Српски | Srpski | English

видео гастроскоп В-87/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-87/2017, је обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – видео гастроскоп за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-87-2017
Konkursna dokumentacija, JN V-87-2017
odluka o dodeli ugovora v-87
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-87-2017 беолек