран у Current Contents или Science Citation Index

1. Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Лазић Ј, Родић П, Јанковић С. Glucocorticoid-resistant Evans syndrome successfully treated with low-dose Cyclosporin. Int J Clin Pharmacol Ther 2011; 49(10): 622-5.
2. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П, Крстић З: Late vitamin K deficiency bleeding in an infant with the choledocal cyst. Turk J Pediatr 2010; 52(6):652-654.
3. Lazić J, Tošić N, Dokmanović L, Krstovski N, Rodić P, Pavlović S, Janić D. Clinical features of the most common fusion genes in childhood acute lymphoblastic leukemia. Med Oncol 2010;27(2):449-53.
4. Jанић Д, Лончаревић С, Крстовски Н, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П. Bone marrow findings in juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Hematol Oncol. 2008 Sep;25(6):575-81.
5. Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Лазић Ј. T-cell acute lymphoblastic leukemia in a child with ataxia-telangiectasia: case report. J Pediatr Hematol Oncol. 2007 Oct;29(10):713-5.
6. Јанић Д, Јовановић Н, Докмановић Л, Брасанац Д, Смољанић З, Лазић Ј, Родић П: Myeloid sarcoma presenting with bilateral proptosis and kidney infiltration. Pediatr Hematol Oncol. 2007 Mar;24(2):141-8.

Letter/short note to the editor у часопису индексираном у CC ili SCI

7. Јанић Д, Брасанац Д, Крстовски Н, Докмановић Л, Лазић Ј, Крстић З. The use of recombinant activated factor VII during najor surgery in a child with Kasbach-Merritt syndrome. Paediatr Anaesth. 2009 Feb;19(2):177-9.

Рад у часопису индексираном у Sci.Citat.Index (SCI) Expanded

8. Кривокапић-Докмановић Л, Крстовски Н, Јанковић С, Лазић Ј, Радловић Н, Јанић Д. Clinical characteristics and disease course in children with Haemophagocytic lymphohistiocytosis treated in University Children`s Hospital in Belgrade. Srp Arh Celok Lek 2011 (in press).
9. Лазић Ј, Докмановић Л, Крстовски Н, Предојевић Ј, Тошић Н, Павловић С, Јанић Д. Heavy chain immunoglobulines and T cell receptor genes as prognostic molecular markers in children with acute lymphoblastic leukemia. Srp Arh Celok Lek 2009;137(7-8):384-90.
10. Јанић Д, Петронић И, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Родић П. Примена активираног рекомбинантног фактора ВИИ током физикалне рехабилитације деце са хемофилијом и инхибиторима. Srp Arh Celok Lek 2008;136 Suppl 3:226-230.
11. Јанић Д. Докмановић Л, Крстовски Н, Родић П, Лазић Ј, Смољанић Ж. Лечење псоас хематома код болесника са хемофилијом и инхибиторима. Srp Arh Celok Lek 2008;136 Suppl 3:222-225.

Рад у часопису који је укључен у базу података MEDLINE

12. Лазић Ј, Раденовић М, Арнфиелд А, Јанић Д: Implementation of a nurse education programme in paediatric oncology using Appreciative Inquiry: a single centre experience in Belgrade, Serbia. Eur J Oncol Nurs 2011;15(5):524-7.
13. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Скорић Д, Лазић Ј. Frequency and characteristics of hepatitis B infection in children with malignant diseases. Srp Arh Celok Lek. 2005 Jul-Aug;133(7-8):353-7.
14. Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Шкорић Д, Лазић Ј. Results of treatment of children with acute lymphoblastic leukemia with a modified BFM protocol.
Srp Arh Celok Lek 2004 Oct;132 Suppl 1:17-22.

Цео рад у часопису који није укључен у горе поменуте базе података (CC, SCI, SCI Exp или MEDLINE):

15. Ковачевић А, Старинац С, Родић П, Лазић Ј: Дијагностички значај феритина, еритроцитног протопорфирина и засићења трансферина у анемији изазваној недостатком гвожђа. Медицинска пракса 2010; (32): 31-40.
16. Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Шкорић Д, Лазић Ј, Родић П. Токсичност терапије два различита протокола за акутну лимфобластну леукемију у деце. Bilt Hematol 2007;35(1/2):16-20.
17.  Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П. Фебрилно дете-Дијагностичко-терапијски приступ. Општа медицина 2005;11(3-4):216-219.

