Ћирилица / Latinica

Проф. др Александар Сретеновић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Ужа специјалност (субспецијализација): Васкуларна хирургија

Област делатности (интересовања):
ГЕР, инфламаторне болести црева, хирургија јетре, портна хипертензија, лапароскопска хирургија, трансплантациона хирургија

Наставно звање: Доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду, катедра хирургије

Руководећа функција: Начелник одељења неурохирургије, васкуларне и торакалне хирургије

 

 

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама)
Српско лекарско друштво
Удружење хирурга Југославије
Удружење за васкуларну медицину Србије
Удружење педијатара Србије
Југословенско удружење за ендоскопску хирургију – JUEH
„International Society of Paediatric Oncology“ – Liver tumor studies
EUPSA- European Pediatric Surgical Association
Југословенско удружење за ендоскопску хирургију – JUEH
„International Society of Paediatric Oncology“ – Liver tumor studies
EUPSA- European Pediatric Surgical Association

Кратка биографија:
Рођен 23. 9. 1964. године у Београду
Образовање
2012. година Докторске дисертација „Процена ефикасности хируршког лечења код деце са екстрахепатичном портном хипертензијом“, Медицински факултет, Универзитет у Београду
2006. Субспецијалистички рад из васкуларне хирургије „Декомпресивни шантови у лечењу прехепатичне портне хипертензије код деце“, Медицински факултет, Универзитет у Београду.
2001-2002. Субспецијализација из васкуларне хирургије, Медицински факултет, Универзитет у Београду.
1998. Магистарски рад „ Улога колостоме у лечењу аноректалних малформација“. Медицински факултет, Универзитет у Београду.
1994-1995 Магистарске студије из хируршке анатомије, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1996. Специјалистички испит из дечије хирургије.
1991-1992. Специјализација из дечије хирургије.
1985-1990.

Запослење
У сталном радном односу на Универзитетској дечијој клиници у Београду од 1994. године

Специјализација
1996. – Дечија хирургија
2006. – Васкуларна хирургија

Стручно усавршавање
Април – август 2009. “Ospedali Riuniti di Bergamo“, Italia, одељење трансплантације јетре код деце, др Michelle Colledan.
2008. – Завршен курс из лапароскопске хирургије, JUEH.
2004. – Завршио тродневни интензивни курс о третману аноректалних аномалија код деце: „Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies“, којим је руководио Проф др Alberto Peña.
Децембар 2002. – фебруар 2003. године – Children’s hospital, San Diego, SAD, одељењу абдоминалне хирургије.
2000. година – једномесечни боравак на одељењу абдоминалне и неонаталне хирургије код Prof Lewis-a Spitza, Hospital fo Sick Children, London, UK.
1995. година – тромесечни боравак на одељењу абдоминалне хирургије и урологије, Prof Umesh Pathil, Siracuse University, New York.

Стручно-научни рад
Члан трансплантационог тима Универзитетске дечије клинике који је урадио преко 40 трансплантација бубрега и три трансплантацију јетре.
2003. учествовао у оснивању кабинета за функционалну дијагностику болести једњака код деце.
Предавач по позиву на интрнационалном симпозијуму дечје хирургије, Обергургл, Аустрија, Април 2012 посвећеном лечењу портне хипертензије код деце.
Објавио преко 80 стручних радова из различитих области дечје хирургије

Објављени радови (публикације):
Рад у часопису који је индексиран у Current Contents-u ili Science Citation Index-u
1. Крстић З, Смољанић Ж, Мићовић Ж, Вукадиновић В, Сретеновић А, Варинац Д. Surgical Treatment of the Müllerian Duct Remnants. Journal of Pediatric surgery 2001; 36: 870-876.
Изводи у зборнику медјународног скупа објављени у часопису који је индексиран у Current Contents-u или science Citaion Index-u
Крстић З, Варинац, Д, Сретеновић А, Петровић Н. Continent urinary diversion ; variations on the ureteral Mitroffanof conduit. European Society of Pediatric Urology, 10th Annual Meeting, Istambul. British Journal of Urology 1999;83 (supp.3):110
Рад учасопису који је укључен у базу података MEDLINE
Сретеновић А, Лукач Р, Живић Г. Панкреатобластома у деце ( приказ случаја). Acta Chir Iug 2000 ; XLVII: 101-103.
2. А. Сретеновић, Ж.Смољанић, Г.Кораћ, С.Синдјић, М.Лукач, З.Крстић. Конзервативно лечење хипертрофичне стенозе пилоруса код деце. Srp Arh Celok Lek 2004; (supp.1), 93-96.
3. А Сретеновић,В Перишић , А Симић , Д Вујовић , М Костић , П Пешко , З. Крстић . Gastroesophageal reflux in infants and children, Acta Chir Iug 2008;Vol LV (1):47-53.
4. А Сретеновић, З. Крстић,Д.Вујовић П. Павићевић, Н. Јанић Цистични мезенхимални хамартом јетре (приказ случаја) Acta Chir Iug 2010; Vol LVII (2);103-5.
5. Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Смољанић Ж, Сретеновић А, Вуканић Д. Клиничке одлике и преживљавање деце са хепатобластомом. Искуства нашег центра
Srp Arh Celok Lek 2008; 11-12:603-608.

Цео рад у часопису који није укључен у горе поменуте базе података
1. Замаклар Д, Голубовић З, Иличић Б, Сретеновић А. Advantages of the early surgical treatment of clefts of the lip. Ressegna Italiana di chirurgia pediatrica 1995 ; 37: 184-186.
2. Крстић З, Сретеновић А, Јањић Д, Кораћ Г. Конзервација бешике са континентном апендикостомом у третману пелвичног рабдомиосаркома. Билтен за хематологију 2001; 29 (1/2): 45-46.
3. Крстић З, Вукадиновић В, Варинац Д, Петковић М, Сретеновић А, Shoumen M. Уретероцистопластика. Нова варијанта оперативне технике. Arch. Urol. 2000, Vol.22; 84-85.

Цео рад у зборнику националног скупа
1. Крстић З, Лукач М, Варинац Д, Сретеновић А, Илић Н, Лукач Р. Перинатални аспекти клоакалних малформација. Књига пленарних предавања, IV Конгрес перинаталне медицине, Југословенско удружење перинаталне медицине,Београд 1997 ; зборник радова; 61-62.
2. Крстић З, Смољанић Ж, Ајдиновић Б, Сретеновић А, Варинац Д, Кораћ Г. Постнатални третман пренатално откривених уропатија. IV педијатријски дани Црне Горе, Подгорица 2000; зборник радова; 157-159.
3. Z. Krstić, Ž. Smoljanić, B, Ajdinović, A. Sretenović, D. Varinac, G. Korać. Postnatalni tretman prenatalno otkrivene stenoze pijeloureternog segmenta. Udruženje pedijatara jugoslavije, Jugoslovenski Pedijatrijski Dani, Niš 2001, Zbornik radova;115-117.
4. Сретеновић А. Протокол хируршке профилаксе вариксног крварења и крвних дискразијау портној хипертензији. Југословенска педијатријска школа, зборник радова, Удружење педијатара Југославије, Будва 2002 ; зборник радова; 293-296
5. Крстић З, Тодоровић С, Варинац Д, Милић В, Кукољ Д, Сретеновић А. Тимектомија: Хируршки допринос у лечењу генрализованих форми јувенилне мијастеније гравис. 2. симпозијум развојне неурологије и психијатрије, Београд, 15-17.мај 2003., зборник радова; 130-132.
6. Вулетић Б, Радловић Н, Лековић З, Сретеновић А, Крстић З, Смољанић Ж, Рашковић . Конгенитална фиброза јетре. Педијатријски дани Србије и Црне горе, Ниш 20-22 септембар 2004., зборник радова; 172-177.
7.
8. Крстић З, Смољанић Ж, Љубић А, Радуновић Н, Миковић Ж, Ајдиновић Б, Сретеновић А, Симић Д. Перинатални третман опструктивних уропатија.VII семинар, Педијатријска школа Србије и Црне Горе, 30.мај- 5.јун 2004. године, Херцег Нови, зборник предавања; 345-356.
9. Крстић З, Милановић Д, Сретеновић А. А-В фистуле у дечјем узрасту. Семинар: Васкуларни приступи за хемодијализу – основни курс, Београд 19-20. октобар 2007. Књига сажетака; 15-16.

Изводи у зборнику медјународног скупа
1. Замаклар Д, Голубовић З, Иличић Б, Сретеновић А. Advantages of the early surgical treatment of clefts of the lip. 30 Congresso della Societa Italiana di Chirurgia Pediatrica,
Verona 1994; 36 : p 9
2. Голубовић З, Милановић Д, Абрамовић Д, Парабуцки Д, Сретеновић А. Firearms injuries in children: Specifities of the war zones and urban surrounding injuries. 30 Congresso della Societa Italiana di Chirurgia Pediatrica, Verona 1994; 36 : p 7
3. Јањић Г, Голубовић З, Парабуцки Д, Сретеновић А. Иличић Б. Local M-T plasty in treatment of congenital ring constrictures. 30 Congresso della Societa Italiana di Chirurgia Pediatrica, Verona 1994; 36 : p 8
4. Голубовић З, Замаклар Д, Јанић Н, Сретеновић А. Use of nasoendoscopy in evaluation of the velopharyngeal disfunction. XXI International congress of pediatrics, Cairo 1995; p 25
5. Јањић Г, Голубовић З, Парабуцки Д, Замаклар Д, Ракић И, Сретеновић А. Diagnostic problems and surgical treatment of burn sepsis. The Sixth congress of European Burns Association, Verona 1995; p 151
6. Голубовић З, Јањић Г, Најдановић З, Сретеновић А, Видосављевић М. Long term outcome in burn children treating by primary tangential excision and skin transplantation: A 20 year experience. The Sixth congress of European Burns Association, Verona 1995; p 169
7. Милановић Д, Сретеновић А. Missed appendicitis in a pediatric emergency department. Is a long delay necessary before appendectomy after appendiceal mass formation? XXI International congress of pediatrics, Cairo 1995; p 50
8. Голубовић З, Замаклар Д, Јанић Н, Сретеновић А. Use of nasoendoscopy in evaluation of velopharyngeal disfunction. 9 th International simposium on pediatric surgical research, Rome 1996.
9. Голубовић З, Јањић Г, Замаклар Д, Сретеновић А, Варинац Д. Peroral Gentamycin in the prevention of infection in children with burns of gluteal and perineal region. The 21st Panhellenic and Mediterranean congress of pediatric surgery, Limassol 1996; p 23
10. Крстић З, Сретеновић А, Варинац Д, Перовић С. Dysgenetic male pseudohermafroditism (DPM) and mixed gonadal dysgenesis (MGD). European Society of Pediatric Urology, 8th Annual Meeting, Rome 1997; p 40
11. Крстић З, Варинац, Д, Сретеновић А, Петровић Н. Continent urinary diversion ; variations on the ureteral Mitroffanof conduit. European Society of Pediatric Urology, 10th Annual Meeting, Istambul 1999; p 152
12. Крстић З, Смољанић Ж, Сретеновић А, Варинац Д, Вукадиновић В, Перовић С. Surgical treatment of the Müllerian duct remnants. British association of Pediatric Surgeons, XLVII Annual International Congress, Sorrento 2000; A 110
13. Крстић З, Смољанић Ж, Сретеновић А, Варинац Д, Кораћ Г. Gender assignment in mixed gonadal disgenesis and dysgenetic male pseudohermafroditism. II Congress of the Balkan’ s Urologists, Struga 2000; p 90ć
14. Сретеновић А, Крстић З, Варинац Д, Смољанић Ж, Радуновић Н. Prenataly diagnosed lateral cervical cyst. III Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Corfu ,Greece 2000; p 96
15. Сретеновић А, Крстић З, Смољанић Ж. Neonatal adrenal hemorrhage detected antenatally. III Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Corfu ,Greece 2000; p 80
16. Сретеновић А, Смољанић Ж, Кораћ Г, Крстић З, Варинац Д, Лукач Р. Conservative treatment of infantile hypertrophic pyloric stenosis (IHPS). 4th European Congress of Pediatric Surgery, Budapest, Hungary 2001; p 114
17. Крстић З Нецић С, Сретеновић А, Кораћ Г. Androgen insensitivity syndrome (AIS): Long term outcome. British Association of Pediatric Surgeons, XLVII Annual International Conference, London, England 2001.
18. Крстић З, Сретеновић А, Јањић Д, Смољанић Ж, , Кораћ Г. Bladder preservation with continent appendicostomy in the management of pelvic rhabdomyosarcoma. European School of Urology, Balcan Meeting, Belgrade Yugoslavia 2001; p 139
19. Крстић З, Сретеновић А, Кукољ Д, Варинац Д, Тодоровић С, Милић В. Ten year experience in the surgery of myasthenia gravis using radical transsternal thymectomy. 5th European congress of pediatric surgery, Tours, France 2003; GPS 041.
20. Сретеновић А, Радевић Б, Перишић В, Вујовић Д, Драговић С. Management of extrahepatic portal hypertension in children. 26 th Congress of the Greek Association of Pediatric Surgeons, 16-18 September 2005. Abstract book; 119.
21. Сретеновић А, Кораћ Г, Смољанић З, Крстић З. Conservative treatment of infantile hypertrophic pyloric stenosis (HPS) 26 th Congress of the Greek Association of Pediatric Surgeons, 16-18 September 2005. Abstract book; 44.
22. Сретеновић А, Радевић Б, Перишић В, Вујовић Д, Драговић С. Management of extrahepatic portal hypertension in children. 20th Congress of Asian Association of Pediatric Surgeons, 12-15 November 2006, New Delhi, India.

