Ћирилица / Latinica

Доц. др Синиша Дучић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

 

Руководећа функција:   Генерални директор

 

БИОГРАФИЈА

• Доц. др Синиша Дучић рођен је 14.10.1964. године у Дубровнику.
• Медицински факултет у Сарајеву уписао је школске 1984/85 године и дипломирао је 08.12.1989. године са просечном оценом 9.77.
• По завршетку обавезног лекарског стажа положио је стручни испит 14.12.1990. године са одличним успехом.
• Од 20.12.1990. године до априла 1992. године стално запослен на Педијатријској клиници у Сарајеву.
• Од 01.07.1992. године до 01.10.1994. године запослен у Регионалном Здравственом Центу „Јужно Поморавље“ у Ћуприји на хируршком одјељењу.
• Од 20.11.1996. године је у сталном радном односу на Унверзитетској Дечјој клиници у Београду.
• Специјалистички испит из Дечје хирургије положио је 30.12.1998. године са одликом.
• Субспецијалистички испит из Дечје ортопедије положио је 14.01.2006. године са одликом.
• Доц. др С. Дучић је изабран је у звање клиничког асистента на Катедри за Хирургију Медицинског факултета у Београду октобра 2011. године.
• Поседује активно знање енглеског језика.

СТРУЧНО – НАУЧНИ РАД

• За постигнуте резултате и успех у раду као студент наградјен је Сребреном значком „Др Богдан Зимоњић“ пет пута за сваку годину студија и проглашен је студентом генерације 1984.-1989. године Медицинског факултета Универзитета у Сарајеву.
• После завршених последипломских студија и положених свих испита магистарски рад је одбранио са темом “ Повреда уротракта код деце. Евалуација дијагностичких поступака и метода лечења ” са одликом 04. маја 2001. године.
• Радећи на УДК бави се проблемима дијагностике и адекватне ортопедске терапије уродјених аномалија, трауме и неуромишићних обољења код деце.
• По доласку на Универзитетску Дечију клинику укључен је у научно – истраживачки рад тима за ортопедију и трауматологију код деце. Усмерен је на дијагностиковање и лечење конгениталних аномалија код деце као и повреда скелета у дечјем узрасту, из чега је проистекла докторска дисертација под насловом „ЗНАЧАЈ ПЕРКУТАНЕ ФИКСАЦИЈЕ ФРАГМЕНАТА КОД ДИСЛОЦИРАНИХ СУПРАКОНДИЛАРНИХ ПРЕЛОМА ХУМЕРУСА У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ“ коју је одбранио у децембру 2014. године на Медицински факултету, Универзитета у Београду.
• Похадјао следеће стручне курсеве:
o „THREE-DAY INTENSIVE WORKSHOP AND TEACHING COURSE OF TREATMENT OF ANORECTAL ANOMALIES”, Oktobar 4-6, 2004.
o The European School of Andrological Surgery, Mart 2005.
o The European School of Andrological Surgery, Jun 2006
o Едукативни семинар “УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОЗА РАЗВОЈНОГ ПОРЕМЕЋАЈА КУКА“ Нови Сад 2006. г.
o Курс ендоскопске хирургије, Сарајево, 2012.
o Курс Лапароскопске хирургије, Нови Сад, 1014.
• Од марта 2013. године на месту је заменика директора Универзитетске Дечје клинике.

ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

• Од 2011. године када је изабран је у звање клиничког асистента и укључен је у програм изводјања практичне наставе из Дечје хирургије студентима Медицинског факултета.
• Консултант Медицинског центра у Требињу.
• Консултант специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача у периоди од 2003 до 2005 г.

ДРУШТВЕНА АКТИВНОСТ

Др Синиша Дучић је члан:
• Асоцијације Дечјих хирурга Србије
• АО ТРАУМА АСОЦИЈАЦИЈЕ
• Српске ортопедско-трауматолошке асоцијације
• Европског удружења педијатријских хирурга

Vrhunski medjunarodni časopis (M21)

1. Radojicic Z, Vukadinovic V, Smoljanic Z, Pavicevic P, Ducic S, Janic N, Janjic A, Perovic S. Minimally invsive inguinl technique for the management of duplex ureteric anomaly. BJU Int, 2011; 1-4.