Извод у зборнику међународног скупа:

18.Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Зечевић Т. Incidence of oral mucositis and efficient therapy with supersaturated calcium and phosphate solution in pediatric cancer patients. Ped Blood Cancer. 2011;57(5):PR013:838.
19. Докмановић Л, Крстовски Н, Вуканић Д, Брасанац Д, Родић П, Лазић Ј, Јанковић С, Цветковић М, Зечевић Т, Јанић Д. Pediatric mature B-cell lymphoma: a retrospective 10-year experience with BFM protocols from tertiary care hospital in Serbia. Ped Blood Cancer. 2011;57(5):PR013:838.
20. Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Мићић Д, Кузмановић М, Вујић Д, Славковић Б, Константинидис Н, Костић Г, Бекић З, Бокун Ј, Јанковић М, Rovelli A. Successfull collaboration between paediatric haemato-oncology center in Monza, Italy and paediatric haemato-oncology centers in Serbia. Ped Blood Cancer 2010;55(5):T006/P; 1013.
21. Докмановић Л, Јанић Д, Крстовски Н, Лазић Ј, Родић П: Confidence in skills and desire of attending palliative care training among the physician on specialization in pediatrics in Serbia. European Journal of pain 2009; 13(1):s225.
22. Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н: Review of children with Wilms tumor in Serbia – single center experience. ECCO 15-34th ESMO Multidisciplinary Congress. European journal of Cancer 2009; 7(2):228.
23. Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н: Good responce of primary B-cell lymphoma of the bone treated with Rituximab: a case report. 3rd International symposium of childhood lymphoma, Hematology meeting reports 2009; 3(5):119.
24. Родић П, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Смољанић З, Јанић Д: Ilipsoas bleeding in childhood haemophilia – single center experience. DLTH 2009 Abstract book:61/PP84.
25. Lazic J, Janic D, Dokmanovic L, Krstovski N, Tosic S, Pavlovic S. Incidence of most common fusion genes in children with acute lymphoblastic leukemia: single centar expirience. Bridging innovation and translation in pediatric oncology 2008:26/ P.15.
26. Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Тошић С, Павловић С. Higher incidence of BCR/ABL fusion gene and its correalation with immunophenotype in children with acute lymphoblastic leukemia: single centar expirience. SIOP Abstract Book 2008:118/D029.
27. Лазић Ј, Раденовић М, Arnfield A, Јанић Д: Appreciative inquiry approach in pediatric oncology nurse education: experience of University Children`s Hospital, Belgrade, Serbia. SIOP Abstract Book 2008:71/N.O.007.
28. Докмановић Л, Јанић Д, Крстовски Н, Лазић Ј, Родић П, Павловић С. Importance of genotypic analysis of thiopurine S-methyltransferase in children with acute lymphoblastic leukemia. Ped Blood Cancer 2007;49(4):424/O.094.
29. Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н. Acute lymphoblastic leukemia in a child with ataxia-telangiectasia. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, Plovdiv. Abstracts. 2006; 41.
30. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П. Treatment results for childhood T cell lymphoma in one institution. EJC 2005;3(2):361/P1254
31. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Шкорић Д, Лазић Ј: Treatment results for childhood T cell lymphoma and T cell leukemia: ten years experience in one institution. Ped Blood Cancer 2004;43(4):438/P.D.138.
32. Јанић Д, Лонцаревић С, Јовановић Н, Докмановић Л, Шкорић Д, Лазић Ј. Efficacy of Ceftriaxon Plus Amicacin Once a Day for Febrile Neutropenia. Med Ped Oncol 2003;41:(4):349/P080.
33. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Лазић Ј. Frequency, Clinical Manifestation and Influence on Chemotherapy of Hepatitis B Infection in Children with Malignant Disease. Med Ped Oncol 2003;41(4):356/PF109.

