Ћирилица / Latinica

Мр сци. мед. др Бранислав Јовановић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Област делатности (интересовања):
Општа дечја хирургија, лапароскопска дечја хирургија, дечја абдоминална и септична хирургија, дечја ортопедска трауматологија

Чланство у струковним организацијама (асоцијацијама):
• Српско лекарско друштво
• Југословенско удружење за ендоскопску хирургију – JUEH
• BAPES (British Assosiation of Paediatric Endoscopic Surgeons)

Кратка биографија:
Рођен 11. Јануара 1963. године у Београду
Квалификације:
1981/2 Средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, Вукова и Аласова диплома
1982 Уписан на Медицински факултет Универзитета у Београду
1989 Дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,57
1991 Започео специјализацију из дечје хирургије
1996 Положио специјалистички испит из дечје хирургије на Универзитетској дечјој клиници у Београду са оценом 5
Постдипломске студије завршио у Јулу 2010., магистарску тему под називом „Оправданост лапароскопске апендектомије код макроскопски нормалног изгледа црвуљка“ одбранио са одличним успехом

Запослење:

1990 Примљен у радни однос на одређено време као клинички лекар Универзитетске дечје клинике у Београду
1991 Започео специјализацију дечје хирургије на Универзитетској дечјој клиници у Београду

Стручно усавршавање:

• Децембар 1999 – Јануар 200. Ospedali Riuniti Bergamo Italia, одељења дечје и абдоминалне трансплантационе хирургије
• 2001. – Завршен курс из лапароскопске хирургије, JUEH.
• 2004. – International Pediatric Endoscopic Surgery Workshop, Leeds, Велика Британија

Објављени радови (публикације):

1. Јовановић Б, Јанић Н, Голубовић З, Радуловић С, Пејановић Ј : Torsion of the cyst of the hydatid of Morgagni in a preadolescent girl: a case report, 26th Congress of the Greek Assotiation of Pediatric Surgeons, 2005
2. Јанић Н, Радуловић С, Јовановић Б : Laparoscopic partial pericystectomy of hydatide cyst in children, 26th Congress of the Greek Assotiation of Pediatric Surgeons, 2005
3. Радуловић С, Крстић З, Јовановић Б : Трансанална колектомија у лечењу конгениталног мегаколона, Зборник сажетака, Дани Универзитетске Дечје Клинике у Београду, 2006
4. Радуловић С, Јовановић Б., Пејановић Ј, Голубовић З : Лечење ентерокутаних фистула код деце, Зборник сажетака, IV Конгрес Педијатара СЦГ са међународним учешћем, Београд, 2006.

Радови у часопису који је укључен у базу података MEDLINE

1. Радуловић С, Голубовић З, Јовановић Б, Пејановић Ј.: Surgery for neutropenic enterocolitis, a complication in acute lymphoblastic leukemia, Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:119-21.
2. Симић Д, Бумбасиревић В, Милојевић И, Марковић М, Миленовић М, Јовановић Б, Будић И.: Anesthesiologic care of children with neurologic trauma, Acta Chir Iugosl. 2010;57(2):70-7. Serbian.
3. Голубовић З, Јанић Н, Јовановић Б.: Laparoscopic appendectomy in children–a new fashion or a privilege, Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:90-2. Serbian.
4. Јанић Н, Голубовић З, Јовановић Б.: Laparoscopic operations in pediatric surgery, Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct;132 Suppl 1:14-6. Serbian.