Изводи у зборнику националног скупа
1. Голубовић З, Сретеновић А, Милановић Д, Јањић Г. Руптуре екстензионе тетиве прста шаке у дечјем узрасту. 11-ти конгрес удружења ортопеда и трауматолога Југославије са медјународним учешћем, Ниш 1994; 218.
2. Шћепановић Д, Сретеновић А, ЛукачР, Милосављевић З, Крстић З, Ивановски П, Јанић Д, Радојичић З, Варинац Д. Наши резултати у лечењу неуробластома код деце. 19. Конгрес хирурга Југославије, Бар 1996; suppl. 1:107.
3. Шћепановић Д, Милосављевић З, Радојичић З, Сретеновић А, Варинац Д, Ивановски П. ретки облици Wilms tumora- bilateralni Wilms. 19. Когрес хирурга Југолсавије, Бар
1996; suppl. 1:108.
4. Шћепановић Д, Варинац Д, Милосављевић З, Лукач Р, Ивановски П, Радојичић З, Сретеновић А. Наши резултати у дијагностици и лечењу хепатобластома код деце у периоду од 1994. до 1995. године. 19. Конгрес хирурга Југославије, Бар 1996; суппл. 1: 109.
5. Шћепановић Д, Радојичић З, Варинац Д, Сретеновић А, Јанић Д. Ретки облици Wilms tumora- ekstrarenalni wilms. 19. Конгрес хирурга Југославије, Бар 1996; suppl. 1:110.
6. Милановић Д, Сретеновић А, Ракић И, Вукадиновић В, Голубовић З. Недијагностиковане акутне упале црвуљка у педијатријској хитној служби. Да ли је неопходно дуго одлагање апендектомије после формирања апендикуларног тумефакта? 13. Конгрес лекара Србије, 1997;Врњачка Бања
7. Сретеновић А, Крстић З. Неонатална адренална хеморагија.XIV конгрес уролога Југославије, Подгорица 1997; књига абсраката 101.
8. Крстић ЗД, Брдар Р, Петковић М, Сретеновић А, Варинац Д, Живић Г: Клоакална екстрофија.. Необичан случај са једном екстрофичном, другом нормалном бешиком и дифалусом.
XIV конгрес уролога Југославије, Подгорица, Књига абстраката,  100, 1997
9. Сретеновић А, Крстић З, Смољанић Ж. Неонатална адренална хеморагија. 20. Конгрес хирурга Југославије, Златибор 1998; suppl. 1:19.
10. Сретеновић А. Псоас абсцес непознате етиологије у трогодишње девојчице. 20. Конгрес хирурга Југославије, Златибор  1998; suppl. 1:20.
11. Крстић З, Варинац Д, Сретеновић А. Препуцијумска континентна везикостомија. Нова техника. 20. Конгрес хирурга Југославије, Златибор 1998 ; suppl. 1:406.
12. Живић Г, Смољанић Ж, Лукач Р, Сретеновић А. Панкреатикобластома у четрнаестогодишње девојчице – приказ случаја. 6. годишњи сасатнак радиолога Југославије, Ниш 1998; Радиолошки Архив Србије suppl. 1:1.
13. Лукач Р, Радаковић Ј, Лукач М, Сретеновић А, Варинац Д. Да ли сваки pectus excavatumтреба оперисати у предшколском или школском узрасту. II Конгрес педијатара Југославије, Нови Сад 1998: 328.
