Српски | Srpski | English

вршење обавезних здравствених прегледа запослених и провера титра антитела за хепатитис Б М-07/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-07/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – вршење обавезних здравствених прегледа запослених и провера титра антитела за хепатитис Б за запослене Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда(1)
Кoнкурсна документација