Српски | Srpski | English

електрохируршки генератор В-86/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-86/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – електрохируршки генератор за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-86-2017
Конкурсна документација, В-86-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН В-86-2017