14. Сретеновић А, Лукач Р, Смољанић Ж, Ћеранић Љ. Psoas absces у дечијем узрасту – дијагностичке недоумице. II Конгрес педијатара Југославије, Нови Сад 1998; 314.
15. Лукач Р, Сретеновић А, Радаковић Ј, Варинац Д, Аларгић А. Евалуација акутног абдоминалног бола код деце.II Конгрес педијатара Југославије, НовиСад 1998; 309.
16. Сретеновић А, Лукач Р, Лабан А, Живић Г, Ивановски П, Крстић З, Варинац Д. Ретки тумори панкреаса код деце – Панкреатикобластома. 12. симпозијум дечије хематологије, имунологије и онкологије са медјународним учешћем, Београд 1999; Билтен за хематологију; 27 (1/2) : 55.
17. Варинац Д, Лабан А, Ивановски П, Лукач Р, Сретеновић А. Малигни тумори танког црева у деце. 12. југословенски симпозијум дечије хематологије, имунологије и онкологије са медјународним учешћем, Београд 1999; Билтен за хематологију; 27 (1/2) : 55.
18. Сретеновић А, Варинац Д, Лукач Р, Радаковић Ј, Лукач М Да ли сваки pectus excavatum треба оперисати у предшколском или школском узрасту? XIV конгрес лекара Србије и конгрес лекара отаџбине и дијаспоре, Београд 2000; 22.
19. Раичевић М, Милосављевић З, Синдјић С, Радаковић Ј, Лукач М, Сретеновић А. Компликације V-P шанта у деце са хидроцефалусом. XIV конгрес лекара Србије и конгрес лекара отаџбине и дијаспоре , Београд 2000; 183.
20. Варинац Д, Сретеновић А, Крстић З, Лукач М, Лукач Р. 20-годишње искуство у лечењу атрезија једњака. XIV конгрес лекара Србије и конгрес лекара отаџбине и дијаспоре, Београд 2000; 185.
21. Сретеновић А, Кораћ Г, Смољанић Ж, Крстић З, Лукач Р. Конзервативно лечење хипертрофичне стенозе пилоруса. IV педијатријски дани Црне Горе, Подгорица 2000;151.
22. Јовановић Н, Јанић Д, Докмановић Л, Смољанић Ж, Сретеновић А, Лазић Ј, Родић П. Хепатобластоми у деце. Педијатријски дани Србије и Црне горе, Ниш, 28-30 септембар 2005. Зборник радова; 265-266.
23. Сретеновић А, Лукач Р, Крстић З, Варинац Д, Раичевић М. Улога колостоме улечењу аноректалних малформација. 21. конгрес хирурга Југославије, Београд 2001 suppl. 218.
24. Сретеновић А, Лукач Р, Варинац Д, Радаковић Ј, Лукач М. Да ли сваки pectus excavatum треба оперисати у прешколском или школском узрасту. 21. конгрес хирурга Југославије 2001; suppl. 71.
25. Крстић З, Вукадиновић В, Сретеновић А, Варинац Д, Кораћ Г.Уретероцистопластика – нова варијанта оперативне технике. 21. конгрес хирурга Југославије, Београд 2001; suppl. 212.
26. Крстић З, Варинац Д, Сретеновић А, Кукољ Д. Замена једњака илеоколичним сегментом код одојчади са атрезијом једњака. 21. конгрес хирурга Југославије, Београд 2001;suppl.213.
27. Видосављевић М, Голубовић З, Абрамовић Д, Сретеновић А. Tendovaginitis stenosans код деце – перкутано решавање. 21. конгрес хирурга Југославије, Београд 2001; suppl. 21.
