Ћирилица / Latinica

Асс. др Иван Миловановић

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Ужа специјалност: Гастроентерохепатологија

Област делатности: 24h импеданца/pH – метрија, ендоскопија, инфламаторне болести црева

Чланство у струковним организацијама:
1. Члан Српског лекарског друштва

Биографија:

Образовање:

2015 Београд, Србија
-положио специјалистички испит из педијатрије са оценом 5 (одличан) на Медицинском факултету, Универзитета у Београду

2012 Београд, Србија
-одбранио докторску дисертацију под називом “Липидни метаболизам домаћина у експерименталној токсоплазмози”, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Од 2011-2015 Београд, Србија
-специјализација из Педијатрије на Универзитетској дечјој клиници у Београду,

2009 Београд, Србија
– похађао и положио тест на семинару континуиране медицинске едукација “Експериментална методологија научног истраживања у медицини-добра лабораторијска пракса ”, Медицински факултет, Универзитет у Београду

2006 Београд, Србија
– одбранио магистарску тезу под називом ”Липидни статус и цитохемијско одређивање липида у импринтима атеросклеротичног каротидног плака“, на Медицинском факултету, Универзитета у Београду

2005 Београд, Србија
– положио усмени магистарски испит са оценом 10 (десет), пред Комисијом Медицинског факултета у Београду

2003 Београд, Србија
– положио стручни испит пред комисијом Министарства здравља, Републике Србије

2002 -2006 Београд, Србија
– студент последипломских, магистарских студија на Медицинском факултету , Универзитета у Београду, смер експериментална физиологија и патолошка физиологија

1995-2002 Београд, Србија
– студент редовних студија, Медицински факултет, Универзитет у Београду, просечна оцена студија 9,56

Стипендије:

2011 Грац, Аустрија
– ОеАД стипендија (један месец) рад у лабораторији на поремећају метаболизма липида код Проф. др Дагмар Краткy, Медицински Универзитет у Грацу, Аустрија

2002-2004 Београд, Србија
– стипендиста Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије ангажован на пројекту „Цитохемијско и морфолошко испитивање патолошке динамике артеријских лезија“, руководилац Проф.др Ђорђе Радак.
Кретање у служби:

Од 2015 Београд, Србија
– лекар педијатар на одељењу гастроентеролгије, хепатологије и ендоскопије, Универзитетска дечија клника

Од 2012-2014 Београд, Србија
– доцент на предмету патолошка физиологија, Институт за патолошку физиологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Од 2010-2012 Београд, Србија
– асистент (реизабран) на предмету патолошка физиологија, Институт за патолошку физиологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Од 2007 Београд, Србија
– асистент на предмету патолошка физиологија, Институт за патолошку физиологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду

2004-2007 Београд, Србија
– асистент – приправник на предмету патолошка физиологија, Институт за патолошку физиологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду

2003-2004 Београд, Србија
– слушалац школе санитетске службе Војске Србије и Црне Горе у оквиру служења обавезног војног рока

2002-2003 Београд, Србија
– лекар стажиста ИКВБ ″ Дедиње ″

 

Пројекти:

2011-2015
-сарадник на пројекту ″Контрола инфекцијеа апикомплексним патогенима: од нових места деловања лека до предикције″, руководилац НС Др Олгица Ђурковић-Ђаковић, Министарства за просвету и науку, Републике Србије
2006-2011 Београд, Србија
-сарадник на пројекту ″Инфекције интрацелуларним микрорганизмима растућег значаја: трансмисија, однос патоген-домаћин, молекуларна епидемиологија и клинички значај″, руководилац НС Др Олгица Ђурковић-Ђаковић, Министарства за науку и заштиту животне средине, Републике Србије
2002-2005 Београд, Србија
-сарадник на пројекту „Цитохемијско и морфолошко испитивање патолошке динамике артеријских лезија“, руководилац Проф.др Ђорђе Радак, Министарства за науку и технологију, Републике Србије

Клиничке вештине:

24h Импеданце/pH – метрија
Проксимална ГИ ендоскопија и тотална колоноскопја у деце
Ендоскопска биопсија, екстракција страних тела и полипа из дигестивног тракта,
Ендоскопско пласирање ПЕГа
Лечење деце оболелих од ИБДа биолошком терапијом

Објављени радови:
Радови у СЦИ часописима:

 1. Milovanovic I, Busarcevic M, Trbovich AM, Ivovic V, Uzelac A, Djurković-Djakovic O. Evidence for host genetic regulation of altered lipid metabolism in experimental toxoplasmosis supported with gene data mining results. PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176700 May 1, 2017. IF 3,057
 2. Milovanovich ID, Cirkovic S, De Luka SR, Djordjevich D, Ilic AZ, Popovic T, Arsic A, Obradovic DD, Opric D, Ristic-Djurovic JL, Trbovich AM. Homogeneous static magnetic field of different orientation induces biological changes in subacutely exposed mice. Environ Sci Pollut Res (2016) 23:1584– M22, IF 2,76
 3. Ilic AZ, Cirkovic S, Djordjevic DM, De Luka SR, Milovanovich ID, Trbovich AM, Ristic-Djurovic JL. Analytical description of Two-Dimensional Magnetic arrays suitable for biomedical application. IEEE Transactions on Magnetics 2013;49 (12): 5656-5663. ISSN 0018-9464, M23, IF 1,213.
 4. Djordjevich DM, De Luka SR, Milovanovich ID, Jankovic S, Stefanovic S, Veskovic-Moracanin S, Cirkovic S, Ilic AZ, Risitic-Djurovic JL, Trbovich AM. Hematological parameters changes in mice subchronically exposed to static magnetic fields of different orientations. Ecotox Environ Safe 2012; 81:98-105. ISSN 0147-6513, M22, IF 2,718 .
 5. Avramovic N, Dragutinovic V, Krstic D, Colovic MB, Trbovic A, De Luka S, Milovanovic I, Popovic T. The effects of omega 3 fatty acid supplementation on brain tissue oxidative status in aged Wistar rats. Hippokratia 2012; 16; 2:143-148. ISSN 1108-4189, M23, IF 0,525
 6. Nikolić D, Ivanovski P, Bogićević D, Dimitrijević N, Milovanović I, Purić S, Delić J, Mihajlović-Stanojević N. Procena psihomotornog razvoja kod dece sa Westovim sindromom. Srp Arh Celok Lek 2012; 140 (5-6):278-284. ISSN 0370-8179, M23, IF 0,19
 7. Popović T, Borozan S, Arsić A, Debeljak-Martačić J, Vučić V, De Luka S, Milovanović I, Trbović A, Glibetić M. Effects of n–3 Supplementation on plasma and liver phospholipid fatty acids profile in aged Wistar rats. Croat Chem Acta 2011; 84 (1):73–79. ISSN 0011-1643, М23, IF 0,713
 8. Stojšić J, Adžić T, Marić D, Subotić D, Milovanović I, Milenković B, Radojičić J, Marković J, Dimitrijević D. Histological types and age distribution of lung cancer operated patients over a 20-year period: a pathohistological based study. Srp Arh Celok Lek 2011; 139 (9-10):619-624. ISSN 0370-8179, M23, IF 0,19
 9. Stojsic J, Radojcic J, Markovic J, Milenkovic B, Maric D, Adzic T, Milovanovic I. Gender and age trends of histological types of lung cancer in a 20-year period: pathological perspective. Journal of BUON. 2010; 15:136-140. ISSN 1107-0625, M23, IF 0,482.
 10. Milovanovic I, Vujanic M, Klun I, Bobic B, Nikolic A, Ivovic V, Trbovich A, Djurković-Djakovic O. Toxoplasma gondii infection induces lipid metabolism alterations in the murine host. Mem I Oswaldo Cruz  2009; 104 (2):175-178. ISSN 0074-0276, M22, IF 2.097
 11. Stojsic J, Milovanovic I, Milenkovic B. Lung cancer in women: histological type and patient’s age from 1985 to 2005. Med Oncol 2009; 26:265-268. ISSN 1357-0560, M23, IF 1.227
 12. Milovanovic I, Djordjevic-Denic G, Radak Dj. Cytokines and atherogenesis. Periodicum biologorum 2007; 109 (2): 101-110. ISSN 0031-5362, M23, IF 0.262
 13. Vucevic D, Milovanovic I, Mladenovic D, Zunic-Božinovski S, Radosavljevic T, Pesic B. Effect of tocopherol on serume lipid profile in pumonary emphysema induced by hypercholesterolemic diet. Acta veterinaria 2007; 57(4):302-320. ISSN 0567-8315, M23, IF 0.143.