Српски | Srpski | English

електрохируршки генератор В-02/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-02/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – електрохируршки генератор за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-02-2018
Конкурсна документација, В-02-2018
Одговор на питање 1, ЈН В-02-2018
Одлука о додели уговора, ЈН В-02-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-02-2018 ПТМ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ v-02-2018 беохем 3