Српски | Srpski | English

батеријски погонски систем В-27/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-27/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – батеријски погонски систем за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-27-2017
Конкурсна документација, ЈН В-27-2017
Одговор на питање 1, ЈН В-27-2017
Измена Конкурсне документације , ЈН В-27-2017
Odgovor 2, JN V-27-2017

Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору