Српски | Srpski | English

дизел горива за санитетска возила М-15/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-15/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – дизел горива за санитетска возила за потребе Универзитеттске
делје клинике

Poziv za podnošenje ponuda JN M-15-2017
Кonkursna dokumentacija М-15-2017
Pojasnjenje 1, JN M-15-2017
Odluka o dodeli ugovora, JN M-15-17
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru , JN M-15-2017