Извод у зборнику националног скупа:

34. Милошевић Г, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Родић П, Зечевић Т, Јанић Д. Визуализационе методе у дијагностици инванзивних гљивичних инфекција код имунокомпромитованих болесника – искуства једног центра. Трећи симпозијум дијагноза и терапија гљивичних обољења, Београд, Зборник радова 2012; 76.
35. Милошевић Г, Лазић Ј, Вуканић Д, Стаменић К, Докмановић Л, Крстовски Н, Јанић Д. Хируске компликације у деце оболеле од акутне лимфобластне леукемије – искуства једног центра. 43. Педијатријски дани Србије, Ниш, Зборник радова 2011;62.
36. Костић Г, Јованчић Д, Мићић Д, Константинидис Н, Предојевић Ј, Лазић Ј, Јанић Д. Methotrexate toxicity in treatment of acute lymphoblastic leukemia. Други конгрес хематолога Србије, Београд, Зборник радова 2011; 77-78.
37. Лазић Ј, Докмановић Л, Крстовски Н, Тошић Н, Павловић С, Јанић Д. Значај молекуларних фактора ризика у деце са акутном лимфобластном леукемијом. Други конгрес хематолога Србије, Београд, Зборник радова 2011; 98.
38. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П. Late vitamin K deficiency bleeding in an infant with choledochal cyst. Други конгрес хематолога Србије, Београд, Зборник радова 2011; 120.
39. Родић П, Јанић Д, Кривокапић Докмановић Л, Крстовски Н, Смољанић Ж, Лазић Ј. Руптура интрамуралног интестиналног хематома у адолесцента са тешком хемофилијом А. Други конгрес хематолога Србије, Београд, Зборник радова 2011; 126.
40. Сарачевић М, Андрић З, Симоновић Р, Лазић Ј, Родић П, Јанковић С, Лековић З, Радловић Н. Учесталост ХЛА-ДQ2 и ДQ8 код деце са целијачном болешћу. Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем, Београд, Зборник радова 2010; 279.
41. Зечевић Т, Лазић Ј, Докмановић Л, Крстовски Н, Родић П, Јанић Д. Акутна неуротоксичност у току лечења деце са акутном лимфобластном леукемијом. Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем, Београд, Зборник радова 2010; 279.
42. Зубљић Ј, Старинац К, Родић П, Лазић Ј, Јанић Д. Најчешћи фактпори ризика за развој сидеропенијске анемије у нашој популацији. Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем, Београд, Зборник радова 2010; 284.
43. Ђурђевић-Бањац Б, Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Предојевић-Самарџић Ј, Лазић Ј. Токсичност хемиотерапије у дјеце са акутном лимфобластном леукемијом. Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем, Београд, Зборник радова 2010; 54.
44. Лазић Ј, Докмановић Л, Крстовски Н, Родић П, Јанковић С, Раденовић М, Јанић Д. Сарадња лекара и медицинских сестара у оквиру Европског пројекта за унапређење квалитета лечења и неге деце оболеле од малигних болести. Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем, Београд, Зборник радова 2010; 51.
45. Родић П, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Смољанић Ж. Резултати лечења оболелих од Гошеове болести тип 1 – искуства нашег центра. Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем, Београд, Зборник радова 2010; 279. Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем, Београд, Зборник радова 2010; 275.
46. Јовичић Н, Тришић Б, Радловић Ј, Родић П, Лазић Ј, Рашковић З, ЕлЦхекх А, Бијелић М, Скарак С, Лукић И. Учесталост и етиологија сидеропенијске анемије код одојчади. Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем, Београд, Зборник радова 2010; 277.
47. Родиц П, Радловиц Н, Лековиц З, Ристиц Д, Стојсиц З, Ел Схеицк А, Радловиц В, Дјурдјевиц Ј, Лазић Ј, Гостиљац М, Лекиц В, Вујновиц З, Туфегдзиц И, Сарацевиц М. Учесталост и тежина сидеропенијске анемије код деце са идиопатским улцерозним колитисом. 42. Педијатријски дани Србије са међународним учешћем, Ниш, Зборник радова 2009; 166.