2. Ducic S, Bumbasirevic M, Brdar R, Stojanovic B and Djordjevic M. Pediatric T-condylar fractures of the humerus: clinical experience and outcomes in 19 cases. Injury 2014;45:1876-1879.

3. Bukva B, Vrgoč G, Rakovac I, Dučić S, Sindik J, Čoklo M, Marinović M, Bakota B. Complications in leg lengthening using an Ilizarov external fixator and intramedullary alignment in children: comparative study during a fourteen-year period. Injury 2015;46(Suppl 6):48-51.

4. Bukva B, Abramović D, Vrgoč G, Marinović M, Bakota B, Dučić S, Miškulin M, Brdar R, Čoklo M, Gulan G. Femoral neck fractures in children and the role of early hip decompression in final outcome. Injury 2015;46(Suppl 6):44-7.

5. Ducic S, Radlović V, Bukva B, Radojičić Z, Vrgoč G, Brkić I, Jaramaz Dučić T, Jurdana H, Abramović D, Bojović N, Štefan L. A prospective randomised non-blinded comparison of conventional and Dorgan’s crossed pins for paediatric supracondylar humeral fractures. Injury. 2016 Sep 7. pii: S0020-1383(16)30441-7. doi: 0.1016/j.injury.2016.09.011. [Epub ahead of print]

Istaknuti medjunarodni časopis (M22)

6. Stanojevic DS, Djordjevic ML, Milosevic A, Sansalone S, Slavkovic Z, Ducic S, Vujovic S, Perovic SV. Sacrospinous ligament fixation for neovaginal prolapse prevention in male-to-female surgery. Urology 2007;70:767-771.

Medjunarodni časopis (M23)

7. Djordjevic ML, Majstorovic M, Stanojevic D, Bizic M, Ducic S, Kojovic V, Vukadinovic V, Korac G, Perovic S. One-stage repair of severe hypospadias using combined buccal mucosa graft and longitudinal dorsal skin flap. Eur J Peditr Surg 2008;18:427- 430.

8. Djordjevic ML, Stanojevic D, Kojovic V, Ducic S, Joksic I, Pavicevic P, Smoljanic Z, Bizic M, Majstorovic M. Complete bladder duplication with severe urogenital malformations: case report. Eur J Pediatr Surg 2009;19:410-412.

9. Brdar R, Petronic I, Nikolic D, Golubovic Z, Bukva B, Radlovic V, Abramovic D, Ducic S, Colovic H. Correlation of ABO and Rh blood groups with transfusion administration and fever onset after hip surgery in children. Ann Ital Chir. 2012;83:373-377.

10. Knezevic T, Petronic I, Nikolic D, Cirovic D, Krstic V, Ducic S, Konstantinovic Lj, Calogero Foti. Evaluation of Visual Evoked Potentials in Patient with Angelmans Syndrome – Case Report. Balkan Med J 2013;30:242–243.

11. Bukva B, Brdar R, Nikolic D, Petronic I, Ducic S, Abramovic D. Combined external fixation and intramedullary alignment in correction of limb length discrepancies. Acta Orthop Belgica 2013;79:411-416.

12. Brdar R, Brdar R, Bukva B, Nikolic D, Petronic I, Golubovic Z, Abramovic D, Vidosavljevic M, Ducic S, Radlovic V. Evaluation of inflammatory markers after orthopedic surgical intervention in children. Ann Ital Chir 2013;84:117-121.

13. Bizic MR, Majstorovic MJ, Vukadinovic V, Korac G, Krstic Z, Radojicic Z, Ducic S, Djordjevic ML. Fast-Track surgery concepts for congenital urogenital anomalies. Ann Ital Chir 2013;84:61-66.

