Српски | Srpski | English

валвулирани кондуит В-02/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-02/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – валвулирани кондуит за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-02-2019
Конкурсна документација, ЈН В-02-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-02-2019
Обавештење о закљученом уговору Медтроник

anabolic steroid deca durabolin