Ћирилица / Latinica

Др Горан Ђуричић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Област делатности (интересовања):

Педијатриска радиолошка дијагностика, дијагностика патолошких промена мишића и коштано-зглобног система, МRI спортских повреда.

Чланство у струковним организацијама:
1. European Society of Radiology (ESR)
2. European Society of Pediatric Radiology (ESPR)
3. Радиолошка секција СЛД

Научно-истраживачка делатност:

Радиографска, УЗ, КТ и МР дијагностика обољења мишића и коштано-зглобног система, МР дијагностика спортских повреда, форензички аспект коштаних повреда удружених са физичким насиљем над децом.

Кратка биографија:

Рођен у Београду 1975. године где је завршио основну школу и гимназију. Медицински факултет у Београду завршио је 2001. године. На одељењу радиологије Дијагностичког центра Универзитетске дечје клинике је запослен од 2002. године. Специјалистички испит из радиологије положио је 2009. године са оценом одличан. Магистарску тезу из области радиологије под називом „Учесталост и карактеристике радиолошких знакова коштаних промена насталих услед физичког насиља над децом “ одбранио је 2010. године.
Бави се радиографском и imaging дијагностиком свих обољења педијатриске популације, као и спортских повреда адолесцената и мускуло-скелетне патологије одраслих.

Објављени радови (публикације):

Г. Ђуричић, Ж. Смољанић, С. Недовић, Б. Вучинић, Р. Брдар, Д. Абрамовић, С. Дучић. Основне карактеристике МРИ дијагностике дечије ортопедске патологије и њена корелација са интраоперативним налазом приказана кроз десет одабраних пацијената.Први конгрес дечјих хирурга Србије са интернационалним учешћем, Београд, Април 2010.

Acute patellar dislocation in adolescents: operative versus nonoperative treatment. ilan Apostolovic, Boris Vukomanovic,Nemanja Slavkovic, Vladimir Vuckovic, Miodrag Vukcevic, Goran Djuricic, Nikola Kocev International Orthopaedics (SICOT) (2011) 35:1483-
1487 DOI 10.1007/s00264-011-1265-z.

Intestinal obstruction in newborns-a prompt way to diagnose. Bojan Vucinic, Goran Djuricic, Zeljko Smoljanic International Congress of Pediatric Radiology May 28th-31st 2011, London, UK.PGI-19.

Secondary intussusception in children: US diagnosis in five patients. Bojan Vucinic, Zeljko Smoljanic, Goran Djuricic. International Congress of Pediatric Radiology May 28th-31st 2011, London, UK. PGI-28.

133: Omentum torsion in children; diagnosis and follow-up. Bojan Vucinic, Goran Djuricic, Marija Mandic University Children’s Hospital, Belgrade (Serbia) 49th Annual Meeting of the ESPR Athen 2012.

268: US presentation and evaluation of the undescended testis in children. Bojan Vucinic, Goran Djuricic, Marija Mandic University Children’s Hospital, Belgrade (Serbia) 49th Annual Meeting of the ESPR Athen 2012.

222: Post traumatic bone bruise displayed at MR imaging of adolescents’ knee. Goran Djuricic1, Bojan Vucinic1, Milan Apostolovic2, Bojan Bukva1, Djordje Alempijevic2. 1University Children’s Hospital, Belgrade; 2University of Belgrade (Serbia) 49th Annual Meeting of the ESPR Athen 2012.