14. Mihajlovic M, Mrdak M, Radlovic V, Nikolic I, Rakic M, Repac N, Antunovic V, Janicijevic A, Scepanovic V, Tasic G, Ducic S. Application of the Ommaya Reservoir in the Treatment of Hydrocephalus in Prematurely Born Children: Correlation with Animal results. Srp Srh Celok Lek 2013;141:8-12.

15. Radlovic V, Smoljanic Z, Radlović N, Jakovljević M, Lekovic Z, Ducic S, Pavicevic P. Pseudoachondroplasia: a case report. Srp Srh Celok Lek 2013;141:676-679.

16. Nikolic I, Tasic G, Antunovic V, Rakic M, Mihajlovic M, Jokovic M, Stojisavljevic M, Kojic Z, Radlovic V, Djurovic B, Ducic S. Comparative analysis of the animal model and results of the clinical research of the aneurysm inclination angle as the predisposing factor for the occurrence of rupture. Srp Arh Celok Lek 2013;141:150-154.

17. Radlovic N, Lekovic Z, Radlovic V, Simic D, Topic A, Ristic D, Ducic S, Beletic A. Alpha-1-antitrypsin deficiency in children: clinical characteristics and diagnosis. Srp Arh Celok Lek 2014;142:547-550.

18. Bukva B, Vrgoc G, Brdar R, Ducić S, Gulan G, Jurdana H. Treatment of congenital leg length discrepancies in children using an Ilizarov external fixator: a comparative study. Coll Antropol. 2014 Dec;38(4):1171-4.

19. Radlovic V, Smoljanic Z, Radlovic N, Lekovic Z, Ristic D, Ducic S, Pavicevic P. X-linked hypophosphatemic rickets: case report. Srp Arh Celok Lek 2014;142:75-78.

20. Ducic S, Bumbasirevic M, Radlovic V, Bukumiric Z, Bukva B, Abramovic D. (Un)importance of physical therapy in treatment of displaced supracondylar fractures in children. Acta Orthop Belgica 2015;81:368-374.

21. Ducić S, Bumbasirević M, Radlović V, Nikić P, Bukumirić Z, Brdar R, Radojicić Z, Bukva B, Abramović D, Ducić TJ. Displaced supracondylar humeral fractures in children: Comparison of three treatment approaches. Srp Arh Celok Lek. 2016 Jan-Feb;144(1-2):46-51.

Časopis medjunarodnog značaja sa posebnom odlukom (M24)

22. Djordjevic ML, Stojanovic B, Stojsavljevic M, Ducic S, Bizic M, Majstorovic M. Incidence of penile curvature in various forms of hypospadias. Srp Srh Celok Lek 2009;137: 391-5.

Saopštenje sa medjunarodnog skupa štampano u celini (M33)
23. Dučić S, Bukva B, Jaramaz-Dučić T, Radlović V. Pes equinovarus: rana dijagnostika i konzervativno lečenje metodom po Ponsetiju. Pedijatrija danas 2012;8(Suplement 2):1-9.
24. Bukva B, Nikolić D, Brdar R, Dučić S, Petronić I, Knežević T. Značaj i uloga rane rehabilitacije dece lečene nakon korekcije inegaliteta donjih ekstremiteta. Zbornik radova, Treći kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, 2013;65-69.
25. Bukva B, Nikolić D, Brdar R, Dučić S, Petronić I, Ćirović D. Minimalno invazivne hirurške procedure u lečenju fleksibilnih ravnih stopala (pes planovalgus) kod dece nakon fizikalne terapije. Zbornik radova, Treći kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, 2013;69-73.
26. Dučić S, Bukva B, Petronić I, Nikolić D, Jaramaz Dučić T, Radlović V. Lečenje kongenitalnog pes equinovarusa metodom po Ponsetiju. Zbornik radova, Treći kongres fizijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, 2013;73-76

Saopštenje sa medjunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)

