Ћирилица / Latinica

Др Гордана Сушић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Специјализација-педијатрија

ужа специјализација- реуматологија

област делатности: реуматске болести деце

научноистраживачка делатност: јувенилни идиопатски артритис и ехосонографија мускулоскелетног система

Чланство у научним друштвима

Удружења реуматолога Србије

Удружења педијатара Србије,

Европског удружења педијатријских реуматолога – PreS,

Национални координатор PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trial Organization)

Биографски подаци

Медицински факултет у Београду завршила 1981. године са просечном оценом 9,23 (деветдвадесеттри). Специјалистички испит из педијатрије положила је  фебруара 1991. са одличном оценом на Универзитетској дечјој клиници у Београду.

Рад из уже специјализације реуматологије „Густина коштане масе у јувенилном хроничном артритису“ одбранила је 30. јанура 1998. и стекла звање реуматолог.

Звање примаријус стекла је октобра 1998. године.

Магистарску тезу  „Утицај активности болести и функцијског стања на минералну густину кости код деце са јувенилним идиопатским артритисом“  одбранила јула 2006.

Докторску дисертацију „Процена функцијског стања и квалитета живота деце оболеле од јувенилног идиопатског артритиса“  одбранила је  марта 2011.

У звање научни сарадник за област реуматологија изабрана је септембра 2012., реизабрана 2020. године

Професионално ангажовање

По завршетку специјализације радила је као педијатар у Здраственом центру Вршац. Од априла 1994-2021. год. је била запослена у Институту за реуматологију Београд, на пословима педијатра-реуматолога,  од 2016. до 2021. год. на позицији шефа Одсека за дечју реуматологију. Консултант Унивезитетске дечје клинике у Београду (од 1994. год.) и Интерне клинике за болести дјеце КЦ Црне Горе (од 2013-2019).

Учешће у пројектима

Као национални координатор и члан PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trial Organization) учествовала је у неколико интернационалних пројеката који се тичу транскултурне адаптације и валидације упитника за процену квалитета живота деце са јувенилним идиопатским артртисом, системским еритемским лупусом.

 • STANDARDISED PROCEDURES FOR ULTRASOUND (US) IMAGING IN PEDIATRIC RHEUMATOLOGY (Guidelines for musculoskeletal ultrasound in pediatric rheumatology) одобрен од стране EULAR.

Учествовала у формирању регистра Pediatric Granulomatous Arhritis International Registry и као члан радне групе International Childhood Sjogren Syndrome Work Group на дефинисању дијагностичких критеријума за јувенилни Сјогренов синдром.

 

Међународна сарадња и стручна усавршавања у иностранству

 • Ospedale Meyer Firenca 1998. године, као добитник ЕУЛАР (EUropean League Against Rheumatism) стипендије
 • Necker – Paris године
 • Последипломски курс у Кошицама, Словачка 2004. и Ђенова 2008. год.
 • Последипломски курс из мускулоскелетног ултразвука, Париз 2008. год.
 • Студијски боравак у Istituto Gianina Gaslini Ђенова 2013. год.
 • Студијски боравак Ospedale bambini Gesu, Рим 2014. год.

Активни учесник међународних конференција „An Intеrnational consensus conference to define core sets of outcome measures for juvenile systemic lupus erythematosus and juvenile dermatomyositis“ 2001. и 2003. године које су се бавиле дефинисањем критеријума за процену исхода, степена активности и оштећења у системском еритемском лупусу и јувенилном дерматомиозитису. „ An international consensus conference to define a paediatric rheumatic diseases website for families“ 2003. год. активно учествовала у дизајнирању српске верзије (www.pediatric-rheumatology.printo.it).

Аутор је брошуре „Јувенилни артритис- шта је то?“

Организатор је Републичког саветовања о дечјим реуматским болестима од 1994-2019. године.

Ангажованост у формирању научних кадрова

Укључена у теоријску наставу специјализацвије из педијатрије, уже специјализације из реуматологије, дечје физијатрије, клиничке имунологије на Медицинском факултету, Универзитета у Београду од 1998 – 2001. године и од 2008. године и даље.

