Ћирилица / Latinica

Асс. др Горан Вукомановић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Ужа специјалност: Кардиолог

Област делатности: Аритмологија, спортска медицина

Руководећа функција: Шеф службе дечје спортске медицине

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво
2. Европско удружење кардиолога

Научно-истраживачка делатност: Педијатријска аритмологија, спортска медицина

 

 

Биографија: Прву годину Медицинског факултета у Београду уписао школске 1985/86. године, а завршио га, у року, 28.02.1991. са средњом оценом 9,68.
Добитник годишње награде Српског лекарског друштва из фонда Проф. др С. Костић.
Обавио приправнички лекарски стаж на Медицинском факултету у Београду и положио стручни испит 31.03.1992. год.
Специјалистчки испит из педијатрије положио 03.07.1996. са оценом одличан.
Уписао сам последипломске студије из кардиологије школске 1991/92. године, положио усмени магистарски испит децембра 1996.
Магистарску тезу под називом НЕИНВАЗИВНА ПРОЦЕНА ВЕНТРИКУЛАРНИХ ЕКСТРАСИСТОЛА КОД ДЕЦЕ СА СТРУКТУРНО НЕОШТЕЋЕНИМ СРЦЕМ одбранио 25.02.1998. на Медицинском факултету у Београду.
Шеф Службе за педијатријску спорску медицину Универзитетске дечје клинике у Београду.
Поседује активно знање Енглеског и пасивно знање Немачког језика.
Као (ко)аутор учествовао у изради преко 140 научних и стручних радова објављених у међународним стручним часпописима, зборницима са интернационалних и домаћих конгреса, као и у домаћим стручним часописима.
Поводом обележавања 76 година рада Медицинског факултета Универзитета у Београду добио плакету Медицинског факултета.
Од 23.09.1998. године асистент Медицинског факултета Универзитета у Београду.
Ожењен, отац троје деце.

Објављени радови:
Радови објављени у часописима, цитираним у Current Contents-у (CC) или Science Citation Index (SCI):
1. Bjelakovic B, Vukomanovic G, et al.Heart rate variability in children with idiopathic ventricular tachycardia. Clin Auton Res 2007;17:153-159.
2. Cuturilo G, Jovanovic I, Vukomanovic G, et al Prenatal growth retardation, microcephaly and eye coloboma in infany with multiple congenital anomalies. Birth Defects Research (Part A) 2008;82:166-168.

Рад у часопису који је укључен у базу податакa MEDLINE:
1. Јовановић И., Парезановић В., Илић С., Херцог Ђ., Вучићевић М., Ђукић М., Вулићевић И., Брајковић З., Вукомановић Г., Илисић Т., Мимић Б., Милинчић Ж., Симеуновић С. Резултати лечења цијаногених мана срца код деце. Српски Архив за целокупно лекарство. 2004; 132(Супл. И):9-14.
2. Илић С., Вулићевић И., Херцог Ђ., Вучићевић М., Парезановић В., Вукомановић Г., Ђукић М., Јовановић И., Симеуновић С., Лачковић В., Тодоровић В. Хируршко лечење коарктације аорте код одојчета узраста до 3 месеца. Српски Архив за целокупно лекарство 2004; 132(Супл. И):27-34.
3. Замаклар-Трифуновић Д, Сеферовић ПМ, Зивковиц М, Јелиц В, Вукомановић Г,
Петровић М, Милиц Н, Ристић АД, Симеуновић Д. Related Articles, Утицај тежине срчане инсуфицијенције на варијабилност срчане фреквенције.
Српски Архив за целокупно лекарство 2005;133:484-91.
Цео рад у часопису који није укључен у горе поменуте базе података:
1. Јовановић И, Љубић А, Парезановић В, Ћеранић Љ, Симеуновић С, Ђукић М, Милинчић Ж, Вукомановић Г: Ултразвучни преглед срца плода – фетална ехокардиографија. Анали Дечје клинике у Тиршовој
1996;1:44-8.
2. Симеуновић С, Thanopoulos V, Остојић М, Сеферовић П, Ђукић М, Ћеранић Љ, Јовановић И, Вукомановић Г, Парезановић В, Милинчић Ж, Гајић Ж: Перкутана балон-валвулопластика стенозе отвора плућне артерије. Анали Дечје клинике у Тиршовој 1997;2:20-2.
3. Ђукић М, Симеуновић С, Thanopoulos V, Јовановић И, Остојић М, Сеферовић П, Ћеранић Љ, Парезановић В, Драговић С, Тододровић С, Кукољ Д, Вукомановић Г. Транскатетерско затварање дуцтус артериосус перзистенса. Кардиологија 1998;19:21-26
4. Вукомановић Г, Симеуновић С, Гајић Ж, Илић С. Ургентна терапија аритмија код деце. Acta Medica Pediatrica, Педијатријска кардиологија 1999;1:67-82
5. Симеуновић С, Гајић Ж, Јовановић И, Илић С, Херцог Ђ, Вучићевић М, Ћеранић Љ, Ђукић М, Вукомановић Г, Парезановић В, Милинчић Ж. Срчана Инсуфицијенција. Acta Medica Pediatrica, Педијатријска кардиологија 1999;1:1-16
6. Ђукић М, Симеуновић С, Јовановић И, Парезановић В, Ћеранић Љ, Вукомановић Г, Тододровић С. Хитне интервентне катетеризационе процедуре.
Acta Medica Pediatrica, Педијатријска кардиологија 1999;:83-92
7. Парезановић В, Јовановић И, Ђукић М, Вукашиновић С, Илисић Т, Вукомановић Г, Симеуновић С: Промене на срцу код деце са реуматском грозницом. Acta rheum Belgrad 2001; 31:24-9