28. Видосављевић М, Сретеновић А, Крстић З. Barijumski peritonitis – компликација покушаја хидростатске дезинвагинације црева. 21. конгрес хирурга Југославије, Београд 2001;
suppl. 70.
29. Варинац Д, ЛукачР, Крстић З, Сретеновић А. Екстраплеурални VS трансплеурални приступ у лечењу атрезије једњака. 21. конгрес хирурга Југославије, Београд 2001;suppl. 209.
30. Сретеновић А, Кораћ Г, Смољанић Ж, Вујовић Д, Костић М, Крстић З. Конзервативно лечење хипертрофичне стенозе пилоруса.III конгрес педијатара Сбије и Црне Горе са медјународним учешћем, Херцег Нови 2002; 544.
31. Крстић З, Сретеновић А, Кукољ Д, Варинац Д, Тодоровић С. Десетогодишње искуство у хируршком лечењу мијастеније гравис радикалном трансстерналном тимектомијом.
III конгрес педијатара Србије и Црне Горе са медјународним учешћем, Херцег Нови 2002; 547.
32. Сретеновић А, Перишић В, Радевић Б, Вујовић Д, Костић М, Петровић М, Крстић З. Шант хирургија, метод дефинитивног лечења портне хипертензије у деце.  III конгрес педијатара Сбије и Црне Горе са медјународним учешћем, Херцег Нови 2002; 567.
33. Сретеновић А, Радевић Б, Перишић В, Крстић З, Костић М, Петковић М. Хематолошки поремећаји код пацијената са прехепатичком портном хипертензијом и секундарним хиперспленизмом који су кориговани декомпресивним шантом и парцијалном ресекцијом слезине. Педијатријски дани Србије и Црне горе, Ниш, 17.-19. септембра 2003. Књига абстраката, 315-316.
34. Сретеновић А, Радевић Б, Перишић В, Живановић Д, Вујовић Д, Крстић З. Декомпресивни шантови у лечењу прехепатичне портне хипертензије код деце. IV конгрес педијатара Србије и Црне Горе са медјународним учешћем, Београд, 1- 4.октобар 2006. Зборник сажетака; 265.
35. Сретеновић А, Перишић В, Крстић З, Живановић Д, Вујовић Д. Савремени принципи хируршког лечења инфламаторних болести црева у дечијем узрасту. IV конгрес педијатара Србије и Црне Горе са медјународним учешћем, Београд, 1- 4. октобар 2006. Зборник сажетака; 260.
36. Сретеновић А, Радевић Б, Крстић З, Перичић В, Живановић Д, Сагић Д. Лечење екстрахепатичне форме портне хипертензије код деце.V састанак хирурга и гастроентеролога Србије, Врњачка Бања, 9-12.мај 2007.
37. Сретеновић А, Перишић В, Живановић Д, Крстић З. Савремени принципи хируршког лечења инфламаторних болести црева код деце. Педијатријски дани Србије, Ниш, 27-29. септембар 2007. Зборник радова; 28.
38. Сретеновић А, Перишић В, Живановић Д, Крстић З. Значај езофагогастричног pH мониторинга у дијагностичкој евалуацији деце са гастроезофагеалном рефлуксном болести. Педијатријски дани Србије, Ниш, 27-29. септембар 2007.Зборнк радова;184.