Научноистраживачки рад

 1. Susic G, Ruperto N, Stojanovic R, et al The Serbian version of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and the Child Health Questionnaire (CHQ). Clin Exp Rheumatol 2001; 19(Suppl. ):S168-S172.
 2. Dolijanovic-Pavlov S, Damjanov N, Ostojic P, Susic G, Stojanović R, Gacic D. The prognostic value of the nailfold capillary changes for the development of connective tissue disease in children and adolescents with primary Raynaud’s phenomenon – a follow up study of 250 patients. Pediatr Dermatol 2006; 23(5):437-42.
 3. Сушић Г, Пилиповић Н, Стојановић Р. Минерална густина кости код болесника са јувенилним идиопатским артритисом. Срп Арх Целок Лек 2009;137(7-8): 396-401.
 4. Susic GZ, Stojanovic RM, Pejnovic NN, Damjanov NS, Soldatovic II, Jablanovic DB, Sefik Bukilica MN. Analysis of disease activity, functional disability and articular damage in patients with juvenile idiopathic arthritis: a prospective outcome study. Clin Exp Rheumatol  2011;29 (2): 337-44 .
 5. Sušić G, Stojanović R, Đurović N. Vrednost upitnika za procenu funkcijskog tanja dece obolele od juvenilnog idiopaskog artritisa u predviđanju ishoda bolesti.  Srp Arh Celok Lek 2012; 140 (7-8):475-81
 6. Stevanovic D, Susic G. Health – related quality of life and emotional problems in juvenile idiopathic arthritis. Qual Life Res 2013; 22(3):607-12.
 7. Susić G, Stojanović R, Milić V, Boričić I, Mandić B, Milenković S. Juvenilni Sjogrenov sindrom-prikaz slučaja. Srp Arh Celok Lek. 2013 ;141(3 – 4):228-31.
 8. Сушић Г. Стојановић Р. Плућне промене у системским болестима везивног ткива код деце. Аcta Medica Pediatrica 1998; 2:299-307.
 9. Сушић Г. Системске болести везивног ткива код деце. У: Пилиповић Н. Реуматологија. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд 2000. 488-500.
 10. Сушић Г. Стојановић Р. Процена степена активности болести и оштећења у јувенилном системском еритемском лупусу. У: Здравковић Д: Проблеми у педијатрији 2002. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд 2003: 171-181.
 11. Сушић Г. Процена степена активности, функцијског стања и квалитета живота код деце са јувенилним артритисом. У: Здравковић Д: Проблеми у педијатрији 2006. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд  2006; 27:145-9.
 12. Сушић Г. Јувенилни идиопатски артритис – класификација, клиничка слика, диференцијална дијагноза, компликације и прогноза. У: Здравковић Д: Проблеми у педијатрији 2006. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд 2006; 26:122-133.
 13. Лукић Љ. Сушић Г. Rosenbloom sindrom.  У: Дамјановић С. Клиничка ендокринологија – одабрани случајеви XI.  Институт за ендокринологију и дијабетес. Клинички центар Србије, Београд  2006;554-9.
 14. Kuburovic N, Pasic S, Susic G, Stevanovic D, Kuburovic V, Zdravkovic S, Janicijevic Petrovic M, Pekmezovic T. Health related quality of life, anxiety and depressive symptoms in children with immnodeficiencies. Patient Prefer Adherence 2014; 8:323-30.
 1. Sušić G, Atanasković M, Stojanović R, Radunović G. Bone mineral density in children with juvenile idiopathic artritis after one year of treatment with etanercept. Srp Arh Celok Lek 2018;18:297-302.
 2. Susic G, Vojinovic J, Vijatov-Djuric G, Stevanovic D, Lazarevic D, Djurovic N, Novakovic D, Consolaro A, Bovis F, Ruperto N. The Serbian version of the Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment report (JAMAR). Rheumatol Int 2018; 38 (suppl 1): 347-54.