Српски | Srpski | English

гориво за агрегате и санитетска возила М-14/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-14/2019
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – гориво за агрегате и санитетска возила за потребе
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda
Коnkursna dokumentacija, JN M-14-19
Odgovor 1, JN M-14-19
Odluka o dodeli ugovora, JN M-14-19
Обавештење о закљученом уговору