Српски | Srpski | English

ентерална исхрана и МЦТ уље М-36/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ_
Јавна набавка мале вредности бр. М-36/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ентерална исхрана и МЦТ уље

Пoзив за подношење понуда, М-36-2017
Конкурсна документација, ЈН М-36-2017
Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-36-2017
Одговор на питање 1, ЈН М-36-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa
Одлука о додели уговора, ЈН М-36-2017
Одлука о обустави поступка, ЈН М-36-2017