48. Лековиц З, Радловиц Н, Стојсиц З, Ристиц Д, Ел Схеицк А, Радловиц В, Дјурдјевиц Ј, Гостиљац М, Лазиц Ј, Родиц П, Махмутовиц М, Вујновиц З, Туфехдзиц И, Сарацевиц М. Екстензитет запаљења слузница дебелог црева код деце са идиопатским улцерозним колитисом. 42. Педијатријски дани Србије са међународним учешћем, Ниш, Зборник радова 2009; 19.
49. Василев С, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Родић П. Анализа примене хемопродуката у деце са акутном лимфобластном леукемијом. 41. Педијатријски дани Србије са међународним учешћем, Ниш, Зборник радова 2008; 24.
50. Антић Д, Миловановић Д, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Родић П. Прелиминарни резултати лечења болесника са неуробластомом високог ризика. 41. Педијатријски дани Србије са међународним учешћем, Ниш, Зборник радова 2008; 33.
51. Лазић Ј, Докмановић Л, Крстовски Н, Предојевић Ј, Тошић Н, Павловић С, Јанић Д. Значај молекуларних фактора ризика у деце са акутном лимфобластном леукемијом. 41. Педијатријски дани Србије са међународним учешћем, Ниш, Зборник радова 2008; 23.
52. Ристић Д, Радловић Н, Лековић З, Лазић Ј, Павловић М, Вулетић Б, Радловић В, Михајловић С, Сарачевић М, Барјакаревић М, Антић Д, Недељковић Л, Радивојша М, Николић М: Дијететско-терапијске мере акутног ротавирусног гастроентеритиса. 41. Педијатријски дани Србије са међународним учешћем, Ниш, Зборник радова 2008; 61.
53. Радловић Н, Лазић Ј, Ристић Д, Лековић З, Лазаревић Г, Лабан С, Павловић М, Радловић В, Ђурђевић Ј, Сарачевић М: Преваленца интрахоспитално стеченог ротавирусног гастроентеритиса на дечјем гастроентеролошком одељењу. Зборник радова ЈУАХ 2008.
54. Радловић Н, Лековић З, Ристић Д, Лазић Ј, Лабан С, Лазаревић Г, Павловић М, Радловић В, Сарачевић М, Ђурђевић Ј: Преваленца и терапија бактеријемије код деце са акутном аниманом салмонелозом. Зборник радова ЈУАХ 2008.
55. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Смољанић Ж, Лазић Ј, Родић П: Успешно лечење другог рецидива хепатобластома – приказ болесника. Билт. Хематол. 2007;35(1/2):60.
56. Вуканић Д, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Лазић Ј, Косановић М., Родић П: Учесталост компликација везаних за централни венски катетер у деце оболеле од малигнитета. Билт. Хематол. 2007;35(1/2):54.
57. Ромић М., Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Шкорић Д, Лазић Ј, Родић П, Сарачевић М: Употреба националног препарата интравенског имуноглобулина у деце. Билт. Хематол. 2007;35(1/2):59.
58. Косановић М, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Шкорић Д, Лазић Ј, Родић П: Ефекат даназола на хроничну идиопатску тромбоцитопенијску пурпуру. Билт. Хематол. 2007;35(1/2):57.
59. Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Крстовски Н, Шкорић Д, Родић П, Предојевић Ј, Тошић Н, Павловић С: Детекција структурних хромозомских аберација у деце са акутном лимфобластном леукемијом. Bilt. Хематол. 2007;35(1/2):42.
60. Лазић Ј, Родић П, Докмановић Л , Крстовски Н, Шкорић Д, Јанић Д: Винкристинска неуропатија у току лечења деце оболеле од акутне лимфобластне леукемије. Педијатријски дани Србије, Ниш, Зборник радова 2007; 201-2.
61. Родић П, Јанић Д, Докмановић Л , Крстовски Н, Шкорић Д, Лазић Ј: Ифосфамидом узрокована енцефалопатија. Педијатријски дани Србије, Ниш, Зборник радова 2007; 201-2.
62. Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Јовановиц Н: Акутна лимфобластна леукемија у детета са атаксијом-телангиеказијом. ИВ конгрес педијатара Србије и Црне Горе, Београд, Зборник сажетака 2006; 171.
63. Јовановиц Н, Јанић Д, Докмановић Л, Родић П, Лазић Ј: Карактеристике и прогноза деце са мултисистемским обликом хистицитозе. ИВ конгрес педијатара Србије и Црне Горе, Београд, Зборник сажетака 2006; 162.
