Ћирилица / Latinica

Доц. др Бранкица Спасојевић Димитријева

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Област делатности: Педијатријска нефрологија, замена бубрежне функције, трансплантација бубрега

Наставно звање: Доцент, катедра педијатрије

Научно-истраживачка делатност: Педијатријска нефрологија, замена бубрежне функције, трансплантација бубрега

Чланство у струковним организацијама: 1. Српско лекарско друштво 2. ESPN

Биографија:
Рођена у Бањалуци 14.01.1971. године. Медицински факултет у Бањалуци уписала школске 1989/1990 године и завршила јуна 1995 године са средњом оценом 9,06. Лекарски стаж обавила у Клиничко-болничком центру Бањалука од јуна 1995. до марта 1996. Од марта 1996. до октобра 1999. запослена у ДЗ Челинац (Република српска) где је завршила шестомесечни курс из породичне медицине који је организовала Светска здравствена организација. Специјализацију из педијатрије уписала школске 1998/1999. године и завршила маја 2003. са оценом 10. У сталном радном односу на Универзитетској дечјој клиници од августа 2000. године, а од маја 2003. запослена у служби нефрологије УДК. Стручно усавршавање из области трансплантације бубрега у трајању од 1 месец у Торину 2004 године. Одбранила магистарску тезу новембра 2008 године под називом „Ожиљне промене на бубрезима код деце са уринарним инфекцијама“. Завршена ужа специјализација из нефрологије завршена 2011. године, на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Изабрана у звање клиничког асистента.

Објављени радови:
1. Спасојевић-Димитријева Б, Живковић М, Станковић А, Стојковић Љ, Костић М. The IL-6 -174G/C polymorphism and renal scarring in children with first acute pyelonephritis. Pediatr Nephrol 2010; 25: 2099-2106
2. Спасојевић-Димитријева Б, Костић М, Пецо-Антић А, Крусцић Д, Цветковић М, Милосевски-Ломић Г, Париповић Д. Henoch-Schönlein purpura outcome in children: a ten-year clinical study Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):174-8.
3. Спасојевић-Димитријева Б, Костић М, Пецо-Антић А, Крушчић Д, Цветковић М, Милошевски-Ломић Г, Париповић Д. Примена рекомбинантног хуманог хормона раста код деце ниског раста са болестима бубрега: прва искуства. Srp Arh Celok Lek 2010 Mar-Apr;138(3-4):197-203.
4. Париповић Д, Костић М, Спасојевић Б, Крушчић Д, Пецо-Антић А. Masked hypertension and hidden uncontrolled hypertension after renal transplantation. Pediatr Nephrol 2010; 25(9):1719-24.
5. Пецо-Антић А, Боначи-Николић Б, Баста-Јовановић Г, Костић М, Марковић-Липковски Ј, Николић М, Спасојевић Б. Childhood microscopic polyangiitis associated with MPO-ANCA. Pediatr Nephrol 2006; 21(1): 46-53.
6. Крушчић Д, Пецо-Антић А, Спасојевић-Димитријева Б, Станић М, Милошевски-Ломић Г, Костић М, Ивановски П, Боричић Б. Pulmonary inflammatory myofibroblastic tumor associated with nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2007; 22:1785-1786.
7. Пецо-Антић А, Крстић З, Крушчић Д, Јовановић О, Смољанић З, Спасојевић Б, Бабић Д, Борић Ж. Поново трансплантација бубрега код деце на Универзитетској дечјој клиници. Srp Arh Celok Lek 2005; 133 (3-4): 156-161.
8. Пецо-Антић А, Крстић З, Борић Ж, Сагић Д, Костић М, Јовановић О, Крушчић Д, Спасојевић Б, Париповић Д. Реноваскуларна хипертензија код деце са неурофиброматозом тип 1. Srp Arh Celok Lek. 2003; 131 (5-6): 254-258.