Српски | Srpski | English

ендоскопска линија за прање и репроцесирање флексибилних ендоскоп В-24/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-24/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ендоскопска линија за прање и репроцесирање флексибилних ендоскопа за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-24-2019
Конкурсна документација, ЈН В-24-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-24-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-24-2019
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору ПТМ, В-24-2019