Српски | Srpski | English

вршење обавезних здравствених прегледа запослeних М-13/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-13/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – вршење обавезних здравствених прегледа запослeних
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN M-13-19
Кonkursna dokumentacija, JN V-13-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN M-13-19
Обавештење о закљученом уговору Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут