Српски | Srpski | English

двостепена лира за потребе Службе за кардиохирургију В-83/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-83/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – двостепена лира за потребе Службе за кардиохирургију Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-83-2017
Конкурсна документација, В-83-2017
Прилог 2 – Нацрт двостепене лире
Одлука о додели уговора, ЈН В-83-2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-83-2017птм