64. Сарачевић М, Давидовић И, Пушкаревић М, Радловић А, Лазић Ј, Младеновић Н, Булатовић К, Ђелић М: Витамин Д дефицитни рахитис – дијагностика и третман. ИВ конгрес педијатара Србије и Црне Горе, Београд, Зборник сажетака 2006; 216.
65. Максимовић М, Радловић В, Ђурђевић Ј, Лазић Ј, Поповић-Милић В, Ђокић Б, Купрешанин А, Марковић А: Клиничка презентација тежег облика акутног ротавирусног гастроентеритиса у дојеначкој доби. ИВ конгрес педијатара Србије и Црне Горе, Београд, Зборник сажетака 2006; 222.
66. Сарачевић М, Пушкаревић М, Давидовић И, Радловић В, Ђурђевић Ј, Лазић Ј, Ђелић М, Булатовић К: Рехидрација одојчета са акутним ротавирусним гастроентеритисом. ИВ конгрес педијатара Србије и Црне Горе, Београд, Зборник сажетака 2006; 225.
67. Радловић В, Ђурђевић Ј, Максимовић М, Лазић Ј, Николић Д, Илић Б, Ружић Б, Булатовић К: Хипонатремијска дехидрација код деце са акутним дијарејалним поремећајем. ИВ конгрес педијатара Србије и Црне Горе, Београд, Зборник сажетака 2006; 228.
68. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Смољанић Ж, Сретеновић А, Лазић Ј, Родић П: Хепатобластоми у деце – искуства нашег центра. Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, Зборник радова 2005; 245-6.
69. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Лазић Ј, Родић П: Хистиоцитозе у деце – искуства нашег центра. Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, Зборник радова 2005; 245-6.
70. Лазић Ј, Јанић Д, Јовановић Н, Докмановић Л, Шкорић Д: Приказ рецидива у деце лечене од акутне лимфобластне леукемије. Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, Зборник радова 2004; 324-325.
71. Докмановић Л, Јанић Д, Јовановић Н, Шкорић Д, Лазић Ј, Ивановски П: Наши резултати лечења деце оболеле од Б ћелијских лимфома и леукемија по модификованом БФМ протоколу. Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, Зборник радова 2004; 324.
72. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Шкорић Д, Лазић Ј: Резултати лечења Т-АЛЛ и Т лимфома у деце. Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, Зборник радова 2004; 324.
73. Лазић Ј, Јанић Д, Јовановић Н, Докмановић Л, Лончаревић С: Примена концентрованих тромбоцита у лечењу АЛЛ. Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, Зборник радова 2003; 246-245.
74. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Лазић Ј: Учесталост, клиничке манифестације и утицај на хемиотерапију хепатитиса Б у деце са малигним болестима. Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, Зборник радова 2003; 249-250.
75. Матејић М, Јанић Д, Лончаревић С, Докмановић Л, Јовановић Н, Лазић Ј. Ефикасност Имипенема у лечењу фебрилне неутропеније. Педијатријски дани Србије и Црне Горе, Ниш, Зборник радова 2003; 253-2.
76. Лазиц Ј, Скориц Д, Ивановски П. Пароксизмална ноћна хемоглобинурија – приказ случаја. Билтен за хематологију 2003; 31(1):42.
77. Лазић Ј, Јанић Д, Јовановић Н, Докмановић Л, Шкорић Д. Ретроспективна анализа примене компоненти и деривата крви у лечењу акутне лимфобластне леукемије код деце. Билт трансф 2002; 48(1-2): 86/7.
78. Лазић Ј, Јанић Д, Докмановић Л, Јовановић Н, Шкорић Д. Примена хемопродуката у различитим фазама лечења акутне лимфобластне леукемије (АЛЛ) у деце. ИИИ Конгрес педијатара Југославије-Србије и Црне Горе, Херцег-Нови, Зборник радова, 2002; 524/14.13.
79. Благојевиц Р, Савин М, Радивојевиц Д, Јовициц С, Лезајиц В, Симиц С, Лазиц Ј, Милутиновиц Д: Терапијски приступ код имунолоски високо ризичне трансплантације бубрега. Арх.Фарм 2002; 52(4);149.
80. Простран М, Самарџић Р, Лазић Ј: Интеракције: зашто су важне код примене циклоспорина. ВИИ ЈКНДТ, Зборник радова 2002: TR03L:55.