27. Perovic S, Djordjevic M, Brdar R, Ducic S. Penile duplication with long distance: joining with successful outcome. Eur Urol, 2003;2:209 .
28. Djordjevic M, Ducic S, Perovic S. Complete transversal penile duplication: joining of both penises with successful outcome. BJU Int 2004;94:26.
29. Vidosavljevic M, Abramovic D, Ducic S. An abused child as a pediatric surgical problem. World Congress of Pediatrics Surgery Zagreb, Croatia, 2004,64.
30. Brdar R, Vidosavljevic M, Ducic S, Bukva B, Abramovic D. Consequences in children with extensive congenital talipes equinovarus surgical. World Congress of Pediatrics Surgery, Zagreb, Croatia, 2004,80.
31. Djordjevic M, Vukadinovic V, Ducic S, Perovic S. Prevention of fistula formation after Snodgrass repair using dorsal dartos flap. World Congress of Pediatrics Surgery Zagreb, Croatia, 2004,45.
32. Djordjevic M, Ducic S, Perovic S. Complete transversal penile duplication: joining of both penises with successful outcome. World Congress of Pediatrics Surgery Zagreb, Croatia, 2004,61.
33. Abramovic D, Brdar R, Vidosavljevic M, Ducic S, Bukva B. Intracystic injection of corticosteroid, curettage with bone grafting and osteoinduction procedures in treatment of unicameral bone cyst in children. A comparative analysis of three methods. 7th EFORT Congress, Lisbon, Portugal, Official Programme, 2005,6.13.
34. Vidosavljevic M, Pejanovic J, Brdar R, Abramovic D, Ducic S, Milosavljevic M. Radial Head Subluxation Comparation Of Reduction Technique: Supinatio/ Flexio Vs Hyperpronatio Preliminary Results. 7th EFORT Congress, Lisbon, Portugal, Official Programme, 2005,8.10.
35. Ducic S, Brdar R, Korac G, Vidosavljevic M, Abramovic D and Bukva B. Open reduction through a medial approach in infants with developmental dysplasia of the hip: Treatment of choice after failed conservative therapy. 7th EFORT Congress, Lisbon, Portugal, Official Programme, 2005,10.5.
36. Ducic S, Korac G, Majstorovic M, Bizic M, Djordjevic M. Wide penile duplication: complex penile joining using bilateral Salter osteotomies. 8th EFORT Congress, Florence, Official Programme, 2007,4.5.
37. Ducic S, Brdar R, Abramovic D, Vidosavljevic M, Bukva B, Radlovic V and Vukicevic R. The Ferguson medial approach for open reduction of developmental dysplasia of the hip as a treatment of choice after failed conservative therapy. 9th EFORT Congress, Nice, France, Official Programme, 2008,142.
38. Ducic S, Djordjevic M, Brdar R, Abramovic D, Vidosavljevic M and Bukva B. Complex penile joining in a case of wide penile duplication using Salters osteotomies. 9th EFORT Congress, Nice, France, Official Programme, 2008,23.
39. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Milosevic A, Ducic S, Korac G, Djordjevic M. Penile prosthesis implantation without grafting of the tunica albuginea in the treatment of Peyronie s disease. Eur Urol 2008;3(9):77.
40. Abramovic D, Brdar R, Vidosavljevic M, Ducic S. Urgent treatment and hip decompression can reduce the incidence of avascular necrosis after femoral neck. 10th EFORT Congress, Wien, Austria, Official Programme, 2009,307.
41. Brdar R, Ducic S, Abramovic D. Surgical of developmental dysplasia of the hip as a phase of conservative treatment in the. 10th EFORT Congress, Wien, Austria, Official Programme, 2009,308.
42. Ducic S, Bizic M, Brdar R, Majstorovic M, Abramovic D, Bukva B, Novakovic D, Radlovic V. Extension supracondylar fracture with dislocation in children: comparision of three different approaches. 10th EFORT Congress, Wien, Austria, Official Programme, 2009,309.
43. Vidosavljevic M, Abramovic D, Brdar R, Ducic S, Radlovic V. Corelation between prognostic factors and final results of the treatment Monteggia fractures in children. 10th EFORT Congress, Wien, Austria, Official Programme, 2009,313.
44. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Ducic S, Korac G, Djordjevic M. Hanged ventral buccal mucosa graft in the treatment of urethral stricture after failed hypospadias repair. European Urology Suppl 2009;8(8):649-649.
45. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Ducic S, Martins F, Djordjevic M. Hanged ventral buccal mucosa graft in urethral stricture repair after failed hypospadias. Urology, 2009;74(4, suppl 1):S88.
46. Kojovic V, Majstorovic M, Bizic M, Ducic S, Djordjevic M. Urethral stricture repair after failed hypospadias by hanged ventral buccal mucosa graft, 42nd Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgery, Hong Kong, 2009,120.
47. Majstorovic M, Bizic M, Kojovic V, Ducic S, Djordjevic M. Extended snodgrass technique with dorsal dartos flap wraping in the treatment of proximal hypospadias. 42nd Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgery, Hong Kong,2009,69-70.
48. Bizic M, Stojanovic B, Kojovic V, Majstorovic M, Ducic S, Djordjevic M. Penile curvature in hypospadias: How to define its incidence? 42nd Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgery, Hong Kong,2009,187-188.
49. Ducic S, Bizic M, Brdar R, Majstorovic M, Abramovic D, Bukva B, Vidosavljevic M, Radlovic V. Management of displaced extension-type supracondylar fractures of the humerus in children. 11th EFORT Congress, Madrid, Spain, Official E-poster programme, 2010,43.
50. Ducic S, Majstorovic M, Bizic M, Brdar R, Abramovic D, Vidosavljevic M, Bukva B, Radlovic V. Ferguson medial approach in infants with developmental dysplasia of the hip. 12th EFORT Congress, Copenhagen, Denmark, 2011,206.
51. Abramovic D, Vidosavljevic M, Ducic S, Bukva B, Radlovic V. Our modification of Grice extra-articular arthrodesis of the subtalar joint aimed at solving of graft related problems. 12th EFORT Congress, Copenhagen, Denmark, 2011,207.
52. Ducic S, Bizic M, Jaramaz Ducic T, Radlovic V, Bukva B, Brdar R, Vidosavljevic M, Abramovic D. Lateral condyle humeral fractures in children: Treatment solution. 13th EFORT Congress, Berlin, Germany, 23-25 May 2012. Abstracts of posters and videos; P 3334.
53. Ducic S, Bizic M, Majstorovic M, Jaramaz Ducic T, Korac G, Djordjevic M. Impact of bilateral Salter osteotomies in wide penile duplication. 13th EFORT Congress, Berlin, Germany, 23-25 May 2012. Abstracts of posters and videos; P 3365.
54. Ducic S, Bizic M, Radlovic V, Bukva B, Jaramaz Ducic T, Vidosavljevic M, Abramovic D, Brdar R. Management and results of displaced extension-type supracondylar fractures of the humerus in child population. 13th EFORT Congress, Berlin, Germany, 23-25 May 2012. Abstracts of posters and videos; P 3427.
55. Ducic S, Bizic M, Radlovic V, Rakic I, Bukva B. Peroneal nerve palsy treatment by tendon transposition. The Proceeding of the 14 th Congress of the European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology. Istanbul, 05-08 June 2013. Abstracts of posters and videos; P5098.
56. Bukva B, Vrgoc G, Brdar R, Ducic S, Gulan G, Jurdana H. Treatment of congenital leg length discrepancies in children using an Ilizarov external fixator: a comparative study. VIth International Congress of Croatian Association for Protection of Non Ionizing Radiation. Opatija 25-27. April 2014. OP17.
57. Bukva B, Brdar R, Ducic S, Abramovic D, Dimova A, Bojovic N. Correction of leg length discrepancies using Ilizarov external fixator in children: a comparative study. 10 th Centra European Orthopaedic Congress and Congress of the Croatian Orthopaedic and Traumatology Association. Maj 08th-11th,2014,8.
58. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Bukva B, Abramović D, Mihajlović M. Značaj transpozicije tetiva u tretmanu paralitičnog stopala. 1. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa medjunarodnim učešćem. Jahorina 18-21 septembar 2014,25.
59. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Bukva B, Abramović D, Nedeljković Dj. Suprakondilarni prelomi humerusa kod dece. Perkutana fiksacija metodom po “Dorgganu” 1. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa medjunarodnim učešćem. Jahorina 18-21 septembar 2014,25.
60. Bukva B, Brdar R, Dučić S, Abramović D, Radlović V. Treatment of leg length discrepancies in children:our results during twelve years period. 1. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa medjunarodnim učešćem. Jahorina 18-21 septembar 2014,25.
61. Bukva B, Brdar R, Dučić S, Abramović D, Radlović V. Subtalar arthrodesis in treatment of painfull fatfoot in children. 1. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa medjunarodnim učešćem. Jahorina 18-21 septembar 2014,25.
62. Bukva B, Brdar R, Ducic S, Abramovic D, Radlovic V. Calcaneal “stopscrew” in treatment of flexibile flatfoot in children. International Symposium for Pediatric Surgery. Berovo 25-27 septembar 2015.
63. Bukva B, Brdar R, Ducic S, Abramovic D, Radlovic V. Correction of limb discrepancies using Ilizarov method in children. International Symposium for Pediatric Surgery. Berovo 25-27 septembar 2015.

Sopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64)

64. Vidosavljević M, Abramović D, Dučić S, Brdar R., Stojanović L. Zlostavljana deca- ortopedski aspekti. Stremljenja i novine u medicini, Beograd, Knjiga sažetaka XXVIII Simpozijuma, 1999,118-119.
65. Abramović D, Brdar R, Vidosavljević M, Stojanović L, Ćirović D, Dučić S. Spoljna fiksacija u dečjem uzrastu- specifičnosti metode kod relativnih indikacija. Deseti fizijatrijski dani Jugoslavije, Banja Koviljača, 2000,126.
66. Vidosavljević M, Abramović D, Brdar R, Dučić S. Udaljeni rezultati preloma srednje trećine podlaktice kod dece. XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije. Kladovo, Zbornik Sažetaka, septembar 2001,68.
67. Abramović D, Vidosavljević M, Brdar R, Dučić S. Osteoindukcija u lečenju koštanih defekata skeleta. XII kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije. Kladovo, Zbornik Sažetaka, septembar 2001,69.
68. Brdar R, Ducic S, Abramovic D, Vidosavljevic M, Bukva B, Radlovic V. Hirurško lečenje razvojnog poremećaja kuka u prvoj godini života kao faza konzervativnog lečenja. Prvi kongres ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije, Beograd, Program, 2008,30.
69. Ducic S, Brdar R, Abramovic D, Vidosavljevic M, Bukva B, Radlovic V. Fergusonov medijalni pristup kod otvorene repozicije kongenitalne luksacije kuka. Prvi kongres ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije, Beograd, Program, 2008,30.
70. Abramovic D, Vidosavljevic M, Ducic S, Brdar R, Radlovic V. Hitna hirurška intervencija i dekompresija zgloba kuka smanjuju incidencu avaskularne nekroze glave butne kosti kod preloma vrata butne kosti u dečjem uzrastu. Prvi kongres ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije, Beograd, Program, 2008,31.
71. Abramovic D, Ducic S, Vidosavljevic M, Brdar R, Bukva B. Kada i kako opertivno lečiti bolnu akcesornu kost stopala kod dece. Prvi kongres ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije, Beograd, Program, 2008,37.
72. Ducic S, Bizic M, Brdar R, Majstorovic M, Abramovic D, Vidosavljevic M, Bukva B, Radlovic V. Ekstenzione suprakondilarne frakture humerusa sa dislokacijom kod dece: poredjenje tri različita načina lečenja. Prvi kongres traumatologa Srbije sa medjunarodnim učešćem, Subotica, 2009,125.
73. Vidosavljevic M, Savić M, Brdar R, Abramovic D, Ducic S, Bukva B, Radlovic V, Milojevic I. i Milasinovic S. Kongenitalne skolioze transpedikularna ”egg shell” hemivertebrektomija sa zadnjom instrumentacijom-preliminarni rezultati. Prvi kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, 22-24 april 2010,96.
74. Brdar R, Vidosavljevic M, Abramovic D, Ducic S, Bukva B, Radlovic V, Sebecevac D, Mladenovic V. Ganz periacetabularna osteotomija kod adolescentne displazije kuka-preliminarni rezultati. Prvi Kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, 22-24 april 2010,97.
75. Abramovic D, Vidosavljevic M, Ducic S, Bukva B, Radlovic V, Brdar R. Naša modifikacija Grice-ove ekstraartikularne artrodeze. Prvi Kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, 22-24 april 2010,100.
