Ћирилица / Latinica

Др Јасна Калањ

Пронађите доктора

Одаберите поље за претрагу

Област делатности: Кардиологија на интензивној нези, ехокардиографија

Чланство у струковним организацијама:
1. Српско лекарско друштво
2. Удружење ехокардиографиста Србије
3. European Society of Cardiology

Научно-истраживачка делатност: Ехокардиографија на одељењу интензивне неге

Биографија:
Рођена у Пакрацу, република Хрватска, 26. априла 1973. године. Медицински факултет у Београду уписала је 1991, а дипломирала је у јулу 1998. године са просечном оценом 9.39. Од септембра 2000. године запослена је на Универзитетској дечјој клиници у Београду. Специјализацију из педијатрије уписала је школске 1999/2000. године, а специјалистички испит положила је 27. 05. 2004. године са оценом врло добар. Као специјалиста педијатар ради на одељењу педијатријске интензивне неге и у ехокардиографском кабинету.
Магистарске студије из кардиологије уписала је 1999. године. Усмени магистарски испит положила је 30. 09. 2009. године са оценом 10, а магистарску тезу под називом „Ехокардиографска процена централног венског притиска код деце“ одбранила је 09. 07. 2010. године на Медицинском факултету у Београду.
Члан је српског лекарског друштва, удружења ехокардиографиста Србије и Europian Society of Cardiology.
Аутор и коаутор у 12 објављених научних радова. Говори енглески језик са међународним сертификатом (IELTS Academic level, Sydney Australia). Од стручних усавршавања издваја се учешће на: симпозијуму „Ехокардиографски принципи у реконструктивној хирургији митралног залиска“, Кардиолошка секција СЛД, Београд 2004, „Good Clinical practice Course“, ARCP, у Београду, Децембар 2007., „Cardiovascular Intensive Care in Neonates and Children“, Zurich, Switzerland, 2008.

Објављени радови:
1. В. Вуксановић, В. Гал, Ј. Калањ, С. Симеуновић.  Effect of posture on heart rate variability spectral measures in children and young adults with heart disease.International journal of cardiology 2005, Volume 101, Issue 2, Pages 273-278.
2. Међо Б, Вуњак Н, Атанасковић-Марковић М, Рсовац С, Николић Д , Калањ Ј, Чутурило Г. Indication and complication of mechanical ventilation in pediatric intensive care unit patients. 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics – EAP, Nice, France, 2008. In Press.
3. Симеуновић С, Кањух В, Мујовић В, Јовановић И, Ђукић М, Парезановић В, Вукомановић Г, Милинчић З, Илић С, Илисић Т, Калањ Ј, Чутурило Г. Evaluation and therapy of high pulmonary hypertension in patient with congenital heart disease. The First Symposium on Pediatric Cardiac Intensive Care, Phuket, Thailand, February 20-22, 2003.
4. Вушуревић В, Калањ Ј, Татић С, Раичевић С. Congenital pulmonary alveolar proteinosis – A case report. 9 th World Congress of Perinatal Medicine, Berlin, Germany, October 24-28, 2009.
5. Калањ Ј, Вуњак-Максимовић Н, Савчић-Кош Р, Митић В, Рсовац С, Међо Б.Ботулизам – дилеме у дијагностици и терапији, приказ случаја. Педијатријски дани Србије, 2005. Организатор: Удружење педијатара Србије, Педијатријска секција Српског лекарског друштва, Актив педијатријске секције Српског лекарског друштва Ниш. Зборник радова 2005.
6. Међо Б, Вуњак Н, Рсовац С, Калањ Ј, Атанасковић-Марковић М, Николић Д, Чутурило Г, Спасојевић-Димитријева Б. Индикације и компликације механичке вентилације код новорођенчади. Педијатријски дани Србије, 2008. Организатор: Удружење педијатара Србије, Педијатријска секција Српског лекарског друштва, Актив педијатријске секције Српског лекарског друштва Ниш. Зборник радова 2008; 166-167.
7. Чутурило Г, Јовановић И, Стевановић М, Милетић-Грковић С, Дракулић Д, Ђукић М, Парезановић В, Илисић Т, Вуњак Н, Рсовац С, Међо Б, Калањ Ј, Стефановић И. Досадашња искуства у дијагностици микроделеционог 22q11.2 синдрома. Педијатријски дани Србије, 2007. Организатор: Удружење педијатара Србије, Педијатријска секција Српског лекарског друштва, Актив педијатријске секције Српског лекарског друштва Ниш. Зборник радова 2007; 77-78.
8. Међо Б, Вуњак Н, Рсовац С, Калањ Ј, Атанасковић-Марковић М, Николић Д, Чутурило Г. Клинички и епидемиолошки аспект примене механичке вентилације на одељењу педијатријске интензивне неге. Педијатријски дани Србије 2007. Организатор: Удружење педијатара Србије, Педијатријска секција Српског лекарског друштва, Актив педијатријске секције Српског лекарског друштва Ниш. Зборник радова 2007; 164-165.
9. Симеуновић С, Недељковић С, Јовановић И, Кањух В, Остојић М, Мајкић-Сингх Н, Вукотић М, Бајчетић М, Дјукић М, Парезановић В, Вукомановић Г, Милинчић З, Дуњић М,Margitakis A, Thanopuolos B, Kalanj J, Ilisić T, Čuturilo G. Prevencija ateroskleroze u dečjem uzrasu – JUSAD studija. Kardiologija 2003; 24(Supl. 1): 13(abs 78).
10. Симеуновић С, Кањух В, Thanopoulos V, Мујовић В, Јовановић И, Дјукић М, Парезановић В, Вукомановић Г, Милинчић З, Илић С, Херцог Ђ, Вучићевић М, Брајковић З, Вуличевић И, Илисић Т, Калањ Ј, Чутурило Г, Мимић Б. Висока плућна хипертензија код болесника са урођеним срчаним манама – процена и новине у лечењу. Кардиологија 2003; 24(Supl. 1): 67(abs 283).
11. Ј. Калањ, И. Јовановић, М. Ђукић, В. Парезановић, Г. Вукомановић, Ж. Милинчић, Т. Илисић, Г. Чутурило, С. Илић, Ђ. Херцог, М. Вучичевић, З. Брајковић, И. Вулићевић, Б. Мимић, С. Симеуновић.Тотални аномални уток плућних вена у коронарни синус – приказ болесника.III конгрес педијатара Србије и Црне Горе, Херцег Нови 2002.
12. С.Илић, Т.Илисић, И.Јовановић, М.Ђукић, В.Парезановић, Г.Вукомановић, Ж.Милинчић, Ј.Калањ, Г.Чутурило, С.Илић, Ђ.Херцог, М.Вучићевић, З.Брајковић, И.Вулићевић, С.Симеуновић. Коарктација аорте у неонаталном периоду – дијагностички и терапијски проблем. III конгрес педијатара Србије и Црне Горе, Херцег Нови 2002.