Српски | Srpski | English

дезинфицијенси за потребе Универзитетске дечје клинике М-37/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-37/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – дезинфицијенси за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Пoзив за подношење понуда, М-37-2018
Конкурсна документација, ЈН М-37-2018
Одговор на питање, ЈН М-37-2018
Odgovor 2, JN M-37-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-37-2018

Одлука о обустави поступка, ЈН М-37-2018
Oбавештење о обустави поступка М-37-2018
Обавештење о закључењу уговора