76. Bizic M, Stojanovic B, Majstorovic M, Ducic S, Korac G, Vukadinovic V, Djordjevic M. Učestalost kurvature penisa kod pacijenata sa hipospadijom: kako je definisati? Prvi Kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, 22-24 april 2010,111.
77. Majstorovic M, Bizic M, Korac G, Vukadinovic V, Krstic Z, Ducic S, Djordjevic M. Rešavanje proksimalnih formi hipospadija metodom po Snodgrass-u uz korišćenje dugačkog režnja dartos fascije. Prvi Kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem, Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, 22-24 april 2010,113.
78. Ducic S, Bizic M, Abramovic D, Vidosavljevic M, Brdar R, Bukva B, Radlovic V. Lečenje ekstenzionog tipa suprakondilarnog preloma humerusa kod dece. Prvi Kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, 22-24 april 2010,158.
79. Ducic S, Bizic M, Majstorovic M, Radlovic V, Stojanovic B, Vukicevic R, Milasinovic S. Lečenje preloma lateralnog kondila humerusa kod dece. Prvi Kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka, 22-24 april 2010,159.
80. Bukva B, Radlovic V, Ducic S, Abramovic D, Vidosavljevic M, Brdar R. Skliznuće glavice butne kosti i hipotireoza.- etiologija i lečenje- prikaz slučaja. Prvi Kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, Srbija, Definitivni program i knjiga sažetaka, 22-24 april 2010,164.
81. Djuričić G, Smoljanić Ž, Nedović S, Vučinić B, Brdar R, Abramović D, Ducic S, Osnovne karakteristike MRI dijagnostike dečije ortopedske patologije i njena korelacija sa intraoperativnim nalazom prikazana kroz deset odabranih pacijenata. Prvi Kongres Dečjih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, Srbija, Knjiga sažetaka , 22-24 april 2010,165.
82. Dučić S, Rakić I, Bižić M, Radlović V, Bukva B, Abramović D, Vidosavljević M i Brdar R. Lecenje paralitickog stopala kod lezije peronelnog nerva transpozicijom tetiva. Drugi Kongres Dečjih hirurga Srbije, Jedanesti Dunavski Simpozijum Dečjih hirurga. Novi Sad, Srbija, 12-16 septembar, 2012,86.
83. Dučić S, Radlović V, Abramović D, Bukva B, Vidosavljević M i Brdar R. Lecenje kongenitalnog Pes equinovarusa metodom po Ponsetiju. Drugi Kongres Dečjih hirurga Srbije, Jedanesti Dunavski Simpozijum Dečjih hirurga. Novi Sad, Srbija, 12-16 septembar, 2012,97.
84. Radlović V, Krstić Z, Dučić S, Smoljanić Ž, Stanković V. Bilateralna plućna ehinokokoza kod dvogodiđnjeg deteta. Drugi Kongres Dečjih hirurga Srbije, Jedanesti Dunavski Simpozijum Dečjih hirurga. Novi Sad, Srbija, 12-16 septembar, 2012,42.
85. Golubović Z, Radlović V, Jovanović B, Dučić S, Nikolić Micković I. Prednosti i mane laparaskopske apendektomije u dečjem uzrastu. Drugi Kongres Dečjih hirurga Srbije, Jedanesti Dunavski Simpozijum Dečjih hirurga. Novi Sad, Srbija 12-16 septembar, 2012,64.
86. M Vidosavljević, D Abramović, S Dučić, B Bukva, V Radlović. Krivično pravna odgovornost u lekarskoj praksi- Lekarska greška. Drugi Kongres Dečjih hirurga Srbije, Jedanesti Dunavski Simpozijum Dečjih hirurga. Novi Sad, Srbija 12-16 septembar, 2012,37.
