Ћирилица / Latinica

Др Душан Абрамовић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Област делатности (интересовања):
1. Хирургија урођених и стечених аномалија дечјег скелета.
2. Трауматологија дечјег скелета.
3. Хирургија церебралне парализе.
4. Хирургија доброћудних тумора дечјег скелета.

Руководећа функција: Шеф службе Ортопедске хирургије и трауматологије

Кратка биографија :
Рођен 27.02.1963 у Београду.
Дипломирао у Београду
30.05.1988. са просечном оценом 9,32.
Државни испит 26.07.1989.
Курс из подводне и хипербаричне медицине 21.04.1989.
Запослен на Универзитетсој Дечјој Клиници од 09.04.1990.
Курс из артроскопије колена 08.06.1991.
Специјалистички испит из Дечје Хирургије положио са одличном оценом 15.02.1995. у Београду
Магистарску тезу “ Прогностички фактори у лечењу уникамералне коштане цисте дечјег склета“ одбранио 08.12.1999. у Београду.
Стручно усавршавање у Јапану 2002.
Консултант и гостујући хирург Клинике за Дечју Хирургију и Ортопедију Медицинског Факултета у Нишу од 2002 .
Консултант Специјалне Болнице за Рехабилитацију Бања Ковиљача од 2002 .
Курс Ултразвучне дијагностике развојног поремећаја кука на Медицинском Факултету у Новом Саду 2006.
Уже специјализација из Дечје ортопедије одбрањена радом
“ Улога хитне хируршке интервенције и декомпресије зглоба кука у превенцији аваскуларне некрозе главе бутне кости код прелома врата бутне кости у дечјем узрасту “ на Медицинском Факултету у Београду 15.10 2007 .
Консултант Клинике за Дечју Неурологију и Психијатрију
Медицинског Факултета у Београду од 2007 .
Курс Добре Клиниче Праксе за истраживаче ( ACRP certificate ) 2007 .
АО траума курс ( AO Trauma Course Pediatric Fractures Certificate) децембра 2008, Давос, Швајцарска.

Објављени радови (публикације):
1.Абрамовић Д.
Могућност примене хипербаричне оксигенације као адјувантног терапијског модалитета у лечењу Legg-Calve-Perthesove болести. Acta Orthop Iugosl, 1996 ; 27 (1) : 21 – 3.
2.  Абрамовић Д., Милановић Д. Ортопедска репозиција и перкутана фиксација дислоцираних супракондиларних прелома хумеруса у деце.  Acta Orthop Iugosl, 1997 ; 28 (1) : 75 – 9.
3.  Лаушевић З., Прокић Б., Абрамовић Д., Лаушевић М, Porous Carbon-Carbon Composite as an Artificial Bone Tested in vivo An International Conference on Carbon, CARBON ’01,
Lexington, Kentaki, USA, 15-19 july 2001,Papers on CD.
4. Абрамовић Д., Брдар Р., Видосављевић М. Orthopedic reduction and percunateous fixation of femoral neck fractures in children. Srp Ath Celok Lek.2004 Oct;132 Suppl 1:72-6
5. Раичевић М.,Абрамовић Д.,Михајловић М.,Петронић И.,Видосављевић М. Occult spinal dysraphia Srp Ath Celok Lek.2004 Oct;132 Suppl 1:111-4
6. Брдар Р.,Петронић И.,Абрамовић Д.,Николић Д.,Ћировић Д. Orthopedic patterns of retroperitonealn tumors in pediatric population Bratisl Lek Listz 2009;110 (3):178-80