Ћирилица / Latinica

Вукашин Чобељић, психолог

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Специјалност: Мастер клиничке психологије

Област делатности: Здавствена и клиничка психологија, психотерапија

Чланство у струковним организацијамa:
1. Потпредседник Српске асоцијације за психоонкологију
2. Члан Удружења конструктивиста Србије
3. Члан Друштва психолога Србије

Научно-истраживачка делатност: Здравствена и клиничка психологија(психосоматика, психоонкологија)

Тел:011/2060689

маил:vukiska@gmail.com

Биографија:
– Дипломирао 2006. на Одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, с темом „Преиспитивање сржне улоге и осећања кривице код пацијената оболелих од малигних хематолошких болести“.
– Дипломирао на мастер студијама из клиничке психологије 2008, с темом „Отпор према промени код адолесцената оболелих од астме“.
– Завршио едукацију из конструктивистичког саветовања и психотерапије, при Удружењу конструктивиста Србије.
– У Заводу за здравствену заштиту студената запослен од фебруара 2007. до марта 2009.
– На Универзитетској дечјој клиници ради као здравствени психолог од марта 2009.
– Током студија стицао је искуство волонтирајући у више организација, као што су: Институт за хематологију Клиничког центра у Београду, Дечја болница за плућне болести и туберкулозу КБЦ-а „Драгиша Мишовић“, Организација за пружање помоћи особама са сметњама у развоју „Дечје срце“, Дом за децу без родитељског старања „Дринка Павловић“, Специјална затворска болница при Централном затвору.
– Од 2005. године ради као психотерапеут у едукацији. Од 2010. психотерапеут је у АСТРИ, организацији посвећеној борби против трговине људима.
– Посебно је ангажован на пољу психоонкологије – члан је Радне групе за педијатријску психоонкологију, саветник на СОС линији за пружање психолошке подршке особама оболелим од малигних болести и члановима њихових породица, више пута водио је радионице за оболелу децу и њихове родитеље.
– Континуирано се едукује на пољу здравствене психологије и психологије личних конструката, учествујући на конференцијама и семинарима у земљи и иностранству.