87. Abramović D, Vidosavljević M, Brdar R, Bukva B, Dučić S: Modifikovana subtalarna artrodeza ili podržni zavrtanj u lečenju spastičnog kalkaneovalgusa deformiteta kod dece- dve alternativne tehnike. Treći Kongres Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije, Zlatibor,10-13, oktobar 2013,14.
88. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Bukva B, Abramović D, Mihajlović M. Lečenje suprakondilarnih preloma humerusa metodom po »Dorgganu«. Treći Kongres Dečjih hirurga Srbije, Niš, Srbija, 2014,106.
89. Dučić S, Radlović V, Abramović D, Bukva B, Jaramaz Dučić T, Benčić M, Mihajlović M. Značaj Ponsetijevog metoda u lečenju kongenitalnog pes equinovarusa. Treći Kongres Dečjih hirurga Srbije, Niš, Srbija, 2014,114.
90. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Abramović D, Bukva B, Rakić I. Transkondilarni prelomi humerusa kod dece. Treći Kongres Dečjih hirurga Srbije, Niš, Srbija, 2014,124.
91. Dučić S, Radlović V, Bukva B, Jaramaz Dučić T, Abramović D, Mihajlović M, Benčić M. Lečenje paralitičnog stopala transpozicijomtetiva. Treći Kongres Dečjih hirurga Srbije, Niš, Srbija, 2014,130.
92. Abramović D, Bukva B, Dučić S, Radlović V, Brdar R. ESIN (FIX) expanded indications. Our experience on 38 patients. Treći Kongres Dečjih hirurga Srbije, Niš, Srbija, 2014,104.
93. Bukva B, Brdar R, Dučić S, Abramović D, Knežević T. Funkcionalni oporavak nakon produženja donjih ekstremiteta metodom po Ilizarovu kod dece. Treći Kongres Dečjih hirurga Srbije, Niš, Srbija, 2014,126.
94. Bukva B, Brdar R, Dučić S, Abramović D, Knežević T. Fleksibilna ravna stopala (Pes planovalgus) kod dece- šta posle fizikalnog tretmana. Treći Kongres Dečjih hirurga Srbije, Niš, Srbija, 2014,131.
95. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Bukva B, Abramović D, Nedeljković Dj. Suprakondilarni prelomi humerusa kod dece. »Dorgganov metod fiksacije«. IV Kongres Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije. Beograd, 2-4 Oktobar, 2014,18.
96. Dučić S, Radlović V, Jaramaz Dučić T, Bukva B, Abramović D, Mihajlović M. Lečenje paralitičkog stopala transpozicijomtetiva. IV Kongres Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije. Beograd, 2-4 Oktobar, 2014,18.

Radovi u zborniku nacionalnog skupa

97. Vidosavljević M, Brdar R, Abramović D, Dučić S, Bukva B. Kongenitalne anomalije kičmenog stuba. Kongenitalne skolioze. IV Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa medjunarodnim učešćem. Banja Koviljača, Zbornik Radova, oktobar 2004,109-114.

98. Cerovac N, Čuturilo G, Dučić S. Familiar case of Larsen syndrome. Acta chirurgica Yugoslavica. 2014,Vol 61;3; 81-85

Doktorska disertacija (M71)

„Značaj perkutane fiksacije fragmenata kod dislociranih suprakondilarnih preloma humerusa u dečjem uzrastu „, odbranjena 28.12.2014. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Magistarski rad (M72)

„Povreda urotrakta kod dece. Evaluacija dijagnostičkih postupaka i metoda lečenja“, odbranjena 04.05.2001. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija